słownik polsko - słowacki

język polski - slovenský jazyk

tak po słowacku:

1. Áno ÁnoSłowackie słowo "tak" (Áno) występuje w zestawach:

słowacki a-b

2. ano ano3. tak tak


Ja nechcem tak dlho čakať.
Linda bola tak sklamaná, že sa hneď rozplakala.
Presne tak! Ty ma miluješ!
Je nemožné naučiť sa po anglicky za rok alebo tak.

Słowackie słowo "tak" (tak) występuje w zestawach:

Podstawowe zwroty