Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10

5  1    70 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Hiszpania
Sewilla jest miastem Hiszpanii.
rozpocznij naukę
España
Sevilla es una ciudad de España.
Polska
Odra jest rzeką Polski.
rozpocznij naukę
Polonia
El Óder es un río de Polonia.
Niemcy
Nazywam się Eva i jestem z Niemiec.
rozpocznij naukę
Alemania
Me llamo Eva y soy de Alemania.
Austria
Nazywamy się Helmut i Sebastian i żyjemy w Austrii.
rozpocznij naukę
Austria
Nos llamamos Helmut y Sebastián y vivimos en Austria.
Francja
Ona jest Meksykanką, ale mieszka w mieście we Francji.
rozpocznij naukę
Francia
Ella es mexicana pero vive en una ciudad de Francia.
Anglia
Londyn jest stolicą Anglii.
rozpocznij naukę
Inglaterra
Londres es la capital de Inglaterra.
Włochy
Moja koleżanka z klasy jest aktorką i pracuje w Teatrze Rzymskim we Włoszech.
rozpocznij naukę
Italia
Mi compañera de clase es actríz y trabaja en el Teatro Romano en Italia.
Argentyna
Gwadalkiwir nie jest rzeką Argentyny. Jest rzeką Hiszpanii.
rozpocznij naukę
Argentina
El Guadalquivir no es un río de Argentina. Es un río de España.
Chiny
Chiny są krajem bardzo zaludnionym, w którym żyje ponad miliard osób.
rozpocznij naukę
China
China es un país muy poblado en el que viven más de mil millones de personas.
Panama
Jestem Hiszpanką, ale mieszkam w Panamie.
rozpocznij naukę
Panamá
Yo soy española pero vivo en Panamá.
Brazylia
Językiem urzędowym Brazylii jest portugalski.
rozpocznij naukę
Brasil
El idioma oficial de Brasil es el portugués.
Kanada
Kanada jest podzielona na 13 regionów: 10 prowincji i 3 terytoria.
rozpocznij naukę
Canadá
Canadá está dividida en trece(13) regiones: 10 provincias y 3 territorios.
Stany Zjednoczone
To jest pan Moreno, jest dyrektorem szpitala i pracuje w Stanach Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
Estados Unidos
Este es el Sr. Moreno, es director de un hospital y trabaja en Estados Unidos.
Peru
Ty jesteś Pedro i mieszkasz w Limie, stolicy Peru.
rozpocznij naukę
Perú
Tú eres Pedro y vives en Lima, la capital de Perú.
Meksyk
Meksyk jest jednym z państw Ameryki Północnej.
rozpocznij naukę
México
México es un de los paises de América del Norte.
Ekwador
Quito jest stolicą Ekwadoru.
rozpocznij naukę
Ecuador
Quito es la capital de Ecuador.
Portugalia
Ronda nie jest miastem Portugalii. Jest miastem Hiszpanii.
rozpocznij naukę
Portugal
Ronda no es una ciudad de Portugal. Es una ciudad de España.
Boliwia
Pracujemy w szpitalu Nuestra Señora de La Paz w Boliwii.
rozpocznij naukę
Bolivia
Trabajamos en el hospital de Nuestra Señora de La Paz en Bolivia.
Chile
Mieszkam w Chile, pracuję w barze, uczę się hiszpańskiego w szkole językowej.
rozpocznij naukę
Chile
Vivo en Chile, trabajo en un bar, estudio español en una escuela de idiomas.
Irlandia
Dublin jest stolicą Irlandii.
rozpocznij naukę
Irlanda
Dublin es la capital de Irlanda.
Szwajcaria
Szwajcaria znajduje się między Francją, Austrią, Niemcami i Włochami.
rozpocznij naukę
Suiza
Suiza está entre Francia, Austria, Alemania e Italia.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej graniczy z Irlandią.
rozpocznij naukę
Reino Unido
Reino Unido hace frontera con Irlanda.
Kuba
Nazywam się Lorena, jestem nauczycielką angielskiego i mieszkam w Kubie.
rozpocznij naukę
Cuba
Me llamo Lorena, soy profesora de inglés y vivo en Cuba.
