słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

niedojrzały po rosyjsku: