Acciones cotidianas - czynności codzienne (22)

 0    94 fiszki    matrioszki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wstawać
Juan wstaje o 8:30.
rozpocznij naukę
levantarse
Juan se levanta a las ocho y media.
budzić się
W weekendy budzicie się bardzo późno.
rozpocznij naukę
despertarse (yo me despierto, tú te despiertas)
Los fines de semana os despertáis muy tarde.
brać prysznic
Juan wstaje o 8:30, bierze prysznic w 20 minut i potem je śniadanie. Biorę prysznic w zimnej wodzie.
rozpocznij naukę
ducharse
Juan se levanta a las ocho y media, se ducha en veinte minutos y después desayuna. Yo me ducho con agua fría.
kąpać się
W moim domu wszyscy kąpiemy się po kolacji.
rozpocznij naukę
bañarse
En mi casa todos nos bañamos después de la cena.
jeść śniadanie
rozpocznij naukę
desayunar
śniadanie
rozpocznij naukę
el desayuno
wracać (z)
rozpocznij naukę
regresar (de)
jeść kolację
Moi rodzice wracają z pracy o 6 po południu i dwie godziny później wszyscy razem jemy kolację.
rozpocznij naukę
cenar
Mis padres regresan del trabajo a las seis de la tarde y dos horas después cenamos todos juntos.
wszyscy razem
rozpocznij naukę
todos juntos
jeść, jeść obiad
rozpocznij naukę
comer
obiad, jedzenie
rozpocznij naukę
la comida
kolacja
rozpocznij naukę
la cena
wychodzić
rozpocznij naukę
salir (yo salgo)
wychodzić z domu
Wychodzę z domu codziennie o 7:30 rano.
rozpocznij naukę
salir de casa
Salgo de casa todos los días a las siete y media de la mañana.
wychodzić do szkoły
O której godzinie wychodzisz do szkoły?
rozpocznij naukę
salir a la escuela
A que hora tú sales a la escuela?
wsiadać do autobusu
Wsiadam do autobusu na ulicy Głównej.
rozpocznij naukę
coger el autobús (yo cojo, tú coges)
Cojo el autobús en la calle Mayor.
wysiadać z autobusu
Wysiadam z autobusu przed szkołą.
rozpocznij naukę
bajar de autobús
Bajo del autobús delante de la escuela.
kłaść się spać
On kładzie się spać codziennie o tej samej godzinie.
rozpocznij naukę
acostarse (yo me acuesto, tú te acuestas)
Él se acuesta a diario a la misma hora.
jeść podwieczorek
rozpocznij naukę
merendar (yo meriendo, tú meriendas)
podwieczorek
rozpocznij naukę
la merienda
rano (z godziną)
rozpocznij naukę
de la mañana
wieczorem, po południu (z godziną)
rozpocznij naukę
de la tarde
w nocy (z godziną)
rozpocznij naukę
de la noche
o świcie, w nocy (od 1; z godziną)
rozpocznij naukę
de la madrugada
codziennie
Mój chłopak goli się codziennie.
rozpocznij naukę
todos los días, cada día, a diario
Mi novio se afeita todos los días.
rano
rozpocznij naukę
por la mañana
po południu, wieczorem
rozpocznij naukę
por la tarde
w nocy
rozpocznij naukę
por la noche
zaczynać
rozpocznij naukę
empezar (yo empiezo)
zaczynać co robić
zaczynam pracować
rozpocznij naukę
empezar a (+bezokolicznik)
empiezo a trabajar
jutro rano
rozpocznij naukę
mañana por la mañana
dziś rano
rozpocznij naukę
hoy por la mañana
w sobotę
rozpocznij naukę
el sábado
w niedziele, co niedzielę
W niedziele oni wstają o 10.
rozpocznij naukę
los domingos
Los domingos ellos se levantan a las diez.
w poniedziałek po południu
rozpocznij naukę
el lunes por la tarde
zaczynać, rozpoczynać
Oni zazwyczaj zaczynają lekcje punkt ósma.
rozpocznij naukę
comenzar (yo comienzo, tu comienzas)
Ellos normalmente comienzan las clases a las ocho en punto.
Jaki jest twoja codzienna rutyna?
rozpocznij naukę
¿Cuál es tu rutina diaria?
Jaki jest twój dzień?
rozpocznij naukę
¿Cuál es tu día?
O której godzinie zwykle ...?
rozpocznij naukę
¿A qué hora ... normalmente?
potrzebować
rozpocznij naukę
necesitar
W jaki sposób jedziesz/idziesz na uniwersytet?
rozpocznij naukę
¿Cómo vas a la universidad?
jechać środkiem transportu
jadę tramwajem
rozpocznij naukę
ir en
voy en tranvia
trudny, ciężki
rozpocznij naukę
duro
Ile czasu? / Jak długo?
rozpocznij naukę
¿Cuánto tiempo?