Czechy
Luisa i Antonio pracują w sklepie hiszpańskim w mieście w Czechach.
rozpocznij naukę
República Checa
Od niedawna używa się również wersji skróconej: Chequia
Luisa y Antonio trabajan en una tienda española en una ciudad de la República Checa.
Finlandia
Finlandia jest państwem Europy.
rozpocznij naukę
Finlandia
Finlandia es un país de Europa.
Urugwaj
Urugwaj graniczy z Argentyną i Brazylią.
rozpocznij naukę
Uruguay
Uruguay hace frontera con Argentina y Brasil.
Belgia
Jesteśmy z Belgii, ale nie żyjemy w tym kraju.
rozpocznij naukę
Bélgica
Somos de Bélgica pero no vivimos en este país.
Japonia
Japonia jest podzielona na ponad 6 tysięcy wysp.
rozpocznij naukę
Japón
El Japón está dividido en más de 6 mil islas.
Szwecja
Isabel i Verónica mieszkają w Szwecji, studiują na uniwersytecie na Wydziale Ekonomii.
rozpocznij naukę
Suecia
Isabel y Verónica viven en Suecia, estudian en la universidad en la Facultad de Economía.
Europa
My jesteśmy Amerykanami, ale żyjemy w Europie.
rozpocznij naukę
Europa
Nosotros somos americanos pero vivimos en Europa.
Ameryka Północna
Ameryka jest podzielona na Amerykę Północną i Amerykę Południową.
rozpocznij naukę
América del Norte
La América está dividida en América del Norte y América del Sur.
Ameryka Południowa
Amazonka jest rzeką Ameryki Południowej.
rozpocznij naukę
América del Sur
El Amazonas es un río de América del Sur.
Afryka
W Afryce żyją generalnie ludzie czarni.
rozpocznij naukę
África
En África vive generalmente la gente negra.
Azja
Azja jest kontynentem, który graniczy z Europą.
rozpocznij naukę
Asia
Asia es el continente que hace frontera con Europa.
Oceania
Oceania jest podzielona na cztery części: Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Nową Zelandię.
rozpocznij naukę
Oceania
La Oceania está dividida en cuatro partes: Melanesia, Micronesia, Polinesia y Nueva Zelanda.
Antarktyda
Na Antarktydzie ludzie nie mieszkają i jest to kontynent bardzo zimny.
rozpocznij naukę
la Antártida
En la Antártida la gente no vive y es un continente muy frío.
Hiszpan, hiszpański
Uczę się hiszpańskiego w szkole średniej.
rozpocznij naukę
español
Estudio español en la escuela secundaria.
Polak, polski
Nazywam się Paula Kowalska, jestem Polką, ale mieszkam i studiuję w Hiszpanii.
rozpocznij naukę
polaco
Me llamo Paula Kowalska, soy polaca pero vivo y estudio en España.
Austriak, austriacki
Austriacy mówią po niemiecku.
rozpocznij naukę
austriaco
Los austriacos hablan alemán.
Francuz, francuski
Nathalie jest kelnerką, pracuje w ważnej restauracji paryskiej i mówi bardzo dobrze po francusku.
rozpocznij naukę
francés
Nathalie es camarera, trabaja en un restaurante importante de Paris y habla francés muy bien.
Anglik, angielski
On się nazywa John, jest Anglikiem, ale nie mieszka w Anglii. Mieszka w Hongkongu.
rozpocznij naukę
inglés
Él se llama John, es inglés pero no vive en Inglaterra. Vive en Hongkong.
Włoch, włoski
Juana i Carlos uczą się włoskiego w szkole językowej.
rozpocznij naukę
italiano
Juana y Carlos estudian italiano en una escuela de idiomas.
Argentyńczyk, argentyński
Tango jest tańcem o pochodzeniu argentyńskim.
rozpocznij naukę
argentino
El tango es el baile de origen argentino.
Chińczyk, chiński
Pani García i pan Palacios są lekarzami i znają chiński.
rozpocznij naukę
chino
La señora García y el señor Palacios son médicos y saben chino.
