RM sztandar i flaga państwowa

 0    33 fiszki    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Do asystowania w czasie uroczystości fladze państwowej i sztandarowi wyznacza się (kogo? Gdzie?)
rozpocznij naukę
w rozkazie oddziału kompanię honorową jednolicie uzbrojoną, poczet flagowy, poczet sztandarowy i orkiestrę.

Kompania honorowa ustawia się w szyku w następującej kolejności
rozpocznij naukę
d-ca komp., w lewo od niego w odst. kroku: poczet flagowy (do-ca, flagowy, asystujący), poczet sztandar. (d-ca, sztandar., asystujący) oraz ż-rze komp. w dwuszer. Orkiestra w odległ. 5 kr. w pr. od d-cy komp., na wys. I jej szeregu, frontem jak komp.

W jakiej odległości przed dowódcą kompanii honorowej maszeruje orkiestra?
rozpocznij naukę
10 kroków przed dowódcą kompanii honorowej.

Jak ustawia się kompania honorowa po przybyciu na miejsce? (odbiór sztandaru)
rozpocznij naukę
w dwuszeregu, prawym skrzydłem naprzeciw wejścia do pomieszczenia, w którym są one przechowywane.

Komendy do zabrania sztandaru/flaki państwowej z miejsca przechowywania
rozpocznij naukę
dowódca kompanii podaje komendy: „BACZNOŚĆ", „Poczet sztandarowy, po sztandar - MARSZ" lub „Poczty, po flagę państwową i sztandar - MARSZ", a po ich odejściu - komendę „SPOCZNIJ".

Jakie komendy podaje dowódca kompanii, gdy flaga i sztandar ukażą się w wejściu i co się potem dzieje
rozpocznij naukę
„BACZNOŚĆ", „Na prawo - PATRZ". Poczty flag. i sztandar. zatrzymują się, a orkiestra (trębacz) gra hasło Wojska Polskiego. Po haśle poczty wstępują do szyku; po czym dowódca kompanii podaje komendę „BACZNOŚĆ" i formuje kolumnę czwórkową.

Jak flagowy trzyma flagę w marszu?
rozpocznij naukę
przed sobą na dłoniach trzyma złożoną flagę, ramiona przyciska do tułowia

Jaką melodię gra orkiestra podczas marszu z flagą?
rozpocznij naukę
Orkiestra gra melodię marsza.

Jaką komendę podaje dowódca uroczystości, gdy kompania honorowa z flagą i sztandarem zbliży się do lewego skrzydła oddziału na odległość 40-50 kroków?
rozpocznij naukę
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na lewo - PATRZ".

Co robi kompania honorowa i orkiestra z flagą i sztandarem po komendzie „Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na lewo - PATRZ"?
rozpocznij naukę
maszeruje kr. zwykł. przed frontem oddziału, dochodzi do prawego skrzydła i wstępuje na swoje miejsce w szyku, orkiestra przestaje grać.

Kiedy kompania honorowa z flagą i sztandarem zajmie swoje miejsce w szyku, jakie komendy podaje dowódca kompanii honorowej i co robi sztandarowy
rozpocznij naukę
„W dwuszereg, w lewo - FRONT", „Na prawo - PATRZ". Na tę komendę sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt, prezentuj".

Kiedy sztandarowy zaprezentuje sztandar, dowódca uroczystości podaje komendy
rozpocznij naukę
„Brygada - BACZ NOŚĆ", „Brygada - SPOCZNIJ".

Aby podnieść flagę państwową na maszt, dowódca uroczystości podaje komendy
rozpocznij naukę
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na prawo - PATRZ", „Poczet flagowy - BACZNOŚĆ", „Do podniesienia flagi państwowej - MARSZ".

Jakim krokiem i w jakim kierunku maszeruje poczet flagowy?
rozpocznij naukę
krokiem zwykłym w takt werbli (marsza) w kierunku masztu

Gdzie zatrzymuje się poczet flagowy?
rozpocznij naukę
krok za masztem frontem do oddziału.

