Leki zmniejszające krzepliwość

5  1    64 fiszki    ritakoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Grupy inhibitorów agregacji płytek
rozpocznij naukę
1. inhibitory cyklooksygenaz 2. antagoniści rec. ADP 3. antagoniści glikoprotein 4. dipyridamol
Wskazania do podania inhibiotór agragacji płytek
rozpocznij naukę
1. Migotanie przedsionków, wady zastawkowe 2. profilaktyka pierwotna i wtórna powikłań zakrzepowo-zatorowych 3. po zabiegach angioplastyki i rewaskularyzacji 4. OZW - pochodne tienopirydyny z ASA
Aspiryna - mechanizm działania
rozpocznij naukę
Blokowanie COX przez acetylację seryny, dużo bardziej COX1 niż COX2
Ile trwa działanie antyagregacyjne ASA?
rozpocznij naukę
Aż do wytworzenia nowych płytek, bo płytki nie produkują enzymów stąd działanie antyagregacyjne nieodwracalne.
Dawkowanie przy działaniu antyagregacyjnym
rozpocznij naukę
Najlepsze - 75-100mg/24h, ale małe dawki (30-50 mg) działają w terapii przewlekłej - sumowanie się dawek a nie hamują produkcji PGI2
Wskazania dla aspiryny
rozpocznij naukę
1. Zawał serca 2. Udar mózgu, TIA 3. Niestabilna ch. wieńcowa 4. Profilaktyka wtórna po zawale i prierwotna CHNS 5. Po rewasuklaryzacji
Aspiryna- działania niepożądane
rozpocznij naukę
1. Uszkodzenia śluzówki p. pok (dawkozależny) 2. Krawawienia z pp i udary krwotoczne. 3. Niewydolność nerek. 4. Zmniejsza działanie ACE-I. 5. Zaostrza duszność w astmie.
Aspiryna - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
1. nadwrażliwość na lek i inne NLPZ 2. czynna ch. wrzodowa 3. skazy krwotoczne, krwotok śródczaszkowy 4. dna mocznowa 5. wiek do 12 lat
Aspiryna kiedy odstawić przed operacją
rozpocznij naukę
5-7 dni
Pochodne tienopirydyny - mechanizm
rozpocznij naukę
hamują agregację płytek przez ADP i PAF, bo nieselektywnie blokują receptor P2Y12 - odp za pobudzenie przez ADP poprawiają właściwości reologiczne krwi: mniej fibrynogenu, lepiej krwinki się odkształcają
Pochodne tienopirydyny - leki
rozpocznij naukę
tiklopidyna, klopidogrel
Pochodne tienopirydyny - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
skazy krowtoczne, trombocytopenia, neutropenia, czynna ch. wrzodowa, krwotok śródczaszkowy, zaburzenia czynności wątroby
Pochodne tienopirydyny - monitorowanie
rozpocznij naukę
należy oznaczać morfologię z rozmazem, przerwać terapię 2 tyg przed operacją
Tiklopidyna - działania niepożądane
rozpocznij naukę
biegunka, wysypka, świąd, neutropenia, agranulocytoza, aplazja szpiku, zakrzepowa plamica małopłytkowa,żółtaczka, uszkodzenia wątroby, wzrost cholesterolu
Klopidogrel - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, rzadko: trombocytopenia i zakrzepowa plamica małopłytkowa, wzrost cholesterolu, bezpieczniejszy niż tiklopidyna
Antagoniści GP IIb/IIIA - mechanizm
rozpocznij naukę
hamują agregację płytek spowodowaną przez wszystkie substancje agonistyczne bo każda indukuje agregację poprzez rec. GP IIB/IIIA
Antagoniści GP IIb/IIIA - nieswoiści i nieodwracalni
rozpocznij naukę
abciximab
Antagoniści GP IIb/IIIA - swoiści i odwracalni
rozpocznij naukę
tirofiban, eptifibatyd, lamifiban
Abciximab - budowa
rozpocznij naukę
fragment Fab chimerycznego przeciwciała monoklonalnego ludzkiego z mysim
Abciximab - powinowactwo do receptorów
rozpocznij naukę
najsilniejszy antagonista rec. GP IIb-IIIa również inne rec. integryn - aMb2 na monocytach granulocytach i kom. NK rec. witronektynowy aVb3 na kom. śródbłonka i m. gładkich
Abciximab - przeciwskazania
rozpocznij naukę
