951 - 1000

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
the toy
Almost every toy is made of plastic, but this toy is made of wood.
rozpocznij naukę
玩具
pinyin: wánjù
差不多每个玩具使用塑料做的,可是这个玩具是用木头做的。
gentle
Also: tender
His wife is a very gentle person.
rozpocznij naukę
温柔
pinyin: wēnróu
他的妻子是一个非常温柔的人。
the appetite
I have no appetite when I'm sick.
rozpocznij naukę
胃口
pinyin: wèikǒu
我生病的时候没有胃口。
to retire
Also: the retirement
My father wants to retire at the age of 57.
rozpocznij naukę
退休
pinyin: tuìxiū
我父亲五十七岁就想退休了。
to retreat
Also: to move back, to withdraw, to decline
The enemy has retreated.
rozpocznij naukę
退
pinyin: tuì
敌人已经退了。
complete
Also: intact, entire
Complete tea sets were developed in the eighteenth century.
rozpocznij naukę
完整
pinyin: wánzhěng
完整的茶具是在十八世纪发展起来的。
to recommend
I can recommend this book to you. I finished reading it last week and it was very interesting!
rozpocznij naukę
推荐
pinyin: tuījiàn
我可以向你推荐这本书。我上个星期完读了它,很有意思!
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"HSK 5 exam"
(w sumie 1 298 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.