Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50

5  1    32 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
chodnik
Piesi są na chodniku.
rozpocznij naukę
la acera
Los peatones están en la acera.
skrzyżowanie
Na skrzyżowaniu jest dużo samochodów.
rozpocznij naukę
el cruce
En el cruce hay muchos coches
wejście do metra
Wejście do metra jest naprzeciwko urzędu pocztowego.
rozpocznij naukę
la boca de metro
La boca de metro está enfrente de la oficina de correos.
przystanek autobusowy
Są trzy przystanki autobusowe na tej ulicy.
rozpocznij naukę
la parada de autobús
Hay tres paradas de autobús en esta calle.
tramwaj
Tramwaje nie jadą przez centrum miasta.
rozpocznij naukę
el tranvía
Los tranvías no circulan por el centro de la ciudad.
budynek
Urząd pocztowy jest w starym budynku.
rozpocznij naukę
el edificio
La oficina de correos está en un edificio antiguo.
kościół
Kościół wiejski jest na bardzo dużym placu.
rozpocznij naukę
la iglesia
La iglesia del pueblo está en una plaza muy grande.
supermarket
Dwie osoby czekają w drzwiach supermarketu.
rozpocznij naukę
el supermercado
Dos personas esperan en la puerta del supermercado.
bank
Nie ma nikogo w banku.
rozpocznij naukę
el banco
No hay nadie en el banco.
sklep
Kwiaciarnia jest obok banku.
rozpocznij naukę
la tienda
La tienda de flores está al lado del banco.
apteka
Apteka jest między supermarketem i bankiem.
rozpocznij naukę
la farmacia
La farmacia está entre el supermercado y el banco.
sklep obuwniczy
¿Czy jest sklep obuwniczy niedaleko stąd?
rozpocznij naukę
la zapatería
¿Hay una zapatería cerca de aquí?
sklep z zabawkami
Jest dużo dzieci ze swoimi rodzicami w sklepie zabawkowym.
rozpocznij naukę
la juguetería
Hay muchos niños con sus padres en la juguetería.
urząd pocztowy
Przepraszam, gdzie jest urząd pocztowy?
rozpocznij naukę
la oficina de correos
Perdona, ¿dónde está la oficina de correos?
biuro podróży
Czy jest biuro podróży w centrum handlowym?
rozpocznij naukę
la agencia de viajes
¿Hay una agencia de viajes en el centro comercial?
kiosk
Kiosk jest po prawej.
rozpocznij naukę
el estanco
El estanco está a la derecha.
kawiarnia
Jest kawiarnia przed restauracją.
rozpocznij naukę
la cafetería
Hay una cafetería delante del restaurante.
budka telefoniczna
Jest bardzo mało budek telefonicznych w mieście.
rozpocznij naukę
la cabina telefónica
Hay muy pocas cabinas telefónicas en la ciudad.
rondo
Na rondzie jest przystanek autobusowy,
rozpocznij naukę
la rotonda
En la rotonda hay una parada de autobús.
przejście dla pieszych
Ludzie przechodzą przez przejście dla pieszych.
rozpocznij naukę
el paso de cebra
La gente cruza por el paso de cebra.
pieszy
Piesi czekają, ponieważ nie ma zielonego światła na sygnalizacji.
rozpocznij naukę
el peatón
Los peatones esperan porque el semáforo no está en verde.
ławka
Babcia i wnuk siedzą na ławce w parku.
rozpocznij naukę
el banco (para sentarse)
ciekawostka: bank i ławka mają taką samą nazwę, gdyż pierwsze transakcje zawierano na ławkach w parku
Una abuela y su nieto están sentados en el banco del parque.
czekać
Dwie osoby czekają na przystanku tramwajowym.
rozpocznij naukę
esperar
Dos personas esperan en la parada del tranvía.
róg
Na rogu ulicy Vivaldi i ulicy Mozart znajduje się sklep obuwniczy.
rozpocznij naukę
la esquina
En la esquina de la calle Vivaldi y la calle Mozart hay una zapatería
lotnisko
Lotnisko jest daleko od miasta, ale jest dobrze skomunikowane.
rozpocznij naukę
el aeropuerto
El aeropuerto está lejos de la ciudad, pero está bien comunicado.
stać
Samochód stoi na światłach.
rozpocznij naukę
estar parado
Un coche está parado en el semáforo.
jeździć (o pojeździe)
Samochody jadą główną ulicą.
rozpocznij naukę
circular
Los coches circulan por la calle principal.
ludzie
Ludzie czekają na chodniku.
rozpocznij naukę
la gente
La gente espera en la acera.
sygnalizacja świetlna
Na sygnalizacji świetlnej pali się czerwone światło.
rozpocznij naukę
el semáforo
El semáforo está en rojo.
kiosk
Jest kiosk na chodniku.
rozpocznij naukę
el quiosco
Hay un quiosco en la acera.
most
W wiosce, blisko kościoła znajduje się bardzo stary most, żeby przejść przez rzekę.
rozpocznij naukę
el puente
En el pueblo, cerca de la iglesia hay un puente muy viejo para cruzar el río.
wieżowiec
W mieście jest tylko jeden wieżowiec.
rozpocznij naukę
el rascacielos
En la ciudad sólo hay un rascacielos.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.