Cukrzyca - leczenie

 0    77 fiszek    ritakoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
GLP
rozpocznij naukę
hormon inkretynowy, białko glukagonopodobne
GLP miejsce produkcji
rozpocznij naukę
komórki K dwunastnicy, jelito czcze
GIP
rozpocznij naukę
hormon inkretynowy, zależny od glukozy polipeptyd insulinotropowy
GIP miejsce produkcji
rozpocznij naukę
komórki L jelita krętego
Cele leczenia cukrzycy poziom HbA1C
rozpocznij naukę
<7%
Cele leczenia cukrzycy LDL
rozpocznij naukę
<100mg%
Hormony inkretynowe działanie(6)
rozpocznij naukę
1. potęgują stym. Glukozą wydzielanie insuliny 2. hamują uwalnianie glukagonu 3. zwalniają opróżnianie żołądka 4. hamują apetyt 5. zmniejszają Insulinooporność 6. pobudzają proliferację i hamują apoptoze kom. B
Prawidł glikemia na czczo
rozpocznij naukę
60 do 99 mg/dl (3,4 do 5,5 mmol/l)
Hemoglobina glikowana
rozpocznij naukę
ocena wyrównania glikemicznego przez ostatnie 3 miesiące, <6 do 7%
Poziom fruktozaminy
rozpocznij naukę
ocena wyrównania glikemicznego przez ostatnie 3 tygodnie
Nieprawidłowa glikemia na czczo(IFG)
rozpocznij naukę
100 do 125 mg/dl (5,6 do 6,9 mmol/l)
Nieprawidłowa tolerancja glukozy(IGT)
rozpocznij naukę
w 2h OGTT glikemia 140 do 199 mg/dl (7,8 do 11 mmol/l)
Kryteria rozpoznania cukrzycy
rozpocznij naukę
glikemia przygodna powyżej 200 mg/dl + objawy lub glikemia na czczo > 126 mg/dl (8h od posiłku) lub glikemia w 2h OGTT > 200mg/dl
Poch sulfonylomocznika działanie trzustkowe
rozpocznij naukę
połączenie z rec SUR-1 na kom B w pobliżu kanału K+ = jego zamknięcie = depolaryzacja = napływ Ca2++ = Ca zależny wyrzut insuliny
Poch sulfonylomocznika działanie pozatrzustkowe
rozpocznij naukę
zwiększenie zawartości glikogenu w wątrobie, wzrost liczby i powinowactwa rec. Insulinowych na obwodzie, nasilenie lipogenezy wątrobowej, spadek glukoneogenezy i oksydacji kw tł, hamowanie insulinazy
Poch sulfonylomocznika wskazania
rozpocznij naukę
cukrzyca typu II póki czynność kom B jest zachowana chociaż trochę
Poch sulfonylomocznika I gen cechy
rozpocznij naukę
silny, długotrwały efekt hipoglikemizujący, liczne interakcje lekowe
Poch sulfonylomocznika I gen leki(4)
rozpocznij naukę
chlorpropamid, glipolamid, tolbutamid, acetoheksamid
Poch sulfonylomocznika II gen cechy
rozpocznij naukę
lepszy profil bezpieczeństwa, formy o przedłużonym uwalnianiu subst. Czynnej można dawkować raz dziennie
Poch sulfonylomocznika II gen leki(4)
rozpocznij naukę
glibenklamid, glikwidon, gliklazyd, glipizyd
Poch sulfonylomocznika III gen cechy
rozpocznij naukę
zwiększenie ekspresji białek GLUT4 w tk ob, mniejsze ryzyko hiperglikemii i wtórnej nieskuteczności w związku z desensytyzacją rec.
