Dział 4, lekcja 11, ważne czasowniki

4.5  1    14 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pracować
Lekarze i policjanci pracują także w nocy.
rozpocznij naukę
trabajar
Los médicos y los policías trabajan también por la noche.
uczyć się, studiować
Mój brat ma w zwyczaju uczyć się w nocy w swojej sypialni.
rozpocznij naukę
estudiar
Mi hermano suele estudiar por la noche en su dormitorio.
odpoczywać
W niedziele odpoczywamy po długim tygodniu pracy.
rozpocznij naukę
descansar
Los domingos descansamos después de una larga semana de trabajo.
uprawiać sport
W poniedziałki i środy chodzę do sali gimnastycznej, żeby uprawiać sport.
rozpocznij naukę
hacer deporte
Los lunes y los miércoles voy al gimnasio para hacer deporte.
odwiedzać
W niedziele odwiedzam moich dziadków na wsi.
rozpocznij naukę
visitar
Los domingos visito a mis abuelos en el pueblo.
pływać
W soboty rano chodzę na basen, żeby popływać.
rozpocznij naukę
nadar
Los sábados por la mañana voy a la piscina para nadar.
słuchać muzyki
Kiedy moi bracia jadą samochodem, słuchają muzyki.
rozpocznij naukę
escuchar música
Cuando mis hermanos van en coche escuchan música.
grać, bawić się
Wieczorami dzieci bawią się same w swojej sypialni.
rozpocznij naukę
jugar
Por las tardes los niños juegan solos en su dormitorio.
oglądać telewizję
Od poniedziałku do piątku oglądam telewizję rano przed pójściem do pracy.
rozpocznij naukę
ver la tele
De lunes a viernes veo la tele por la mañana antes de ir al trabajo.
spać
Ile godzin śpisz w weekendy?
rozpocznij naukę
dormir
¿Cuántas horas duermes los fines de semana?
przygotowywac obiad
Od poniedziałku do piątku mój ojciec przygotowuje obiad. W weekendy wszyscy razem przygotowujemy obiad w kuchni.
rozpocznij naukę
preparar la comida.
De lunes a viernes mi padre prepara la comida. Los fines de semana todos juntos preparamos la comida en la cocina.
uczyć się
W czwartek wieczorem mój kuzyn chodzi do szkoły językowej, żeby uczyć się hiszpańskiego.
rozpocznij naukę
aprender
El jueves por la tarde mi primo va a una escuela de idiomas para aprender español.
tańczyć
Kiedy moi sąsiedzi robią przyjęcia w domu, tańczą do północy. Są bardzo hałaśliwi.
rozpocznij naukę
bailar
Cuando mis vecinos hacen fiestas en casa bailan hasta medianoche. Son muy ruidosos.
oglądać film
W poniedziałki Miguel chodzi do kina, żeby obejrzeć film.
rozpocznij naukę
ver una película
Los lunes Miguel va al cine para ver una película.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.