1. aktywne krawienie 2. zagrożenie krawieniem: skazy, trombocytopenie, tętniaki, udary krwotoczne w wywiadzie, niedawny uraz, operacja 3. niewydolność nerek
Abciximab - dz. niepożądane
rozpocznij naukę
1. krawawienia 2. trombocytopenia (liczbę płytek po 2h skontrolować) 3. hipotonia, bradykardia, gorączka, wymioty 4. po kilku tyg odczyn alergiczny
Antagoniści GP IIb/IIIA - usuwanie
rozpocznij naukę
przez nerki
Dipirydamol - mechanizm
rozpocznij naukę
hamuje wychwyt i metabolizm adenozyny w płytkach, pobudza cyklazę adenylanową --> wzrost cAMP --> spadek mobilizacj Ca --> hamowanie agregacji
Inne leki z efektem antyagregacyjnym
rozpocznij naukę
epoprostanol (PGI2) i analogi prostacykliny, heparyny, hirudyny
Indobufen mechanizm
rozpocznij naukę
NLPZ, hamuje COX płytkową i śródbłonkową odwracalnie
Indobufen wskazania
rozpocznij naukę
profilaktyka i leczenie miażdżycy tętnic, zakrzepicy u chorych z trombofilią ze współtowarzyszącymi chorobami p. pok (mniej powikłań niż ASA) lub nietolerancją ASA
Im mniejsza czasteczka heparyny
rozpocznij naukę
tym mniejsza aktywność wobec cz. Iia bez zaminy aktywności wobec Xa
Heparyna monitorowanie
rozpocznij naukę
niefrakcjonowana APTT, drobnocząsteczkowe nie wymagają
Heparyna mechanizm
rozpocznij naukę
wiąże się z antytrombiną III wzmaga jej aktywność hamującą przejście protrombiny w trombinę, kompleks heparyna+ATIII inaktywuje cz. krzepnięcia: Xa, IIa, XIIa, Ixa, XIa, dodatkowo hamuje agregację płytek
Heparyny drobnocząsteczkowe różnice
rozpocznij naukę
selektywnie łączą się tylko z ATIII, bezpieczniejsze, dłużej działają, niewymagaja monitorowania
Heparyny drobnocząst. nazwy (8)
rozpocznij naukę
enoksaparyna, dalteparyna, ardeparyna, tinzaparyna, nadroparyna, rewiparyna, cetroparyna, parnaparyna
Fondaparynuks
rozpocznij naukę
synt. pentasacharyd selektywnie hamuje cz. Xa, odwracalnie łączy się z ATIII
Fondaparynuks a heparyny dcz.
rozpocznij naukę
skuteczniejszy w profilaktyce ch. Zatrowozakrzep. U osób po zabiegach ortopedycznych, mniej małopłytkowości i krawanień jako powikłań
Heparyna działania pozahemostatyczne
rozpocznij naukę
wpływ na proliferację i różnicowanie kom., opóźnia gojenie się ran, hamuje wydzielanie aldosteronu wzmaga tyroksyny, wpływ na osteogenezę (osteopenia)
Heparyna działania niepożądane
rozpocznij naukę
małopłytkowość, obj, alergiczne, krwawienia, osteoporoza, łysienie
Heparyna antidotum
rozpocznij naukę
siarczan protaminy 1mg na 100j heparyny
Heparyna wskazania
rozpocznij naukę
1. leczenie zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej, 2. profilaktyka żylnej ch zakrzepzatorowej, 3. wczesne OZW, 4. operacje w krążeniu pozaustrojowym, naczyń, 5. po wstawieniu stentów, 6. czasem DIC
Danaparoid=heparynoidy
rozpocznij naukę
mieszanina glikozaminoglikanów nieheparynowych uzyskanych przez ultrafiltrację jelit świnki (siarczan heparanu, dermatanu i chondroityny)
Danaparoid działanie i wskazanie
rozpocznij naukę
aktywność głównie anty Xa, alternatywa dla heparyny u ludzi z HIT
Bezpośrednie inhibitory trombiny biwalentne
rozpocznij naukę
hirudyna, biwalirudyna, lepirudyna, desirudyna
Bezpośrednie inhibitory trombiny monowalntne
rozpocznij naukę
argatroban, dabigatran, melagatran
Bezpośrednie inhibitory trombiny wskazania
rozpocznij naukę
profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowych u osób z HIT, analogi hirudyny w OZW, endoprotezowaniu stawów też dabigatran
Bezpośrednie inhibitory trombiny droga podania
rozpocznij naukę
parenteralna, dabigatran jest postać p.o.