Co robisz przed snem?
rozpocznij naukę
¿Qué haces antes de acostarte?
Co robisz popołudniami?
rozpocznij naukę
¿Qué haces por las tardes?
Dokąd idziesz/jedziesz?
rozpocznij naukę
¿A dónde vas?
oglądać
oglądam telewizję
rozpocznij naukę
ver (yo veo, tú ves)
veo la tele
siadać
Javier zawsze tam siada.
rozpocznij naukę
sentarse (yo me siento, tú te sientas)
Javier siempre se sienta allí.
wcześnie
wcześnie rano
rozpocznij naukę
temprano
temprano de la mañana
zostawać
Zostajemy w domu.
rozpocznij naukę
quedarse
Nosotros nos quedamos en casa.
Która jest godzina?
Jest pierwsza.
rozpocznij naukę
¿Qué hora es?
Es la una.
po (przy godzinach)
Jest 1:15.
rozpocznij naukę
y
Es la una y cuarto.
za (przy godzinach)
Jest za dwadzieścia druga.
rozpocznij naukę
menos
Son las 2 menos veinte.
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
rozpocznij naukę
cuarto
Son las 3 menos cuarto.
około
rozpocznij naukę
más o menos
O której godzinie jesz obiad w soboty?
Jem obiad w soboty o pierwszej.
rozpocznij naukę
¿A qué hora comes los sábados?
Yo como los sabados a la una.
O której godzinie wstajesz w poniedziałki?
W poniedziałki wstaję o 7:30.
rozpocznij naukę
¿A qué hora te levantas los lunes?
Me levanto los lunes a las siete y media.
O której godzinie pijesz kawę?
Piję kawę o piątej po południu.
rozpocznij naukę
¿A qué hora tomas el café?
Bebo el café a las cinco de la tarde.
O której godzinie idziesz na uczelnię w środy?
rozpocznij naukę
¿A qué hora vas a la universidad los miércoles?
O której godzinie masz zajęcia z rosyjskiego?
rozpocznij naukę
¿A qué hora tienes las clases de ruso?
Przepraszam, która jest godzina?
Jest 7:20.
rozpocznij naukę
Perdone, ¿qué hora es?
Son las siete y veinte.
1 minuta
rozpocznij naukę
un minuto
60 sekund
rozpocznij naukę
sesenta segundos
1 dzień
rozpocznij naukę
un día
24 godziny
rozpocznij naukę
veinticuatro horas
1 tydzień
rozpocznij naukę
una semana
7 dni
rozpocznij naukę
siete días
1 rok
rozpocznij naukę
un año
12 miesięcy
rozpocznij naukę
doce meses
60 minut
rozpocznij naukę
sesenta minutos
1 godzina
rozpocznij naukę
una hora
kończyć
rozpocznij naukę
terminar
spać
Ile godzin śpisz? Śpię do 10 rano.
rozpocznij naukę
dormir
¿Cuántas horas duermes? Duermo hasta las diez de la mañana.
zasypiać
rozpocznij naukę
dormirse
pobierać się, brac ślub
Carlos i Ana biorą ślub.
rozpocznij naukę
casarse
Carlos y Ana se casan.
Wstaję wcześnie, o 7, mniej więcej, biorę błyskawicznie prysznic, piję kawę i wychodzę z domu.
rozpocznij naukę
Yo me levanto pronto, a las 7, más o menos, me ducho rápidamente, tomo un café y salgo de casa.
dzisiaj
rozpocznij naukę
hoy
wczoraj
rozpocznij naukę
ayer
nie ma mowy
rozpocznij naukę
ni hablar
w tym czasie
rozpocznij naukę
a esa hora
później
rozpocznij naukę
más tarde
lekcje tańca
rozpocznij naukę
clases de baile
niektórzy
rozpocznij naukę
algunos
uczeń
rozpocznij naukę
el alumno
pozostali
rozpocznij naukę
demás
wszyscy
rozpocznij naukę
todos
od... do...
rozpocznij naukę
de ... a...
od... do...
Pracuję od 8 do 12.
rozpocznij naukę
desde la/las... hasta la/las...
Trabajo desde las 8 hasta las 12.
Pracuję tylko rano.
rozpocznij naukę
Yo sólo trabajo por la mañana.
lub
W Senegalu ludzie jedzą kolację o 8 lub 8:30.
rozpocznij naukę
o
En Senegal la gente cena a las 8 o las 8:30.
W Meksyku banki nie są otwarte po południu.
rozpocznij naukę
En México los bancos no abren por la tarde.
W państwach arabskich nie pracują w piątki.
rozpocznij naukę
En los países árabes no trabajan los viernes.
W Stanach Zjednoczonych dużo sklepów jest otwartych w nocy.
rozpocznij naukę
En Estados Unidos muchas tiendas abren por la noche.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.