Poch sulfonylomocznika III gen leki
rozpocznij naukę
glimepiryd
glipolamid
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika I gen
glibenklamid
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika II gen
glimepiryd
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika III gen
chlorpropamid
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika I gen
glikwidon
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika II gen
tolbutamid
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika I gen
gliklazyd
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika II gen
acetoheksamid
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika I gen
glipizyd
rozpocznij naukę
Poch sulfonylomocznika II gen
Poch sulfonylomocznika dz niepoż
rozpocznij naukę
hipoglikemia, przyrost masy ciała, powikłania skórne, retencja wody z hiponatremią(chlorpropamid), hamowanie hartowania mięśnia sercowego, mogą powodować skurcz naczyń
Poch sulfonylomocznika przeciwwskazania
rozpocznij naukę
cukrzyca typu 1, ciężarnych, ostre zakażenia, zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym, niewydolność nerek i wątroby
Który lek z poch sulfonylomocznika można stosować w niewydolności nerek
rozpocznij naukę
glikwidon, bo wydalany z zółcią
Poch sulfonylomocznika dawkowanie
rozpocznij naukę
30 min przed posiłkiem o krótkim okresie 2 lub 3 razy dziennie o długim 1 dziennie
Meglitinidy(glinidy) leki(2)
rozpocznij naukę
repaglinid, neteglinid
Meglitinidy(glinidy) mechanizm
rozpocznij naukę
podobny do poch sulfonylomocznika tylko łączą się z innym miejscem na rec SUR1, szybkie wchłanianie z p pok szybka stymulacja kom B zmniejszenie glikemii poposiłkowej
Meglitinidy(glinidy) wskazania
rozpocznij naukę
w skojarzeniu z metforminą u chorych na cukrzycę typu 2, u których najwyższe dawki metforminy nie zapewniają zadowalającej kontroli
Meglitinidy(glinidy) przeciwskazania
rozpocznij naukę
nadwrażliwość, cukrzyca typu 1, kwasica ketonowa, ciężkie zaburzenia wątroby, ostrożnie stosować z lekami wpływającym na układ cytochromu P-450
Meglitinidy(glinidy) interakcje
rozpocznij naukę
efekt hipoglikemiczny nasila: I-ACE, inhibitory cytochromu P-450, zmniejszają: leki moczopędne, korytkosteroidy, agoniści rec. B2
Meglitinidy(glinidy) działania niepożądane
rozpocznij naukę
hipoglikemia, rzadko reakcje nadwrażliwości, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle brzucha, niestrawność, biegunka, bóle głowy
Meformina mechanizm
rozpocznij naukę
hamuje łańcuch oddechowy w mitochondriach nasilając glikolizę beztlenową, zmniejszenie zapasu glikogenu i wzrost produkcji pirogronianu i mleczanów, hamuje wchłanianie glukozy w jelitach, produkcję glukazy przez wątrobę i zwieksza wychwyt obwodowy
Metformina działania dodatkowe
rozpocznij naukę
przedłużone opróżnianie żołądka, zwolnienie perystaltyki jelit, spadek wchłaniania lipidów, aminokwasów, wit B12 i kw foliowego, poprawa profilu lipidowego, zmniejszenie masy ciała i cisnienia tęt (według wykładu nie wpływa na masę ciała ani RR)
Metformina wskazania
rozpocznij naukę
cukrzyca typu II szczególnie z otyłością, inne stany z insulinoopornością: zespół metaboliczny, zespół policystycznych jajników
Metformina działania niepożądane
rozpocznij naukę
kwasica i śpiączka mleczanowa, dolegliwości żołądkowo-jelitowe
Metformina przeciwwskazania
rozpocznij naukę
stany z beztlenową przemianą glukozy: zawał serca, niewydolność krążenia, nerek, wątroby, oddechowa, niedrożność tt k dol, białaczka, alkoholizm, cukrzyca ciężarnych
Inhibitory alfaglukozydazy
rozpocznij naukę
akarboza
Akarboza mechaznizm
rozpocznij naukę
hamuje działanie alfaglukozydazy, która rozszczepia oligosacharydy do cukrów prostych, zwalnie to wchłanianie glukozy z jelit, zmniejszenie przyrostu poposiłkowej glikemii i insulinemii
Akarboza wskazania
rozpocznij naukę
cukrzyca typu II w monoterapii lub skojarzniu z poch. Sulfonylomocznika lub insuliną
Akarboza dz niepoż
rozpocznij naukę
