sądownictwo, przedsiębiorczość i początek medycyny PAm

 0    294 fiszki    pamlange
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prawo rolne
rozpocznij naukę
diritto agrario
prawo cywilne
rozpocznij naukę
diritto civile
prawo międzynarodowe
rozpocznij naukę
diritto internazionale
prawo handlowe
rozpocznij naukę
diritto commerciale
prawo przemysłowe
rozpocznij naukę
diritto industriale
prawo spółek
rozpocznij naukę
diritto societario
prawo autorskie
rozpocznij naukę
diritto d’autore
prawo pracy
rozpocznij naukę
diritto del lavoro
popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commettere un reato
złapać na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
cogliere in flagranza di reato
zgłoszenie popełnienia przestępstwa
rozpocznij naukę
denunciare un reato
ogłosić wyrok
rozpocznij naukę
pronunciare/emettere la sentenza
postanowienie o niedopuszczalności procesu
rozpocznij naukę
sentenza di non luogo a procedere
zamknąć śledztwo
rozpocznij naukę
archiviare l’indagine
wyrok skazujący
rozpocznij naukę
sentenza di condanna
Zwolnienie / uniewinnienie
rozpocznij naukę
sentenza di proscioglimento/assoluzione
odwołać się od wyroku
rozpocznij naukę
impugnare una sentenza
odwołać się od wyroku
rozpocznij naukę
ricorrere contro la sentenza = appellarsi contro la sentenza
apelacja
rozpocznij naukę
ricorsi/opposizioni
złożyć apelację
rozpocznij naukę
presentare appello/ricorso (contro la decisione)
unieważnić wyrok
rozpocznij naukę
annulare la sentenza
uniewinnić
rozpocznij naukę
dichiarare innocente
uniewinnienie
rozpocznij naukę
proscioglimento
wina pozostaje, ale nie ma kary
rozpocznij naukę
indulto
amnestia
rozpocznij naukę
amnistia
kara
rozpocznij naukę
a condanna
kara
rozpocznij naukę
pena
w zawieszeniu
rozpocznij naukę
con la (sospensione) condizionale
kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
reclusione
osadzony
rozpocznij naukę
recluso = chiuso in carcere
więzienie
rozpocznij naukę
carcere
dożywocie
rozpocznij naukę
ergastolo
zakaz opuszczania miejsca pobytu
rozpocznij naukę
obbligo di dimora
przestępca
rozpocznij naukę
reo
domniemany sprawca
rozpocznij naukę
presunto colpevole
oskarżony
rozpocznij naukę
imputato
pozwany
rozpocznij naukę
convenuto
skazaniec
rozpocznij naukę
condannato
wspólnik
rozpocznij naukę
complice
strona poszkodowana
rozpocznij naukę
parte lesa = danneggiata
adwokat
rozpocznij naukę
avvocato difensore
pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
rozpocznij naukę
avvocato di parte
testimone
rozpocznij naukę
świadek
naoczny świadek
rozpocznij naukę
testimone oculare
- wspólnik
rozpocznij naukę
socio in affari = complice
powód
rozpocznij naukę
attore
pozew
rozpocznij naukę
domanda giudiziale -
przeciwko pozwanemu
rozpocznij naukę
contro il convenuto
prokurator
rozpocznij naukę
procuratore
radca prawny
rozpocznij naukę
procuratore legale
oskarżyciel posiłkowy
rozpocznij naukę
la parte civile
sędzia/sędzina
rozpocznij naukę
giudice
właściwy sąd
rozpocznij naukę
giudice competente
Sędzia pokoju
rozpocznij naukę
giudice di pace
dochodzeniówka
rozpocznij naukę
polizia giudiziaria -
prokurator, oskarżyciel publiczny
rozpocznij naukę
p.m. = pubblico ministero
Sędzia sędzia do badań wstępnych
rozpocznij naukę
g.i.p. = giudice per le indagini preliminari
ławnik
rozpocznij naukę
giudice popolare
kradzież bydła
rozpocznij naukę
abigeato
zniesławienie
rozpocznij naukę
calunnia
przemyt
rozpocznij naukę
contrabbando
przemycać
rozpocznij naukę
conntrabbandare
przemytnik
rozpocznij naukę
contrabbandiere
wymuszenie rozbójnicze
rozpocznij naukę
estorsione
fałszywe zeznanie
rozpocznij naukę
falsa testimonianza
oszustwo
rozpocznij naukę
la frode
kradzież
rozpocznij naukę
furto
kradzież z włamaniem
rozpocznij naukę
furto con scasso
włamywacz
rozpocznij naukę
scassinatore
kieszonkowiec
rozpocznij naukę
borseggiatore
