Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17

4.5  1    35 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
a
A jest pierwszą literą alfabetu.
rozpocznij naukę
a
La a es la primera letra del alfabeto.
b
B jest drugą literą alfabetu.
rozpocznij naukę
b
La b es la segunda letra del alfabeto.
c
C jest trzecią literą alfabetu.
rozpocznij naukę
c
La c es la tercera letra del abecedario.
d
Następna litera to d.
rozpocznij naukę
d
La siguiente letra es la d.
e
Ulubione słowo Juany kończy się na e.
rozpocznij naukę
e
La palabra favorita de Juana termina con e.
f
Słowo fiebre zaczyna się na f czy na b?
rozpocznij naukę
f
¿La palabra fiebre empieza con "f" o con "b"?
g
Czy Argentina pisze się przez g?
rozpocznij naukę
g
¿Argentina se escribe con "g"?
h
Hola pisze się przez h.
rozpocznij naukę
h
Hola se escribe con hache.
i
W moim imieniu są dwie litery i.
rozpocznij naukę
i
En mi nombre hay dos ies.
j
Czy imię Julián zaczyna się na j?
rozpocznij naukę
jota
¿El nombre Julián empieza con jota?
k
Litera k rzadko pojawia się w języku hiszpańskim.
rozpocznij naukę
ka
La letra k aparece raramente en español.
l
Czy Portugal kończy się na l?
rozpocznij naukę
l
¿Portugal termina con l?
m
Ile jest liter m w wyrazie mama?
rozpocznij naukę
m
¿Cuántas emes hay en palabra "mama"?
n
Moja koleżanka ma imię, które pisze się przez dwa n.
rozpocznij naukę
n
Mi compañera tiene nombre que se escribe con dos enes.
ñ
W alfabecie polskim nie ma litery ñ.
rozpocznij naukę
ñ
En el abecedario polaco no hay "ñ".
o
To słowo, o którym myślą często moi wujkowie zaczyna się na o.
rozpocznij naukę
o
Esta palabra en que piensan frecuentemente mís tíos empieza con "o".
p
Słowo peluquería zaczyna się na p.
rozpocznij naukę
p
La palabra "peluquería" empieza con "p".
q
Q pojawia się w środku słowa pequeño.
rozpocznij naukę
qu
La q"" aparece en el centro de la palabra pequeño.
r
W słowach cachorro i arroba pojawia się jedno czy dwa r?
rozpocznij naukę
erre
En las palabras cachorro y arroba aparece una o dos erres?
s
Słowo, którego nie znoszą państwo García ma dwie litery f czy dwie litery s?
rozpocznij naukę
ese
¿La palabra que no toleran los señores García tiene dos efes o dos eses?
t
Po polsku Madryt pisze się przez "t" na końcu a po hiszpańśku "Madrid" pisze się przez d na końcu.
rozpocznij naukę
t
En polaco "Madryt" se escribe con "t" al final y en español "Madrid" se escribe con "d" al final.
u
Czy u ma akcent graficzny w słowie Perú?
rozpocznij naukę
u
¿La u tiene tilde en la palabra Perú?
v
Czy w alfabecie polskim pojawia się litera v?
rozpocznij naukę
uve
¿Aparece la letra uve en el abecedario polaco?
w
Jakie słowo zaczyna się na w?
rozpocznij naukę
uve doble
¿Qué palabra empieza con uve doble?
x
Jaką literą pisze się słowo México, przez x czy j?
rozpocznij naukę
equis
¿Con qué letra se escribe la palabra México, con "x" o con "j"?
y
W języku polskim y nie jest spółgłoską.
rozpocznij naukę
y griega
En polaco y griega no es consonante.
z
Na jaką literę zaczyna się słowo zorro, na c czy na z?
rozpocznij naukę
zeta
¿Con qué letra empieza la palabra zorro, con "c" o con "z"?
słowo
Jak się pisze słowo "pero"? Pisze się: p, e, r, o.
rozpocznij naukę
la palabra
¿Cómo se escribe la palabra “pero”? Se escribe: pe, e, erre, o.
adres mailowy
Jaki jest twój adres mailowy?
rozpocznij naukę
el correo electrónico
¿Cuál es tu correo electrónico?
myślnik
Twój adres mailowy pisze się z myślnikiem czy podkreślnikiem?
rozpocznij naukę
el guión
¿Tu correo electrónico se escribe con guión o con guión bajo?
małpa(w adresie mailowym)
Mój adres mailowy to juan. hidalgo@gmail.com
rozpocznij naukę
la arroba
Mi correo electrónico es: jota, u, a, ene, punto, hache, i, de, a, ele, ge, o, arroba, ge, eme, a, i, ele, punto, ce, o, eme.
kropka
Mój adres mailowy to juan. hidalgo@gmail.com
rozpocznij naukę
el punto
Mi correo electrónico es: jota, u, a, ene, punto, hache, i, de, a, ele, ge, o, arroba, ge, eme, a, i, ele, punto, ce, o, eme.
podkreślenie
Twój adres mailowy pisze się z myślnikiem czy podkreśleniem?
rozpocznij naukę
el guión bajo
¿Tu correo electrónico se escribe con guión o con guión bajo?
pisać
Jak się pisze twoje imię?
rozpocznij naukę
escribir
¿Cómo se escribe tu nombre?
litera
Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Pierwsza litera alfabetu to a.
rozpocznij naukę
la letra
¿Cuál es la primera letra del alfabeto? La primera letra del alfabeto es la a.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.