Czynności – Activités

5  1    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Miło tu być.
rozpocznij naukę
être
C'est sympa d'être ici.
mieć
Nie mam pieniędzy.
rozpocznij naukę
avoir
Je n'ai pas d'argent.
chcieć
Czego chcesz?
rozpocznij naukę
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
musieć
Musisz kupić bilet.
rozpocznij naukę
devoir
Tu dois acheter un billet.
móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
rozpocznij naukę
donner
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
iść
Chcę iść na piechotę.
rozpocznij naukę
aller
Je veux y aller à pied.
lubić
Lubię to.
rozpocznij naukę
aimer
Je l'aime.
robić
Co robisz wieczorami?
rozpocznij naukę
faire
Qu'est-ce que tu fais le soir?
wiedzieć
Nie wiem.
rozpocznij naukę
savoir
Je ne sais pas.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
chercher
Je cherche une sortie.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
rozpocznij naukę
manger
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
pić
Napijesz się wina?
rozpocznij naukę
boire
Veux-tu boire du vin?
spać
Śpij dobrze.
rozpocznij naukę
dormir
Dors bien.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
rozpocznij naukę
visiter
Demain, nous visiterons la vieille ville.
dostawać
Lubię dostawać prezenty.
rozpocznij naukę
recevoir
J'aime recevoir des cadeaux.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
rozpocznij naukę
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i cię nie widziałem.
rozpocznij naukę
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
venir
Tu viens d'où?
mówić
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
parler
Est-ce que tu parles anglais?
rozmawiać z kimś
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
parler
Je voudrais parler avec le chef.
powiedzieć coś komuś
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
rozpocznij naukę
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
kosztować
Ile kosztuje to piwo?
rozpocznij naukę
coûter
Combien coûte cette bière?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
rozpocznij naukę
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
płacić
Kto za to zapłaci?
rozpocznij naukę
payer
Qui va payer pour cela?
pożyczać
pożyczyć coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rozpocznij naukę
emprunter
emprunter quelque chose de quelqu'un
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
pożyczać
pożyczyć komuś coś
Nie pożyczę ci mojej szczoteczki do zębów.
rozpocznij naukę
prêter
prêter quelque chose à quelqu'un
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
otwierać
O której otwiera się bank?
rozpocznij naukę
ouvrir
À quelle heure la banque s'ouvre-t-elle?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
rozpocznij naukę
regarder
Aimes-tu regarder les films?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.