wzdęcia, uczucie pełności, gazy, bóle brzucha, niemożność wyrównania glikemii za pomocą oligosacharydów trzeba używać glukozy
Akarboza przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża i karmienie piersią, zaburzenia wchłaniania, przepukliny, zwężenia jelit
Pochodne tiazolidynodionu (glitazony) mechanizm
rozpocznij naukę
pobudzają rec PPAR-g, co prowadzi do transkrypcji genów odpowiedzialnych za gospodarkę glukozy i i regulację metabolizmu kw tłuszczowych. Zmniejszają insulinooporność w kom tk tłuszczowej, wątroby i mięśni szkieletowych
Pochodne tiazolidynodionu (glitazony) leki
rozpocznij naukę
rozyglitiazon, pioglitiazon
Pochodne tiazolidynodionu (glitazony) wskazania
rozpocznij naukę
terapia skojarzona cukrzycy typu II z metforminą lub poch. Sulfonylomocznika, jeśli monoterapia nie daje rady
Pochodne tiazolidynodionu (glitazony) przeciwskazania
rozpocznij naukę
nadwrażliwość, niewydolność krążenia, upośledzenie czynności wątroby, nie zaleca się w niewydolności nerek
Pochodne tiazolidynodionu (glitazony) dz niepoż
rozpocznij naukę
hepatotoksyczność, przyrost masy ciała, obrzęki, zwiększenie stęż cholesterolu, lipidów
Glitazony z metforminą dz niepoż
rozpocznij naukę
niedokrwistość, hipoglikemia, ból głowy, biegunka, wzdęcia, nudności, ból brzucha, obj dyspeptyczne, obrzęki
Glitazony z poch. Sulfonylomocznika dz niepoż
rozpocznij naukę
hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, osłabienie, obrzęki
Analogi GLP1 leki(2)
rozpocznij naukę
eksenatyd, liraglutyd
Inhibitory dihydropeptydazy 4 (DPP 4) mechanizm
rozpocznij naukę
hamują rozkład inkretyn = wytworzenie większej ilości insuliny, nie działają, gdy poziom glukozy jest niski
Inhibitory DPP4 leki (3)
rozpocznij naukę
sitagliptyna, wildagliptyna, saksagliptyna
Analog amyliny
rozpocznij naukę
pramlinid
Które leki „uczulają” tkanki na działanie insuliny
rozpocznij naukę
tiazolidynediony, biguanidy
Które leki kontrolują produkcję glukozy w wątrobie
rozpocznij naukę
biguanidy, insulina, tiazolidynediony
Które leki uwalniają insulinę z trzustki
rozpocznij naukę
poch sulfonylomocznika, meglitynidy
Które leki hamują absorbcję cukrów
rozpocznij naukę
inh, alfaglukozydazy
Które leki hamują produkcję wątrobowej i wzrost obwodowej utylizacji glukozy
rozpocznij naukę
insulina
Które leki regulują uwalnianie insuliny
rozpocznij naukę
inkretynomimetyki (eksenatyd, liraglutyd)
Jak powstaje insulinooporność
rozpocznij naukę
w otyłości tk tłuszczowa uwalnia duże ilości związków, które upośledzają proces fosforylacji i aktywacji rec. insulinowych=TNFalfa/beta, wolne kw tłuszczowe, IL1,6, PAI1, leptyna, rezystyna, spadek adiponektyny
Insulina NPH
rozpocznij naukę
zawiesina krystalicznej insulina sprzężonej z cynkiem i białkiem protaminą
Insulina NPH wchłanianie
rozpocznij naukę
po podaniu sc wchłania się powoli dłużej niż insulina krystaliczna, ale krócej niż insulina ultrlente, glarnigny i insuliny detemir
Insulina glargina
rozpocznij naukę
długo działający analog insulinowy, stosowany raz lub 2 razy dziennie
Glargina wchłanianie
rozpocznij naukę
po podaniu sc tworzy wytrącający się heksamer, wchłania się stopniowo, bezszczytowo przez około 24 h, naśladuje bazowy poziom insuliny
Metformina mechanizm działania nowe dane z wykładu(2)
rozpocznij naukę
aktywuje AMPzależną kinazę białkową, pobudza receptory dla glukozy i nasila katabolizm kwasów tłuszczowych, nasila aktywność śródbłonkowej syntazy NO, wywiera działanie kardioprotekcyjne
Korzyści ze stosowania tiazolidynedionów
rozpocznij naukę
poprawiają profil lipidowy, można łączyć z innymi lekami, regenerują funkcję kom B
Wpływ GLP na kom B trzustki
rozpocznij naukę
wzrost proliferacji kom, stymulacja syntezy insuliny, wzrost objętości kom. beta, ochrona przed apoptozą
Pramlintyd działanie
rozpocznij naukę
nasila działanie endogennej amyliny, zwalnia opróżnianie żołądka, nasila symptomy sytości przez wpływ na rec podwzgórzowe, hamuje wydzielanie glukagonu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.