Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27

4.5  1    14 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sympatyczny
Mój starszy brat jest bardzo sympatyczny.
rozpocznij naukę
simpático
Mi hermano es muy simpático.

antypatyczny, niesympatyczny
Nowa sekretarka jest bardzo niesympatyczna.
rozpocznij naukę
antipático
La nueva secretaria es muy antipática.

inteligentny
Jej dwoje dzieci są bardzo inteligentne, ale mało pracowite.
rozpocznij naukę
inteligente
Sus dos hijos son muy inteligentes, pero poco trabajadores.

optymista, optymistyczny
Nowy szef w firmie jest bardzo optymistyczny.
rozpocznij naukę
optimista
El nuevo jefe de la empresa es muy optimista.

pesymista, pesymistyczny
Mój starszy brat jest bardzo pesymistyczny.
rozpocznij naukę
pesimista
Mi hermano mayor es muy pesimista.

ładny, przystojny
Pielęgniarka w szpitalu jest bardzo ładna.
rozpocznij naukę
guapo
La enfermera del hospital es muy guapa.

brzydki
Lucas jest brzydki, ale bardzo sympatyczny.
rozpocznij naukę
feo
Lucas es feo, pero muy simpático.

poważny
Matías jest bardzo poważnym panem, ale bardzo dobrym.
rozpocznij naukę
serio
Matías es un señor muy serio pero muy bueno.

wesoły
Nasza matka jest bardzo wesoła i bardzo sympatyczna.
rozpocznij naukę
alegre
Nuestra madre es muy alegre y muy simpática.

nieśmiały
Mój syn jest bardzo nieśmiały i nie rozmawia dużo ze swoimi kolegami.
rozpocznij naukę
tímido
Mi hijo es muy tímido y no habla mucho con sus compañeros.

pracowity
Moi koledzy są pracowici, a ja jestem trochę leniwy.
rozpocznij naukę
trabajador
Mis compañeros son trabajadores y yo soy un poco vago.

głupi
Mój brat nie jest głupi, jest bardzo inteligentny.
rozpocznij naukę
tonto
Mi hermano no es tonto, es muy inteligente.

leniwy
Moja babcia jest bardzo pracowita, ale mój dziadek jest trochę leniwy.
rozpocznij naukę
perezoso
Mi abuela es muy trabajadora, pero mi abuelo es un poco perezoso.

próżny, leniwy
Moi kuzyni pracują dużo, nie są leniwi.
rozpocznij naukę
vago
Mis primos trabajan mucho, no son vagos.


Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.