okradać poprzez wyrwanie
rozpocznij naukę
scippare
podpalenie
rozpocznij naukę
incendio
zniewaga
rozpocznij naukę
ingiuria
zniewaga kwalifikowana
rozpocznij naukę
aggravata
zniewaga słowna
rozpocznij naukę
verbale
uszkodzenie ciała
rozpocznij naukę
lesione personale (colposa, dolosa)
obraza sądu podczas rozprawy
rozpocznij naukę
oltraggio al magistrato durante l’audienza
zabójstwo
rozpocznij naukę
omicidio (colposo, volontario, involontario, per legittima difesa, plurimo, premeditato, preterintenzionale)
zaniedbanie czynności służbowych
rozpocznij naukę
omissione di atti d’ufficio
nieudzielenie pomocy
rozpocznij naukę
omissione di soccorso
porwanie
rozpocznij naukę
rapimento
napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
rapina (aggravata, a mano armata)
przestępstwo podatkowe
rozpocznij naukę
reato tributario
uprowadzenie
rozpocznij naukę
sequestro di persona
czerpanie korzyści z prostytucji
rozpocznij naukę
sfruttamento (della prostituzione)
alfons
rozpocznij naukę
il pappone
kradzież
rozpocznij naukę
taccheggio
handel narkotykami
rozpocznij naukę
traffico di stupefacenti
oszustwo matrymonialne
rozpocznij naukę
truffa matrimoniale
lichwa
rozpocznij naukę
usura pecuniaria
lichwiarz
rozpocznij naukę
usuraio
pogwałcenie miru domowego
rozpocznij naukę
violazione di domicilio
gwałt
rozpocznij naukę
violenza carnale
przestępstwo
rozpocznij naukę
reato
zbrodnia
rozpocznij naukę
delitto
występek
rozpocznij naukę
contravvenzione
czyn zabroniony
rozpocznij naukę
illecito
przestępstwo popełnione z winy nieumyślnej
rozpocznij naukę
reato colposo
przestępstwo umyślne
rozpocznij naukę
reato doloso
popełnić z premedytacją
rozpocznij naukę
commettere con dolo
przestępstwo z zaniechania
rozpocznij naukę
reato omissivo
okoliczność obciążająca
rozpocznij naukę
aggravante
okoliczność łagodząca
rozpocznij naukę
attenuante
kontrakt
rozpocznij naukę
appalto
mowa końcowa obrońcy
rozpocznij naukę
arringa
związek przestępczy
rozpocznij naukę
associazione a/per delinquere
akt oskarżenia
rozpocznij naukę
atto d’imputazione/d’accusa
Sala sądowa
rozpocznij naukę
aula di tribunale
patent
rozpocznij naukę
brevetto
pokój, w którym namyśla się sędzia
rozpocznij naukę
camera di consiglio
sprawa kryminalna
rozpocznij naukę
causa penale
Kodeks karny
rozpocznij naukę
codice penale
ustęp
rozpocznij naukę
comma
Sąd kasacyjny
rozpocznij naukę
corte di cassazione
postanowienie sądu
rozpocznij naukę
decreto
postanowienie o wszczęciu postępowania
rozpocznij naukę
decreto di rinvio a giudizio
zeznanie
rozpocznij naukę
deposizione
obrona
rozpocznij naukę
difesa
pozew
rozpocznij naukę
domanda giudiziale
bankructwo
rozpocznij naukę
fallimento
postępownie przyspieszone
rozpocznij naukę
giudizio abbreviato
rozprawa skrócona
rozpocznij naukę
giudizio abbreviato
sąd odwoławczy
rozpocznij naukę
giudizio di secondo grado
sąd kasacyjny
rozpocznij naukę
giudizio di terzo grado
postępownie uproszczone
rozpocznij naukę
giudizio direttissimo
postępowanie przygotowawcze
rozpocznij naukę
indagini preliminari
prawo upadłościowe
rozpocznij naukę
legge fallimentale
prawowitość
rozpocznij naukę
legittimita
sądownictwo
rozpocznij naukę
magistratura
mandat
rozpocznij naukę
multa/sanzione amministrativa
uprawomocniać się
rozpocznij naukę
passare in giudicato
ugoda
rozpocznij naukę
patteggiamento
pertraktować
rozpocznij naukę
patteggiare
zgodzić się
rozpocznij naukę
pattuire
ścigany z urzędu
rozpocznij naukę
preseguito d'ufficio
działać z urzędu
rozpocznij naukę
procedere d'ufficio
dowód
rozpocznij naukę
prova
postanowienie
rozpocznij naukę
provvedimento
skarga
rozpocznij naukę
querela
rejestr raportów przestępczości
rozpocznij naukę
registro delle notizie di reato
oddać sprawiedliwość
rozpocznij naukę
rendere giustizia
mowa końcowa oskarżyciela
rozpocznij naukę
requisitoria
akt oskarżenia
