201 - 250

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bonus
also: award money
Can I ask how much the bonus is?
rozpocznij naukę
奖金
我可以问一下奖金有多少吗?
result
This is the result of my expectations.
rozpocznij naukę
结果
这是我期望的结果。
chinese dumplings
I think that Chinese dumplings are delicious.
rozpocznij naukę
饺子
我认为饺子很好吃。
alter all
when all is said and done
After all, who told you that thing?
rozpocznij naukę
究竟
那件事究竟是谁告诉你的?
unexpectedly
Unexpectedly, such a complicated project was completed quickly.
rozpocznij naukę
竟然
这么复杂的项目,竟然这么快就完成了。
to lower
also: to reduce
They must lower the book price.
rozpocznij naukę
降低
他们必须降低书价。
future
I hope to become a dentist in the future.
rozpocznij naukę
将来
我希望将来成为一名牙医。
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"HSK 4 Exam"
(w sumie 601 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.