20210512

 0    79 fiszek    junlihu8
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
面包店
rozpocznij naukę
panetteria
大量的工业生产
rozpocznij naukę
grande quantita' della produzione industriale
受到威胁
rozpocznij naukę
essere minacciato da qualcosa
面包房
rozpocznij naukę
panificio
传统方法
rozpocznij naukę
metodo tradizionale
不幸
rozpocznij naukę
purtroppo
十亿
rozpocznij naukę
miliardo
统计网站
rozpocznij naukę
sito di statistica
根据,第二
rozpocznij naukę
secondo
丰收节日
rozpocznij naukę
festival di raccolto
标志性的
rozpocznij naukę
iconico
锌制屋顶
rozpocznij naukę
il tetto in zinco
理解,包含,包含,封闭
rozpocznij naukę
comprendere, contenere, includere, racchiudere
候选人名单
rozpocznij naukę
la rosa di candidati
非物质遗产
rozpocznij naukę
il patrimonio immateriale
候选人资格
rozpocznij naukę
la canditatura
著名的,著名的,著名的,杰出的,著名的,著名的
rozpocznij naukę
celebre, celebrato, famoso, illustre, noto, rinomato
一块面包
rozpocznij naukę
lo sfilatino di pane
要求包括
rozpocznij naukę
chiedere di includere
联合国教科文组织
rozpocznij naukę
l'Unesco
文化遗产
rozpocznij naukę
il patrimonio culturale
法国面包
rozpocznij naukę
baguette
消费者
rozpocznij naukę
consumatore
rozpocznij naukę
recarsi
大型超市
rozpocznij naukę
grande supermercato
非物质文化遗产
rozpocznij naukę
il patrimonio immateriale culturale
被要求
rozpocznij naukę
essere tenuto a
保护
rozpocznij naukę
prottegere
传统
rozpocznij naukę
tradizione
知识
rozpocznij naukę
conoscenza
能力
rozpocznij naukę
capacità
不同的世界文化
rozpocznij naukę
diverse culture mondiali
在过去
rozpocznij naukę
in passato
在过去
rozpocznij naukę
in passato
已经认识到
rozpocznij naukę
avere riconosciuto
芬兰桑拿的文化
rozpocznij naukę
la cultura della sauna finlandese
那不勒斯旋转披萨的艺术
rozpocznij naukę
l'arte napoletane di roteare la pizza
乌克兰
rozpocznij naukę
Ucraina
在寻找
rozpocznij naukę
essere alla ricerca di
认出
rozpocznij naukę
riconoscimento
罗宋汤
rozpocznij naukę
borscht
甜菜根汤
rozpocznij naukę
zuppa di barbabietola
崇拜
rozpocznij naukę
adorare
肯定的
rozpocznij naukę
decisamente
肯定的
rozpocznij naukę
decisamente
分享
rozpocznij naukę
condividere
满的
rozpocznij naukę
in pieno
出色地
rozpocznij naukę
beh
处于危险之中,处于危险之中
rozpocznij naukę
essere in pericolo, essere in gioco
我觉得
rozpocznij naukę
penso che +虚拟式
吃惊
rozpocznij naukę
sorpreso
具体法律
rozpocznij naukę
legge specifica
保留某物
rozpocznij naukę
preservare qc
参考
rozpocznij naukę
riferirsi a qc
无形资产
rozpocznij naukę
beni immateriali
我相信
rozpocznij naukę
credo che +虚拟式
荣誉
rozpocznij naukę
onore
烹饪传统
rozpocznij naukę
tradizione culinaria
在这些年里
rozpocznij naukę
nel corso degli anni
去辨认
rozpocznij naukę
riconoscere
海地
rozpocznij naukę
Haiti
被认可
rozpocznij naukę
far riconoscere
尝试做某事
rozpocznij naukę
provare a fare qualcosa
朱母汤
rozpocznij naukę
zuppa Joumou
泰国
rozpocznij naukę
Thailandia
汤姆(Tom Yum)
rozpocznij naukę
Tom Yum
新加坡
rozpocznij naukę
Singapore
提供/提供
rozpocznij naukę
offrire/offerto
巨大
rozpocznij naukę
enorme
餐饮业
rozpocznij naukę
ristorazione
提某事/ qn
rozpocznij naukę
menzionare qc/qn
祝贺某人
rozpocznij naukę
congratularsi con qualcuno
德国
rozpocznij naukę
Germania
rozpocznij naukę
aggiungere
甚至
rozpocznij naukę
persino
T恤衫
rozpocznij naukę
maglietta
庆祝的
rozpocznij naukę
celebrativo
莱茵河谷
rozpocznij naukę
la Valle del Reno
省水,喝雷司令!
rozpocznij naukę
Risparmia acqua, bevi il Riesling!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.