rozpocznij naukę
rinvio a giudizio
rozpoczęcie postępowania
rozpocznij naukę
rinvio a giudizio/inizio di processo contro l’imputato
rozstrzygać spór
rozpocznij naukę
risolvere una controversia/una lite
sądzony
rozpocznij naukę
sottoposto a processo
szkoda
rozpocznij naukę
torto
ugoda
rozpocznij naukę
transazione
przeniesione / wysyłane do innego sędziego
rozpocznij naukę
trasferito/mandato ad un altro giudice
ochrona prawna
rozpocznij naukę
tutela
rozprawa
rozpocznij naukę
udienza
rozprawa wstępna
rozpocznij naukę
udienza preliminare
akcyza
rozpocznij naukę
accisa
stawka
rozpocznij naukę
aliquota
działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
attività imprenditoriale = commerciale
prowadzić działalność
rozpocznij naukę
svolgere l’attività
firma
rozpocznij naukę
azienda
lista płac
rozpocznij naukę
busta paga
sieć sklepów
rozpocznij naukę
catena di negozi
zbyt towarów
rozpocznij naukę
cessione di beni
NIP
rozpocznij naukę
codice fiscale
kupujący
rozpocznij naukę
compratore
rachunek [w restauracji]
pokwitowanie
rozpocznij naukę
conto
ricevuto
dostawa, doręczenie
rozpocznij naukę
consegna
dostawa do domu
rozpocznij naukę
consegna a domicilio
konsument
rozpocznij naukę
consumatore
kontrakt
rozpocznij naukę
contratto
wykonania zamówienia
rozpocznij naukę
eseguire il contratto
dystrybucja
rozpocznij naukę
distribuzione
firma
rozpocznij naukę
ditta
popyt
rozpocznij naukę
domanda
faktura
rozpocznij naukę
fattura
Wydanie / wystawienia faktury
rozpocznij naukę
emettere/rilasciare una fattura
dostawa, zaopatrzenie
rozpocznij naukę
fornitura
kierować
rozpocznij naukę
gestire
rynek odniesienia
rozpocznij naukę
il mercato di riferimento
opakowanie
rozpocznij naukę
imballaggio = imballo
kwota
rozpocznij naukę
importo
ściąganie podatków
rozpocznij naukę
riscossione delle tasse
opodatkowanie
rozpocznij naukę
imposizione
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
imprenditore
większe przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
impresa = un’attività
inwestycja
rozpocznij naukę
investimento
VAT = podatek od wartości dodanej
rozpocznij naukę
l’IVA = imposta sul valore aggiunto
podatek
rozpocznij naukę
imposta = tassa
płacić podatki
rozpocznij naukę
pagare le tasse
opłata skarbowa
rozpocznij naukę
imposta di bollo
podatek dochodowy od osób fizycznych
rozpocznij naukę
l’IRPEF = imposta sul reddito delle persone fisiche
cennik
rozpocznij naukę
listino prezzi
siła robocza
rozpocznij naukę
manodopera
marka
rozpocznij naukę
marchio
towar
rozpocznij naukę
merce
podaż
rozpocznij naukę
offerta
płatność
rozpocznij naukę
pagamento
sposób płatności
rozpocznij naukę
modalità di pagamento
termin płatności
rozpocznij naukę
termine di pagamento
osoba fizyczna
rozpocznij naukę
persona fisica
bussiness plan
rozpocznij naukę
piano d’impresa
PKB (Produkt Krajowy Brutto)
rozpocznij naukę
PIL (Prodotto Interno Lordo)
punkt sprzedaży
rozpocznij naukę
punto vendita
dochód
rozpocznij naukę
reddito
opłacalny
rozpocznij naukę
redditizio
badanie rynku
rozpocznij naukę
ricerca di mercato
obniżka
rozpocznij naukę
sconto
usługa
rozpocznij naukę
servizio
świadczenie usług
rozpocznij naukę
prestazione di servizio
wysyłka
rozpocznij naukę
spedizione
koszt wysyłki
rozpocznij naukę
spesa di spedizione
na koszt klienta
rozpocznij naukę
spese a carico del cliente
sektor
rozpocznij naukę
settore
działać w sektorze
rozpocznij naukę
agire nel settore
posiadacz (właściciel)
rozpocznij naukę
titolare (proprietario)
biznesmen
rozpocznij naukę
uomo d’affari
sprzedaż detaliczna
rozpocznij naukę
vandita al dettaglio
sprzedaż hurtowa
rozpocznij naukę
vendita all’ingrosso
sprzedawca
rozpocznij naukę
venditore
zaliczka
rozpocznij naukę
anticipo
czek
rozpocznij naukę
assegno
książeczka czekowa
rozpocznij naukę
il libretto d’assegni
karta do bankomatu
rozpocznij naukę
bancomat
rachunek
