słownik polski - angielski

język polski - English

robić

po angielsku:

1. make


makijaż
mejk
most
przykład ze słówkie
“What make is your car?” “It’s a Honda.”

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
1000 najczęściej używanych słówek
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL

2. do


Do I do?
Du
I can Do this for You
She do a cake.
what is she doing?

English File Intermediate
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC
biuro, budynki, cechy, cialo, czas, czasowniki
student's book 1 & 2 tuki

3. do did done


My children did their homework last week.
What are you doing here?
Why did you do that?

Nieregularne wszystkie
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie

4. make made madeczasowniki nieregularne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

5. keep doing


something

wordlist unit2
listopad 2017

6. does


He does it every day.
[dʌz] daz
das

1000 najczęściej używanych słów
Szymon szkoła

7. supposed to do


You are supposed to do it. What am i supposed to do now?
You're supposed to say "excuse me" when you burp.

rick i morty

8. did


[dɪd] dyd
done
dyd
przeszły
robić

irregular verbs

robić w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

pracować