451 - 500

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
no matter
No matter how I explain it, he doesn't understand it.
rozpocznij naukę
无论
无论我怎么解释,他都不明白。
novel
He is writing a novel.
rozpocznij naukę
小说
他在写一本小说。
detailed
The plan she made was very detailed.
rozpocznij naukę
详细
她做的计划非常详细。
particle expressing surprise or doubt
often used after a vowel
Wow, it's snowing!
rozpocznij naukę
呀, 下雪了!
toothpaste
The toothpaste has finished, I'll go buy it tomorrow.
rozpocznij naukę
牙膏
牙膏用完了,明天去买吧。
to attract (interest, investment etc)
This movie is very interesting.
rozpocznij naukę
吸引
这部电影很吸引人。
misunderstanding
to misunderstand
There seems to be a misunderstanding between us.
rozpocznij naukę
误会
我们之间好像有误会。
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"HSK 4 Exam"
(w sumie 601 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.