rozpocznij naukę
bolletta
wymiana walut
rozpocznij naukę
cambio di valuta
karta kredytowa
rozpocznij naukę
carta di credito
karta debetowa
rozpocznij naukę
carta di debito
doradztwo finansowe
rozpocznij naukę
consulenza finanziaria
gotówka
rozpocznij naukę
contanti
rachunek bieżący
rozpocznij naukę
conto corrente
puste konto
rozpocznij naukę
conto in rosso
wkład oszczędnościowy
rozpocznij naukę
deposito a risparmio
fuzja
rozpocznij naukę
fusione = unione
pożyczka
rozpocznij naukę
prestito
kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
prestito ipotecario = mutuo
hipoteka
rozpocznij naukę
ipoteca
notowanie giełdowe
rozpocznij naukę
quotazione in borsa
wypłata środków z konta
rozpocznij naukę
ritiro di denaro
okienko
rozpocznij naukę
sportello
spółki
rozpocznij naukę
Le società
spółka osobowa
rozpocznij naukę
società di persone
s. jawna
rozpocznij naukę
s. in nome colettivo
s. partnerska
rozpocznij naukę
s. di professionisti
s. in accomandità semplice
rozpocznij naukę
s. komandytowa
s. in accomandità per azioni
rozpocznij naukę
s. komandytowo-akcyjna
s. z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
s. a responsibilità limitata
s. akcyjna
rozpocznij naukę
s. per azioni
nieograniczona odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibilità illimitata
odpowiedzialność zbiorowa
rozpocznij naukę
responsibilita solidale
kapitał prywatny
rozpocznij naukę
capitale privato
majątek spółki
rozpocznij naukę
patrimonio sociale
dług
rozpocznij naukę
debito
działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
attività commerciale
osobowość prawna
rozpocznij naukę
la personalità giuridica
osoba prawna
rozpocznij naukę
persona giuridica
zaopatrzenie
rozpocznij naukę
apporto
posiadacz akcji
rozpocznij naukę
il soggetto titolare di azioni
prowadzić działalność
rozpocznij naukę
gestire un’impresa
prezydent miasta, burmistrz
rozpocznij naukę
sindaco
walne zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
Assemblea degli azionisti
organ administracji
rozpocznij naukę
Organo amministrativo
rada nadzorcza
rozpocznij naukę
Collegio sindacale
ocena diagnostyczna
rozpocznij naukę
accertamento diagnostico
nosze
rozpocznij naukę
barella
hospitalizacja
rozpocznij naukę
degenza
dokument identyfikacyjny
rozpocznij naukę
documento di riconoscimento
zabieg chirurgiczny
rozpocznij naukę
intervento chirurgico
zakładzie psychiatrycznym
rozpocznij naukę
istituto psichiatrico
wypisanie
rozpocznij naukę
lettera di dimissione
Hospitalizacja w domu
rozpocznij naukę
ospedalizzazione domiciliare
oddział zamknięty
rozpocznij naukę
reparto di isolamento
skierowanie
rozpocznij naukę
richiesta di ricovero
karta ubezpieczenia zdrowotnego
rozpocznij naukę
tessera sanitaria
zatrzymanie akcji serca
rozpocznij naukę
arresto cardiaco
tętno
rozpocznij naukę
battito cardiaco
mięsień sercowy
rozpocznij naukę
miocardio = muscolo cardiaco
martwica
rozpocznij naukę
necrosi
zamknięcie tętnicy
rozpocznij naukę
occlusione dell’arteria
ciśnienie krwi
rozpocznij naukę
pressione arteriosa
Wymiana płynu
rozpocznij naukę
reintegrare i liquidi
skrzep
rozpocznij naukę
trombo
Żylaki
rozpocznij naukę
La varice
Skurcz
rozpocznij naukę
Contrazione
Cukrzyca
rozpocznij naukę
Il Diabete
Wrzód żołądka
rozpocznij naukę
Ulcera gastrica
Przepływ krwi
rozpocznij naukę
Flusso di sangue
chronić
rozpocznij naukę
Salvaguardare = tutelare
Nieżyt żołądka
rozpocznij naukę
La gastrite
Chrząstka
rozpocznij naukę
La cartilagine
Chrzęstny
rozpocznij naukę
Cartilagineo
Siniak
rozpocznij naukę
Livido
ucisk
rozpocznij naukę
Morsa
Pogorszenie
rozpocznij naukę
Peggioramento = detorioramento
Oddawać krwi
rozpocznij naukę
Donare il sangue
Być na czczo
rozpocznij naukę
Essere a digiuno
Pobranie
rozpocznij naukę
Prelievo
rozpuszczalny
rozpocznij naukę
solubile

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.