Synteza których białek jest zależna od wit K
rozpocznij naukę
cz. II, VII, IX, X białko C i S
Pochodne kumaryny mechanizm
rozpocznij naukę
hamują powstawanie aktywnej formy wit. K przez hamowanie reduktazy epoksydowej przez to nie katalizuje ona Y-karboksylacji N-końca cz. krzepnięcia (obróbka potranslacyjna)
Pochodne kumaryny
rozpocznij naukę
warfaryna, acenokumarol
Pochodne kumaryny przeciętna dawka
rozpocznij naukę
4 – 5 mg
Pochodne kumaryny cz. nasilające działanie
rozpocznij naukę
niedobór wit. K, nadczynność tarczycy, zastoinowa niewydolność krążenia, zaawansowany wiek, uszkodzenie wątroby
INR 2 do 3 wskazania
rozpocznij naukę
profilaktyka i lecznie ch. Zakrzepowozatorowej i zatorowości plucnej, zawał serca, wszczepienie biologicznych zastawek serca, migotanie przedsionków, niedomykalność zastawek
INR 3 do 4,5 wskazania
rozpocznij naukę
po implantacji mechanicznych zastawek serca, nawracająca zatorowość sys
Pochodne kumaryny wskazania
rozpocznij naukę
choroby zakrzepowozatorowe, profilaktyka zatorów tętniczych: migotanie przedsionków, wady zastawkowe, grafty zastawek, zwał serca, u pacjentów z ch tętnic
Pochodne kumaryny dz. niepożądane
rozpocznij naukę
krawawienia, martwica skóry, zespół purpurowych stóp, pokrzywka, bóle brzucha, nudności, wymioty
Pochodne kumaryny przeciwwskazania
rozpocznij naukę
skaza krwotoczna, ciąża i okres karmienia, ch wrzodowa, niewydolność wątroby, nadciśnienie, nowotwory p. pok, zaawansowany wiek, tętniak aorty
Terapia trombolityczna wskazania(7)
rozpocznij naukę
1. zawał serca do 12h 2. OZW z uniesieniem ST 3. angioplastyka torowana 4. masywna zatorowość płucna 5. masywna zakrzepica żył głęb. 6. ostra zakrzepica tętnic 7. udar niedokrwienny
Leki fibrynolityczne dz. niepożądane
rozpocznij naukę
krawawienia, nadwrażliwość, odczyny alergiczne, hipotonia
Leki fibrynolityczne przeciwskazania bezwzględne
rozpocznij naukę
1. Czynne krwawienie 2. udar krwotoczny w wywiadzie 3. udar niedokrwienny lub objawy niedokrwienia mózgu w ciągu 6-12 m, 4. nowotwór mózgu, 5. operacja w 6 tyg lub cięzki uraz 2 tyg, 6. nakłucie naczynia niepoddającego się uciskowi 2 tyg, 7. biopsja narządu 2 tyg, 8. podejrzenie rozwarstwienia aorty
Leki fibrynolityczne przeciwskazania względne
rozpocznij naukę
1. Niekontrolowane nadciśnienie 2. czynna ch wrzodowa 3. ostre zap osierdzia 4. reanimacja z masażem zew > 10 min 5. ciąża i 1 tydzień po porodzie 6. skaza krwotoczna lub INR > 2 7. dla streptokinazy nadwrażliwość
Streptokinaza
rozpocznij naukę
białko paciorkowców, dużo immunogenność, uogólniona fibrynoliza
Urokinaza
rozpocznij naukę
natrulany aktywator plazminogenu z moczu
Saruplaza
rozpocznij naukę
jednołąńcuchowy aktywator typu urokinazy
rtPA nazwy
rozpocznij naukę
alteplaza, reteplaza, lanoteplaza, tenekteplaza
APSAC (antistreplaza)
rozpocznij naukę
kompleks plazminogen i streptokinaza
Pochodne kumaryny działania pozahemostatyczne
rozpocznij naukę
może zaburzać rozwój kości w życiu płodowym, wpływ na receptor 1,25(OH)2D3

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.