Top 100 Frázových Sloves 1 - 25 - Top 100 Phrasal verbs 1 - 25

 0    24 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odejít
doslova: být pryč
Už je pozdě, je čas, abych šel.
rozpocznij naukę
to be off
It's late, it's time for me to be off.
zmlátit
Ty tyrani zmlátili malého kluka.
rozpocznij naukę
to beat up
bullies = ti, kteří někoho šikanují
That bullies beat up a little boy.
omezit
Měli bychom omezit výdaje na jídlo.
rozpocznij naukę
to cut down
We should cut down the expenses on food.
sfouknout
Sfoukni ty svíčky na dortu!
rozpocznij naukę
to blow out
Blow out the candles on the cake!
vybuchnout, vyhodit do povětří
Oheň to auto vyhodil do povětří.
rozpocznij naukę
to blow up
The fire blew up the car.
rozbít se, mít poruchu
To auto se porouchalo, když jsme se vraceli zpátky z naší cesty...
rozpocznij naukę
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
rozejít se s někým
Moje sestra se se svým přítelem rozešla po dvou letech.
rozpocznij naukę
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
nadhodit (otázku), nadnést, začít mluvit
také: vychovat (děti)
Vytahovat tohle téma není dobrý nápad.
rozpocznij naukę
to bring up
It's not a good idea to bring up that topic.
dohnat někoho
V šachách ho nikdo nedožene.
rozpocznij naukę
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
uklidnit se
Nic se nestalo, uklidni se!
rozpocznij naukę
to calm down
Nothing happened, calm down!
zavolat zpět
Zavolám ti hned jak budu doma.
rozpocznij naukę
to call back
I will call you back as soon as I am home.
přivolat, povolat
Přivolejte policii!
rozpocznij naukę
to call in
Call in the police!
odvolat
Zápas byl odvolán kvůli sněhu.
rozpocznij naukę
to call off
The match has been called off due to the snow.
uskutečnit, splnit
Vyhodili ho, protože neplnil rozkazy.
rozpocznij naukę
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
ubytovat se, přihlásit se k odbavení
Čekají na nás na recepci, abychom se ubytovali.
rozpocznij naukę
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
odhlásit se, překontrolovat
Zkontroluj moji práci a řekni mi, co si o tom myslíš.
rozpocznij naukę
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
rozveselit
Moje máma se mě vždycky snaží rozveselit.
rozpocznij naukę
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
uklidit, vyčistit
Čekám, až to uklidíš.
rozpocznij naukę
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
vyjasnit, vysvětlit
Potřebuji tu knihu, abych si vyjasnil některá témata.
rozpocznij naukę
to clear up
I need the book to clear up some topics.
vylézt (ven)
Zloděj vylezl ven oknem.
rozpocznij naukę
to climb out
The thief climbed out from the window.
zavřít, zrušit
Museli skončit (zavřít) kvůli daňovému zatížení.
rozpocznij naukę
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
vrátit se
Vrátil jsem se domů dříve než ty.
rozpocznij naukę
to come back
I came back home before you.
nadcházet, přijít, vyplynout
Vím, že se to tajemství vynoří (provalí).
rozpocznij naukę
to come up
I know that the secret will come up.
vyškrtnout
Vyškrtněte špatnou odpověď.
rozpocznij naukę
to cross out
Cross out the wrong answer.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.