słownik polsko - angielski

język polski - English

znać po angielsku:

1. to know


to know sth from one's own experience

Angielskie słowo "znać" (to know) występuje w zestawach:

På vei - Snakker du norsk? Kapittel 2
Tytuł lekcji (np. Owce po angielsku)
Egzamin gimnazjalny słówka do ćw. 7 i 9
Słownictwo do egzaminu Cambridge Starters: Szkoła ...
Sports - other words

2. be aware of


So, we need to be aware of what kind of signals we're sending out.
you learn what to be aware of when defing new units

Angielskie słowo "znać" (be aware of) występuje w zestawach:

Unit 8- Chujki morawa powracają
czasowniki do matury

3. know knew knownAngielskie słowo "znać" (know knew known) występuje w zestawach:

nieregularne czasowniki
Irregular verbs

4. to know knew knownAngielskie słowo "znać" (to know knew known) występuje w zestawach:

korepetycje 29.01.2019
czasowniki nieregularne
irregular verbs 2

5. be familiar with


After my presentation, you will be familiar with the latest trends in lobby design.

Angielskie słowo "znać" (be familiar with) występuje w zestawach:

operon rozsz. 2017

6. know knewAngielskie słowo "znać" (know knew) występuje w zestawach:

past simple/czasowniki nieregularne
Moja pierwsza lekcja