Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61

4.5  1    16 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
środek transportu
Samolot jest środkiem transportu bardzo szybkim i bezpiecznym.
rozpocznij naukę
el medio de transporte
El avión es un medio de transporte muy rápido y seguro.
rozwinięty
Niemcy to wysoko rozwinięty kraj.
rozpocznij naukę
desarrollado
Alemania es un país muy desarrollado.
sieć metra
Niestety, moje miasto nie ma dobrej sieci metra. Ma tylko dwie linie.
rozpocznij naukę
la red de metro
Desgraciadamente, mi ciudad no tiene una buena red de metro. Sólo tiene dos líneas.
usługa transportu autobusowego
W nocy nie ma dobrej usługi transportu autobusowego.
rozpocznij naukę
el servicio de autobús
Por la noche no hay un buen servicio de autobús.
punktualny
W moim mieście autobusy nie są bardzo punktualne.
rozpocznij naukę
puntual
En mi ciudad los autobuses no son muy puntuales.
szosa, droga
Niestety, drogi są w złym stanie.
rozpocznij naukę
la carretera
Desgraciadamente, las carreteras están en malas condiciones.
w złym stanie
Transporty w Ameryce Łacińskiej są bardzo stare i znajdują się w złym stanie.
rozpocznij naukę
en malas condiciones
Los transportes en América Latina son muy antiguos y están en malas condiciones.
ponadto
Pociągi w Ekwadorze są stare, wolne, a ponadto drogie.
rozpocznij naukę
además
Los trenes en Ecuador son antiguos, lentos y además son caros.
jednak, jednakże
W mieście jest dużo samochodów. Jednak nie ma wielu korków.
rozpocznij naukę
sin embargo
En la ciudad hay muchos coches. Sin embargo no hay muchos atascos.
doświadczenie
Podróżowanie do Afryki jest interesującym doświadczeniem.
rozpocznij naukę
la experiencia
Viajar a África es una experiencia interesante.
piosenka
Ulubione piosenki kierowcy są bardzo nudne.
rozpocznij naukę
la canción
Las canciones favoritas del conductor son muy aburridas.
rzeczywistość
Kiedy podróżujesz autobusem w Ameryce Łacińskiej, poznajesz rzeczywistość kraju.
rozpocznij naukę
la realidad
Cuando viajas en autobús en América Latina, conoces la realidad del país.
inny, różny
W mieście są różne środki transportu.
rozpocznij naukę
distinto
En la ciudad hay distintos medios de transporte.
zagmatwany, zawiły
Jaka jest poprawna odpowiedź? Ćwiczenie jest trochę zagmatwane.
rozpocznij naukę
confuso
¿Cuál es la respuesta correcta? El ejercicio es un poco confuso.
kara, grzywna, mandat
Policja nakłada mandaty za szybką jazdę w mieście.
rozpocznij naukę
la multa
La policía pone multas por circular muy rápido en la ciudad.
podróżować
Podróż samolotem jest szybka i wygodna.
rozpocznij naukę
viajar
Viajar en avión es rápido y cómodo.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.