451 - 500

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
strong
Also: to strengthen
He is a very strong boy.
rozpocznij naukę
坚强
pinyin: jiānqiáng
他是一个非常坚强的男孩。
to drive
You have to drive carefully, there have been many traffic accidents recently.
rozpocznij naukę
驾驶
pinyin: jiàshǐ
你得小心地驾驶,最近发生了很多交通事故。
to water
Also: to pour liquid on
I often forget to water the flowers.
rozpocznij naukę
pinyin: jiāo
我常常忘记给花浇水。
to socialize
Also: communication
He is good at socializing, which is why he has so many friends.
rozpocznij naukę
交际
pinyin: jiāojì
他很善于交际,这是为什么他有这么多朋友。
the hometown
I am returning to my hometown this weekend.
rozpocznij naukę
家乡
pinyin: jiāxiāng
我这个周末回转我的家乡。
the family
All of my family lives in China, only I live in Germany.
rozpocznij naukę
家庭
pinyin: jiātíng
我的家庭都住在中国,只有我住在德国。
to be worth
Also: the value
Our house is worth 900,000€.
rozpocznij naukę
价值
pinyin: jiàzhí
我们的房子价值九十万欧元。
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"HSK 5 exam"
(w sumie 1 298 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.