θ

5  1    21 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
/ˈθɜːz.deɪ/
rozpocznij naukę
Thursday
/ɜːθ/
rozpocznij naukę
earth
/fɔːθ/
rozpocznij naukę
fourth
/ˈθɪə.tə(r)/
rozpocznij naukę
theatre
How do we produce /θ/?
rozpocznij naukę
It's a voiceless consonant sound. Put your tongue between the upper and lower teeth, then stick the tongue just a little bit. Open your mouth just a little. Try to push the air through the gap between your tongue and top teeth. Do not move your tongue.
/θɪŋ/
rozpocznij naukę
thing
/streŋθ/
rozpocznij naukę
strength
+14 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Wymowa Angielska"
(w sumie 1 119 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.