Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68

5  1    38 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

lubić, podobać się
Paula i jej narzeczony bardzo lubią motocykle sportowe.
rozpocznij naukę
gustar
A Paula y su novio les gustan mucho las motos deportivas.

uwielbiać
Narzeczony Pauli uwielbia muzykę latynoską.
rozpocznij naukę
encantar
Al novio de Paula le encanta la música latina.

woleć
Wy wolicie spędzać czas wolny na plaży.
rozpocznij naukę
preferir
Vosotros preferís pasar el tiempo libre en la playa.

układać puzzle
Mój młodszy brat lubi trochę układać puzzle.
rozpocznij naukę
hacer puzzles
A mi hermano menor le gusta bastante hacer puzzles.

robić zdjęcia
Podczas wakacji uwielbiamy robić zdjęcia.
rozpocznij naukę
hacer fotos
Durante las vacaciones nos encanta hacer fotos.

grać w karty
Zawsze przegrywam, kiedy gram w karty ze swoją babcią.
rozpocznij naukę
jugar a las cartas
Siempre pierdo, cuando juego a las cartas con mi abuela.

grać w szachy
Prawdopodobnie kiedy ludzie grają w szachy, rozwijają swoje myślenie strategiczne.
rozpocznij naukę
jugar al ajedrez
Probablemente cuando la gente juega al ajedrez, desarrolla su pensamiento estratégico.

biegać
Wy lubicie wstawać o piątej rano i biegać w parku miejskim.
rozpocznij naukę
correr
Os gusta levantaros a las cinco de la mañana y correr en el parque urbano.

tańczyć
Chodzimy na kurs salsy w weekendy, ponieważ lubimy tańczyć.
rozpocznij naukę
bailar
Vamos a un curso de salsa los fines de semana, porque nos gusta bailar.

pływać
Ana nie umie pływać, ale może się nauczyć.
rozpocznij naukę
nadar
Ana no sabe nadar, pero puede aprender.

grać w siatkówkę
Kiedy Ana gra w siatkówkę, jej mąż często chodzi na basen i pływa.
rozpocznij naukę
jugar al voleibol
Cuando Ana juega al voleibol, su marido a menudo va a la piscina y nada.

grać w tenisa
Ja wcale nie lubię grać w tenisa.
rozpocznij naukę
jugar al tenis
A mí no me gusta nada jugar al tenis.

uprawiać windsurfing
W każdy piątek o trzeciej po południu babcia Jordiego idzie na plażę i uprawia windsurfing.
rozpocznij naukę
hacer windsurfing
Todos los viernes a las tres de la tarde la abuela de Jordi va a la playa y hace windsurfing.

grać w piłkę nożną
Moi koledzy lubią trochę grać w piłkę nożną.
rozpocznij naukę
jugar al fútbol
A mis compañeros les gusta un poco jugar al fútbol.

opalać się
Kiedy Ana i Elena są na plaży, często lubią się opalać.
rozpocznij naukę
tomar el sol
Cuando Ana y Elena están en la playa, a menudo les gusta tomar el sol.

wspinać się
Uwielbiam wspinać się i jeździć na nartach w górach.
rozpocznij naukę
escalar
Me encanta escalar y esquiar en las montañas.

jeździć na nartach
Boję się jeździć na nartach. Mogę złamać nogę.
rozpocznij naukę
esquiar
Tengo miedo de esquiar. Puedo romper la pierna.

śpiewać
Moja siostra jest piosenkarką i śpiewa w zespole rockowym.
rozpocznij naukę
cantar
Mi hermana es cantante y canta en un grupo de rock.

spacerować
Nie lubię się opalać. Wolę spacerować ulicami.
rozpocznij naukę
pasear
No me gusta nada tomar el sol. Prefiero pasear por las calles.

lubić, podobać się
Czy lubicie wyścigi motocyklowe?
rozpocznij naukę
gustar
¿Os gustan las carreras de motos?

uwielbiać
Czy twoja babcia uwielbia muzykę ludową?
rozpocznij naukę
encantar
¿A tu abuela le encanta la música popular?

woleć
Wolicie spędzać czas wolny na plaży czy w górach?
rozpocznij naukę
preferir
¿Preferís pasar el tiempo libre en la playa o en las montañas?

układać puzzle
Czy Ana i Juan układają puzzle po pracy?
rozpocznij naukę
hacer puzzles
hacer puzzles = recomponer puzles
¿Recomponen Ana y Juan puzles después del trabajo?

robić zdjęcia
Uwielbiasz robić zdjęcia podczas twoich podróży?
rozpocznij naukę
hacer fotos
¿Te encanta hacer fotos durante tus viajes?

grać w karty
Jak często grasz w karty?
rozpocznij naukę
jugar a las cartas
¿Con qué frecuencia juegas a las cartas?

grać w szachy
Czy oni wcale nie lubią grać w szachy?
rozpocznij naukę
jugar al ajedrez
¿A ellos no les gusta nada jugar al ajedrez?

biegać
Czy biegacie dużo w parku?
rozpocznij naukę
correr
¿Corréis mucho en el parque?

tańczyć
Czy lubisz trochę tańczyć?
rozpocznij naukę
bailar
¿Te gusta un poco bailar?

pływać
Ile razy w miesiącu chodzicie na basen, żeby popływać?
rozpocznij naukę
nadar
¿Cuántas veces al mes vais a la piscina para nadar?

grać w siatkówkę
Amelia woli grać w siatkówkę czy w szachy?
rozpocznij naukę
jugar al voleibol
¿Prefiere Amelia jugar al voleibol o jugar al ajedrez?

grać w tenisa
Czy państwo Muñoz bardzo lubią grać w tenisa?
rozpocznij naukę
jugar al tenis
¿A los señores Muñoz les gusta mucho jugar al tenis?

uprawiać windsurfing
Ile czasu zajmuje babci Jordiego uprawianie windsurfingu?
rozpocznij naukę
hacer windsurfing
¿Cuánto tiempo le ocupa a la abuela de Jordi hacer windsurfing?

grać w piłkę nożną
Czy Ana nie lubi grać w piłkę nożną?
rozpocznij naukę
jugar al fútbol
¿A Ana no le gusta jugar al fútbol?

opalać się
Jak często Ana i Elena się opalają?
rozpocznij naukę
tomar el sol
¿Con qué frecuencia Ana y Elena toman el sol?

wspinać się
Czy dużo się wspinasz w Alpach?
rozpocznij naukę
escalar
¿Escalas mucho en los Alpes?

jeździć na nartach
Dlaczego Juan nie chce jeździć na nartach?
rozpocznij naukę
esquiar
¿Por qué Juan no quiere esquiar?

śpiewać
Czy umiecie dobrze śpiewać?
rozpocznij naukę
cantar
¿Sabéis cantar bien?

spacerować
Czy lubię spacerować po Starym Mieście?
rozpocznij naukę
pasear
¿Me gusta pasear por el casco antiguo?


Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.