słownik polsko - szwedzki

język polski - Svenska

robić po szwedzku:

1. att göra att göraSzwedzkie słowo "robić" (att göra) występuje w zestawach:

10 słów w 60 sekund - 10 ord i 60 sekunder
Czynności - Handlingar
1000 słówek szwedzkich

2. gör gör


Vi bryr oss inte om vad han gör.
Vad gör du?
Jag gillade henne inte till en början, men nu gör jag det.
Gör som du vill.
Problemet är att pojken aldrig gör vad han blir tillsagd att göra.

Szwedzkie słowo "robić" (gör) występuje w zestawach:

słówka unit 1 Rosseta Stone
szwedzki poczatek