Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24

5  2    27 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
biały
Pies mojej sąsiadki jest biały.
rozpocznij naukę
blanco
El perro de mi vecina es blanco.
czarny
Jakiego koloru jest kot mojej sąsiadki, czarny czy biały?
rozpocznij naukę
negro
¿De qué color es el gato de mi vecina, negro o blanco?
żółty
Gdzie jest żółty kwiat? Żółty kwiat leży na stole.
rozpocznij naukę
amarillo
¿Dónde está la flor amarilla? La flor amarilla está en la mesa.
czerwony
Czerwony samochód jest nowy.
rozpocznij naukę
rojo
El coche rojo es nuevo.
niebieski
Mój kolega z klasy ma niebieski rower.
rozpocznij naukę
azul
Mi compañero de clase tiene una bicicleta azul.
szary
Kot mojej mamy jest szary.
rozpocznij naukę
gris
El gato de mi madre es gris.
brązowy
Drzewa w parku są brązowe.
rozpocznij naukę
marrón
Los árboles del parque son marrones.
zielony
Stare pociągi miasta są zielone.
rozpocznij naukę
verde
Los trenes viejos de la ciudad son verdes.
różowy
Podaj mi proszę różowe czasopismo, które leży na stole.
rozpocznij naukę
rosa
Dame la revista rosa que está en la mesa, por favor.
pomarańczowy
Książka do hiszpańskiego jest pomarańczowa.
rozpocznij naukę
naranja
El libro de español es naranja.
fioletowy
Teczka dziewczynki jest fioletowa.
rozpocznij naukę
violeta
La carpeta de la niña es violeta.
na
Książka do hiszpańskiego leży na biurku.
rozpocznij naukę
encima
El libro de español está encima del escritorio.
pod
Kot śpi pod małym stolikiem w salonie.
rozpocznij naukę
debajo
El gato duerme debajo de la mesa pequeña del salón.
za
Dziecko jest za domem.
rozpocznij naukę
detrás
El niño está detrás de la casa.
przed
Pies znajduje się przed domem.
rozpocznij naukę
en frente
El perro está en frente de la casa.
blisko
Bank jest blisko stąd.
rozpocznij naukę
cerca
El banco está cerca de aquí.
daleko
Daleko mieszkasz od twojej pracy? Tak, moje praca jest daleko od domu.
rozpocznij naukę
lejos
¿Vives lejos de tu trabajo? Sí, mi trabajo está lejos de mi casa.
po prawej stronie
Pan, który jest po prawej stronie, jest dyrektorem firmy.
rozpocznij naukę
a la derecha
El señor que está a la derecha es el director de la empresa.
po lewej stronie
Szkoła znajduje się na lewo od hotelu.
rozpocznij naukę
a la izquierda
La escuela está a la izquierda del hotel.
wewnątrz
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
rozpocznij naukę
dentro
El perro marrón está dentro del coche.
na zewnątrz
Kot znajduje się na zewnątrz samochodu.
rozpocznij naukę
fuera
El gato está fuera del coche.
obok
Restauracja jest obok banku.
rozpocznij naukę
al lado
El restaurante está al lado del banco.
między
Mój rower znajduje się między dwoma samochodami.
rozpocznij naukę
entre
Mi bicicleta está entre dos coches.
tutaj
Gdzie jest mój długopis. Jest tutaj.
rozpocznij naukę
aquí
¿Dónde está mi boli? Está aquí.
tam
Pani Sanchez jest tam, w środku samochodu.
rozpocznij naukę
allí
La señora Sánchez está allí, dentro del coche negro.
być
Gdzie jest nauczyciel? Nauczyciel jest w szkole.
rozpocznij naukę
estar
W języku hiszpańskim mamy 2 czasowniki "być": estar (używany z cechami zmiennymi) i ser (używany z cechami stałymi)
¿Dónde está el profesor? El profesor está en la escuela.
mieć
Mam jednego psa i dwa koty.
rozpocznij naukę
tener
Tengo un perro y dos gatos.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.