słownik polsko - angielski

język polski - English

brać po angielsku:

1. to take to take


I forgot to take the medicine.
I am going to take a shower.
to take a day off
not to take
Don't forget to take your umbrella.

Angielskie słowo "brać" (to take) występuje w zestawach:

Common Verbs – Basic Polish Vocabulary
Odmiana czasowników nieregularnych 2
500 najważniejszych czasowników angielskich 1 - 25
Najważniejsze czasowniki w języku angielskim
Najważniejsze czasowniki w języku angielskim.

2. take took taken take took takenAngielskie słowo "brać" (take took taken) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne click on 2, cz.2
słówka z angielskiego maclaz czasowniki2
Czasowniki nieregularne - wersja uproszczona
Czasowniki nieregularne - poziom 1
część 2 angielski do polski 24.10.2013

3. take took take tookAngielskie słowo "brać" (take took) występuje w zestawach:

Step Plus V - czasowniki nieregularne - English to...
Irregular Verbs tura II
SAI A90 06.10.2015
A08, 15.02.2016
Irregular verbs

4. take taken take takenAngielskie słowo "brać" (take taken) występuje w zestawach:

Past participle III