Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27

5  1    35 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
11
Kobieta ma 11 dzieci.
rozpocznij naukę
once
La mujer tiene once hijos.
12
Mamy 12 wujków.
rozpocznij naukę
doce
Tenemos doce tíos.
13
Julia ma 13 wnuków.
rozpocznij naukę
trece
Julia tiene trece nietos.
14
W klasie jest 14 uczniów.
rozpocznij naukę
catorce
En la clase hay catorce alumnos.
15
Nasz kuzyn ma 15 lat.
rozpocznij naukę
quince
Nuestro primo tiene quince años.
16
W firmie pracuje 16 adwokatów.
rozpocznij naukę
dieciséis
En la empresa trabajan dieciséis abogados.
17
Hiszpania ma 17 Regionów Autonomicznych.
rozpocznij naukę
diecisiete
España tiene diecisiete comunidades autónomas.
18
Mam 18 kuzynów.
rozpocznij naukę
dieciocho
Tengo dieciocho primos.
19
W rodzinie jest nas 19 osób.
rozpocznij naukę
diecinueve
En la familia somos diecinueve personas.
20
Moja młodsza siostra ma 20 lat.
rozpocznij naukę
veinte
Mi hermana pequeña tiene veinte años.
21
Ameryka Południowa ma 21 państwa.
rozpocznij naukę
veintiuno
América del Sur tiene veintiún países.
22
Moja starsza siostra ma 22 lata.
rozpocznij naukę
veintidós
Mi hermana mayor tiene veintidós años.
23
Uczymy się 23 ważnych rzek.
rozpocznij naukę
veintitrés
Estudiamos veintitrés ríos importantes.
24
Jest nas 24 sąsiadów w klasie.
rozpocznij naukę
veinticuatro
Somos veinticuatro vecinos en la clase.
25
Jego młodszy brat ma 25 lat.
rozpocznij naukę
veinticinco
Su hermano pequeño tiene veinticinco años.
26
W biurze pracuje 26 osób.
rozpocznij naukę
veintiséis
En la oficina trabajan veintiséis personas.
27
Abecadło ma 27 liter.
rozpocznij naukę
veintisiete
El abecedario tiene veintisiete letras.
28
W domu jest 28 kotów.
rozpocznij naukę
veintiocho
Dentro de la casa hay veintiocho gatos.
29
Fryzjerka ma 29 lat.
rozpocznij naukę
veintinueve
La peluquera tiene veintinueve años.
30
Mąż Rosy ma 30 lat.
rozpocznij naukę
treinta
El marido de Rosa tiene treinta años
31
Nasz syn ma tylko 31 dni.
rozpocznij naukę
treinta y uno
Nuestro hijo tiene solo treinta y un días.
40
Mieszkam na ulicy Galicia, pod numer 40.
rozpocznij naukę
cuarenta
Vivo en la calle Galicia, en el número cuarenta.
43
Pani, która jest po prawej stronie ma 43 lata.
rozpocznij naukę
cuarenta y tres
La señora que está a la derecha tiene cuarenta y tres años.
50
W kancelarii adwokackiej pracuje 50 osób: adwokaci, sekretarki, aplikanci.
rozpocznij naukę
cincuenta
En el bufete de abogados trabajan cincuenta pesonas: abogados, secretarias, asistentes.
55
Mój mąż ma 55 lat.
rozpocznij naukę
cincuenta y cinco
Mi marido tiene cincuenta y cinco años.
60
Na dużej sali jest 60 krzeseł.
rozpocznij naukę
sesenta
Hay sesenta sillas en la sala grande.
69
W naszym kraju osoby 69 letnie są na emeryturze.
rozpocznij naukę
sesenta y nueve
En nuestro país las personas de sesenta y nueve años están jubiladas.
70
Osoby 70 letnie mają darmowe bilety na tramwaje i autobusy.
rozpocznij naukę
setenta
Las personas de setenta años tienen billetes gratuitos para tranvías y autobúses.
76
W szkole językowej uczy się 76 uczniów.
rozpocznij naukę
setenta y seis
En la escuela de idiomas estudian setenta y seis estudiantes.
80
Mam 80 kolegów.
rozpocznij naukę
ochenta
Tengo ochenta amigos.
88
Moi dziadkowie mają 88 lat.
rozpocznij naukę
ochenta y ocho
Mis abuelos tienen ochenta y ocho años.
90
Nauczyciel ma 90 uczniów.
rozpocznij naukę
noventa
El profesor tiene noventa alumnos.
95
Na lotnisku znajduje się 95 samolotów.
rozpocznij naukę
noventa y cinco
En el aeropuerto hay noventa y cinco aviones.
100
W sklepie znajduje się 100 osób.
rozpocznij naukę
cien
Hay cien personas en la tienda.
101
Mój pradziadek ma 101 lat.
rozpocznij naukę
ciento uno
Mi bisabuelo tiene ciento un años.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.