Przygotowanie do wciągania flagi
rozpocznij naukę
Flagowy przymocowuje flagę do liny nośnej. W tym czasie werbliści wykonują tremolo; po czym trębacz gra sygnał „SŁUCHAJCIE WSZYSCY".

Co gra orkiestra podczas wciągania flagi państwowej?
rozpocznij naukę
Orkiestra gra hymn narodowy.

Kiedy flagowy zaczyna podnosić flagę?
rozpocznij naukę
Na pierwsze takty hymnu

Z czym musi być zsynchronizowany czas podniesienia flagi?
rozpocznij naukę
z czasem grania hymnu narodowego.

Co gra orkiestra podczas wciągania flagi rodzaju sił zbrojnych?
rozpocznij naukę
orkiestra gra hasło Wojska Polskiego.

Kto salutuje od momentu rozpoczęcia podnoszenia flagi aż do chwili wciągnięcia jej na maszt?
rozpocznij naukę
dowódca pocztu flagowego i asystujący salutują.

Kiedy i jak salutuje flagowy?
rozpocznij naukę
Po podniesieniu flagi flagowy daje krok do tylu i również salutuje.

Po wciągnięciu flagi na maszt dowódca uroczystości podaje komendy
rozpocznij naukę
„Brygada- BACZNOŚĆ", „Brygada - SPOCZNIJ".

Gdzie stoi poczet flagowy do zakończenia uroczystości?
rozpocznij naukę
stoi za masztem

Ustawienie do podnoszenia/opuszczania flagi państwowej w jednostce
rozpocznij naukę
przed masztem, frontem do niego, ustawiają się: w odległości pięciu kroków oficer dyżurny jednostki i krok w lewo - trębacz-sygnalista. Poczet flagowy ustawia się krok za masztem, frontem do niego;

opuszczenie flagi państwowej w jednostce
rozpocznij naukę
na komendy ODJ: „BACZNOŚĆ", „Poczet flagowy, flagę państwową - OPUŚĆ", trębacz zaczyna grać hasło WP, flagowy opuszcza flagę. ODJ, d-ca pocztu i asystujący salutują. Czas opuszcz. flagi powinien być zsynchronizowany z czasem grania hasła WP;

po złożeniu flagi
rozpocznij naukę
poczet - na komendę oficera dyżurnego jednostki „Poczet flagowy, za mną - MARSZ" maszeruje do pomieszczenia oficera dyżurnego (inspekcyjnego) lub wyznaczonego przez dowódcę jednostki.

Aby odprowadzić sztandar do miejsca przechowywania, dowódca uroczystości podaje komendy i rozkaz
rozpocznij naukę
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada, na prawo (lewo) - PATRZ", a następnie rozkaz „Kompania honorowa - ODMASZEROWAĆ".

Komendy dowódcy kompanii honorowej do odprowadzenia sztandaru
rozpocznij naukę
„Kompania, na moją komendę - BACZNOŚĆ", „W czwórki, w prawo - ZWROT"**, „Za mną - MARSZ".

Jak się ustawia kompanię honorową przy budynku do odprowadzenia sztandaru?
rozpocznij naukę
dowódca kompanii zatrzymuje kompanię, ustawia ją w dwuszeregu, prawym skrzydłem naprzeciw wejścia do pomieszczenia, w którym przechowuje się sztandar.

Odprowadzenie sztandaru
rozpocznij naukę
komenda d-cy KH „Na prawo - PATRZ". Po tej komendzie orkiestra (trębacz) gra hasło WP, a po jego zak. D-ca kompanii podaje kom.: „Poczet sztandarowy - BACZNOŚĆ", „MARSZ". Poczet odmaszerowuje do miejsca przechowywania sztandaru.

Jak się podnosi flagę z kirem żałobnym?
rozpocznij naukę
do szczytu masztu, następnie opuszcza do połowy.

Jak się opuszcza flagę z kirem żałobnym?
rozpocznij naukę
należy podnieść ją do szczytu masztu, a następnie opuścić w dół.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.