Top 100 Frázových Sloves 51 - 75 - Top 100 Phrasal verbs 51 - 75

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
vyrůst, dospět
Dospívání není snadné přijmout.
rozpocznij naukę
to grow up
Growing up is not easy to accept.
podpírat, držet
Podpírej ten žebřík nebo spadnu.
rozpocznij naukę
to hold something up
Hold the ladder up or I will fall down.
přidat se, zapojit se, připojit se
Měli bychom říct ostatním ať se zapojí do našich aktivit.
rozpocznij naukę
to join in
We should ask others to join in our activities.
držet se dál
Držím se dál od nudných lidí.
rozpocznij naukę
to keep away
I keep away from boring people.
pokračovat
Stále děláš tu samou chybu.
rozpocznij naukę
to keep on doing
You keep on doing the same mistake.
pokračovat, držet krok
Nevzdávej to, pokračuj.
rozpocznij naukę
to keep up
Don't give up, keep up.
vynechat
Vynech z toho své pocity.
rozpocznij naukę
to leave out
Leave your emotions out.
zklamat, nechat ve štychu, zradit
Omlouvám se, jestli jsem tě zklamal.
rozpocznij naukę
to let down
I am sorry if I let you down.
posadit se
Posaď se, potřebuji si s tebou promluvit.
rozpocznij naukę
to sit down
Sit down, I need to talk to you.
zavřít / zamknout (před někým, něčím)
Zabouchni dveře, venku je příliš hluku.
rozpocznij naukę
to lock out
Lock out the door, it is noisy outside.
ohlédnout se, podívat se zpět
Často se dívám zpět na to, když jsem byl ještě dítě.
rozpocznij naukę
to look back to
I often look back to when I was a child.
těšit se
Těším se až se setkáme.
rozpocznij naukę
to look forward
I look forward to meeting you.
dávat pozor
Dávej pozor kam šlapeš.
rozpocznij naukę
to look out
Look out where you put your feet.
obdivovat, vzhlížet (k někomu)
Obdivuji ho za to, co dokázal.
rozpocznij naukę
to look up to someone
I look up to him for what he achieved.
vymyslet si
také: vynahradit, usmířit se
Vymyslel jsem si výmluvu, abych s ní nemusel jít ven.
rozpocznij naukę
to make up
I made up an excuse to avoid going out with her.
splést si, poplést
Vždycky popletu jména svých bratranců.
rozpocznij naukę
to mix up
I always mix up my cousins' names.
nastěhovat se
Koupil jsem dům, zítra se tam nastěhuji.
rozpocznij naukę
to move in
I bought a house, I will move in tomorrow.
srazit, strhnout, zbourat
Mike Tyson porazil svého soupeře.
rozpocznij naukę
to knock down
Mike Tyson knocked down the opponent.
vrátit, splatit, oplatit
Měl bys vrátit ty peníze, které jsem ti půjčil.
rozpocznij naukę
to pay back
You should pay back the money I've lent you.
vyhnat, zahnat, vypudit
Vyhnal mě, po tom, co jsem udělal.
rozpocznij naukę
to drive out
He drove me out after what I've done.
vyzvednout, zvednout
Můžeš mě vyzvednout?
rozpocznij naukę
to pick up
Can you pick me up?
zapojit, připojit, zastrčit do zásuvky
Zapojil televizi.
rozpocznij naukę
to plug in
He plugged in the TV.
ukázat, upozornit, poukázat
Myslím, že musím poukázat na to, jak nezodpovědný nápad to je.
rozpocznij naukę
to point out
I think I have to point out how irresponsible is their idea.
uklidit, odklidit
také: střádat si peníze stranou
Dej toho pavouka ode mě!
rozpocznij naukę
to put away
Put away that spider from me!
přespat, zůstat přes noc
Ubytujeme se v hostelu.
rozpocznij naukę
to put up
We will put up at a hostel.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.