Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25

4.5  1    35 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rodzina
Mam bardzo dużą rodzinę.
rozpocznij naukę
la familia
Tengo una familia muy grande.
ojciec
Mój ojciec nazywa się Tomás.
rozpocznij naukę
el padre
Mi padre se llama Tomás.
matka
Matka Marty jest pielęgniarką.
rozpocznij naukę
la madre
La madre de Marta es enfermera.
rodzice
Moi rodzice są bardzo młodzi: moja matka ma 35 lat, a ojciec 38 lat.
rozpocznij naukę
los padres
Mis padres son muy jóvenes: mi madre tiene 35 años y mi padre 38 años.
brat
Brat Juana studiuje na uniwersytecie.
rozpocznij naukę
el hermano
El hermano de Juan estudia en la universidad.
siostra
Nasza siostra jest zamężna.
rozpocznij naukę
la hermana
Nuestra hermana está casada.
rodzeństwo
Mam dwoje rodzeństwa: jedną siostrę i jednego brata.
rozpocznij naukę
los hermanos
Tengo dos hermanos: una hermana y un hermano.
wujek
Mój wujek Luis jest bratem mojej matki.
rozpocznij naukę
el tío
Mi tío Luis es el hermano de mi madre.
ciotka
Moja ciotka Manuela jest siostrą mojej matki. Moja ciotka mieszka w Caracas.
rozpocznij naukę
la tía
Mi tía Manuela es la hermana de mi madre. Mi tía vive en Caracas.
dziadek
Dziadek mojego przyjaciela ma prawie sto lat.
rozpocznij naukę
el abuelo
El abuelo de mi amigo tiene casi cien años.
babcia
Babcia bawi się dużo ze swoimi wnukami w parku.
rozpocznij naukę
la abuela
La abuela juega mucho con sus nietos en el parque.
kuzyn
Wszyscy moi kuzyni mieszkają w mieście, gdzie ja mieszkam.
rozpocznij naukę
el primo
Todos mis primos viven en la ciudad donde yo vivo.
kuzynka
Jej kuzynka jest stewardessą i pracuje na lotnisku.
rozpocznij naukę
la prima
Su prima es azafata y trabaja en el aeropuerto.
żonaty, zamężna
Roberto jest żonaty z kolumbijką.
rozpocznij naukę
casado
Roberto está casado con una mujer colombiana.
kawaler, panna
Raúl jest kawalerem i nie ma narzeczonej.
rozpocznij naukę
soltero
Raúl está soltero y no tiene novia.
w separacji
Rosario i Carlos są w separacji.
rozpocznij naukę
separado
Rosario y Carlos están separados.
rozwiedziony
Rodzice mojego sąsiada są rozwiedzeni.
rozpocznij naukę
divorciado
Los padres de mi vecino están divorciados.
wdowiec, wdowa
Niestety mój dziadek jest wdowcem.
rozpocznij naukę
viudo
Desgraciadamente mi abuelo es viudo.
emeryt, emerytka
Moja babcia już nie pracuje. Jest emerytką.
rozpocznij naukę
jubilado
Mi abuela ya no trabaja. Está jubilada.
starszy
Mój starszy brat ma 20 lat, a ja 18.
rozpocznij naukę
mayor
Mi hermano mayor tiene 20 años y yo 18.
mąż
Lucía jest na wakacjach ze swoim mężem na plaży.
rozpocznij naukę
el marido
Lucía está de vacaciones con su marido en la playa.
żona
Mojej żony nie ma w domu. Teraz jest w pracy.
rozpocznij naukę
la mujer
Mi mujer no está en casa. Ahora está en el trabajo.
narzeczony
Clara i jej narzeczony są na wakacjach w Egipcie.
rozpocznij naukę
el novio
Clara y su novio están de vacaciones en Egipto.
narzeczona
Narzeczona mojego brata jest bardzo inteligentna.
rozpocznij naukę
la novia
La novia de mi hermano es muy inteligente.
syn, dziecko
Sandra ma troje małych dzieci: dwóch synów i jedną córkę.
rozpocznij naukę
el hijo
Sandra tiene tres hijos pequeños: dos hijos y una hija.
córka
Moja koleżanka jest w domu, bo jej córka jest chora.
rozpocznij naukę
la hija
Mi compañera está en casa porque su hija está enferma.
wnuk
Moja babcia ma siedmioro wnuków: moich pięciu kuzynów, moją siostrę i mnie.
rozpocznij naukę
el nieto
Mi abuela tiene 7 nietos: mis cinco primos, mi hermana y yo.
wnuczka
Wnuczka jest na wakacjach ze swoją babcią na plaży.
rozpocznij naukę
la nieta
La nieta está de vacaciones con su abuela en la playa.
nasz
My mamy psa. Nasz pies jest brązowo-czarny.
rozpocznij naukę
nuestro
Nosotros tenemos un perro. Nuestro perro es marrón y negro.
mój
Moi rodzice mieszkają w Barcelonie, a mój brat mieszka w Walencji.
rozpocznij naukę
mi
Mis padres viven en Barcelona y mi hermano vive en Valencia.
twój
Twój brat jest przed domem.
rozpocznij naukę
tu
Tu hermano está delante de la casa.
jego, jej, ich
Clara ma jedną córkę. Jej córka nazywa się Verónica.
rozpocznij naukę
su
Clara tiene una hija. Su hija se llama Verónica.
wasz
Czy wy macie kota? Jakiego koloru jest wasz kot?
rozpocznij naukę
vuestro
¿Vosotros tenéis un gato? ¿De qué color es vuestro gato?
para
Carmen i Luis są bardzo sympatyczną parą. Rosa jest panną, nie ma pary.
rozpocznij naukę
pareja
Carmen y Luis son una pareja muy simpática. Rosa está soltera, no tiene pareja.
liczna rodzina
Mam bardzo liczną rodzinę. Jesteśmy dziesięciorgiem rodzeństwa.
rozpocznij naukę
la familia numerosa
Tengo una familia muy numerosa. Somos diez hermanos.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.