Czas – Время

 0    32 fiszki    techros1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
godzina
Która godzina?
rozpocznij naukę
час
Который час?
dzień
To jest piękny dzień.
rozpocznij naukę
день
Это прекрасный день.
noc
Noce robią się coraz dłuższe.
rozpocznij naukę
ночь
Ночи становятся всё дольше и дольше.
tydzień
W przyszłym tygodniu mam urlop.
rozpocznij naukę
неделя
На следующей неделе у меня отпуск.
dni pracujące
W dni pracujące nie chodzę na imprezy.
rozpocznij naukę
будни
В будни я не хожу на вечеринки.
dni niepracujące
W dni niepracujące odpoczywam w domu.
rozpocznij naukę
выходные
В выходные я отдыхаю дома.
miesiąc
Byłem w Rzymie miesiąc temu.
rozpocznij naukę
месяц
Я был в Риме в прошлом месяце.
rok
Szczęśliwego Nowego Roku!
rozpocznij naukę
год
С Новым годом!
znowu
Musimy znowu się spotkać.
rozpocznij naukę
опять
Нам опять надо встретиться.
teraz
Teraz jestem zajęty.
rozpocznij naukę
сейчас
Я сейчас занят.
później
Zrobię to później.
rozpocznij naukę
потом
Я сделаю это позже.
wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
rozpocznij naukę
раньше
Нам надо вставать раньше.
tuż przed
Zawsze przyjmuję lekarstwo tuż przed śniadaniem.
rozpocznij naukę
перед
Я всегда принимаю лекарство перед завтраком.
przed
Urodziła się przed wojną.
rozpocznij naukę
до
Она родилась до войны.
po
Po kolacji idziemy na spacer po mieście.
rozpocznij naukę
после
После ужина мы идём на прогулку по городу.
od
Pracuję od 8 rano.
rozpocznij naukę
с
Я работаю с восьми утра.
do
Sklep jest otwarty do 8 wieczorem.
rozpocznij naukę
до
Магазин работает до восьми вечера.
dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
rozpocznij naukę
сегодня
Какие у тебя планы на сегодня?
jutro
Co robimy jutro?
rozpocznij naukę
завтра
Что делаем завтра?
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
rozpocznij naukę
вчера
Что ты делал вчера?
punktualnie
Musisz być punktualnie.
rozpocznij naukę
пунктуально
Тебе надо быть пунктуально.
rano
Pijesz kawę rano?
rozpocznij naukę
утром
Ты пьёшь кофе утром?
w południe
Będziemy mieli czas wolny w południe.
rozpocznij naukę
в полдень
У нас будет свободное время в полдень.
wieczorem
Spotkajmy się wieczorem.
rozpocznij naukę
вечером
Давай встретимся вечером.
o północy
Impreza skończyła się o północy.
rozpocznij naukę
в полночь
Вечеринка закончилась в полночь.
o szóstej rano
Pociąg odjeżdża o 6 rano.
rozpocznij naukę
в шесть утра
Поезд отправляется в шесть утра.
o szóstej wieczorem
Film zaczyna się o 6 wieczorem.
rozpocznij naukę
в шесть вечера
Фильм начинается в шесть вечера.
pół do siódmej
Zadzwonię do Ciebie o pół do 7.
rozpocznij naukę
в половине седьмого
Я позвоню тебе в половине седьмого.
kwadrans po siódmej
Kolacja jest kwadrans po siódmej.
rozpocznij naukę
четверть восьмого
Ужин четверть восьмого.
za kwadrans ósma
Kończę pracę za kwadrans ósma.
rozpocznij naukę
без четверти восемь
Я заканчиваю работу без четверти восемь.
dwadzieścia po dziewiątej
Impreza zaczyna się dwadzieścia po dziewiątej.
rozpocznij naukę
двадцать минут десятого
Вечеринка начинается двадцать минут десятого.
za dwadzieścia jedenasta
Jest już za dwadzieścia jedenasta.
rozpocznij naukę
без двадцати одиннадцать
Уже без двадцати одиннадцать.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.