Panamczyk, panamski
Jesteście Juan i Ricardo, pracujecie w Dziale Księgowości w firmie panamskiej.
rozpocznij naukę
panameño
Sois Juan y Ricardo, trabajais en el Departamento de contabilidad en una empresa panameña.
Brazylijczyk, brazylijski
Pan Brown jest narodowości brazylijskiej i mieszka w Buenos Aires.
rozpocznij naukę
brasileño
El Sr. Brown es de nacionalidad brasileña y vive en Buenos Aires.
Kanadyjczyk, kanadyjski
Jesteśmy Kanadyjczykami i pracujemy w supermarkecie "Mariquita" w Madrycie.
rozpocznij naukę
canadiense
Somos canadienses y trabajamos en el supermercado "Mariquita" en Madrid.
obywatel Stanów Zjednoczonych
Bogaci obywatele Stanów Zjednoczonych pracują jako prawnicy, inżynierowie, księgowi i ekonomiści.
rozpocznij naukę
estadounidense
Ricos estadounidenses trabajan como abogados, ingenieros, contables y economistas.
Peruwiańczyk, peruwiański
José Sabogal jest znanym peruwiańskim malarzem.
rozpocznij naukę
peruano
José Sabogal es el famoso pintor peruano.
Meksykanin, meksykański
Pani Kowalska mówi po polsku, ale mieszka w Meksyku i jest Meksykanką.
rozpocznij naukę
méxicano
La Sra. Kowalska habla polaco pero vive en México y es mexicana.
Ekwadorczyk, ekwadorski
Ekwadorczycy mówią po hiszpańsku.
rozpocznij naukę
ecuatoriano
Los ecuatorianos hablan español.
Portugalczyk, portugalski
Nazywam się Ana, jestem kelnerką, jestem Portugalką, ale mieszkam w Hiszpanii.
rozpocznij naukę
portugués
Me llamo Ana, soy camarera, soy portuguesa, pero vivo en España.
Boliwijczyk, boliwijski
Mój nauczyciel hiszpańskiego jest Boliwijczykiem.
rozpocznij naukę
boliviano
Mi profesor de español es boliviano.
Chilijczyk, chilijski
Tak, jestem Chilijką i pracuję w Santiago.
rozpocznij naukę
chileno
Sí, soy chilena y trabajo en Santiago.
Irlandczyk, irlandzki
Mój kolega z klasy mówi trochę po irlandzku, ale nie bardzo dobrze.
rozpocznij naukę
irlandés
Mi compañero de clase habla un poco de irlandés, pero no muy bien.
Szwajcar, szwajcarski
Ja nie mówię po szwajcarsku, ale mówię bardzo dobrze po angielsku.
rozpocznij naukę
suizo
Yo no hablo suizo, pero hablo inglés muy bien.
Kubańczyk, kubański
Elena i Marta są Kubankami, ale żyją w Warszawie w Polsce.
rozpocznij naukę
cubano
Elena y Marta son cubanas pero viven en Varsovia en Polonia.
Czech, czeski
Polacy, Słowacy, Austriacy i Niemcy są sąsiadami Czechów.
rozpocznij naukę
checo
Los polacos, los eslovacos, los austriacos y los alemanes son vecinos de los checos.
Fin, fiński
Angela mówi dobrze po hiszpańsku i włosku, a także trochę po polsku i fińsku.
rozpocznij naukę
finlandés
Angela habla español e italiano bien y también un poco de polaco y finlandés.
Urugwajczyk, urugwajski
Oni są Urugwajczykami, mieszkają w Montevideo i pracują jako fotografowie.
rozpocznij naukę
uruguayo
Ellos son uruguayos, viven en Montevideo y trabajan como fotógrafos.
Belg, belgijski
Belgowie mają trzy języki urzędowe: holenderski, francuski i niemiecki.
rozpocznij naukę
belga
Los belgas tienen tres idiomas oficiales: holandés, francés y alemán.
Japończyk, japoński
Wy jesteście Japonkami, ale teraz mieszkacie w Londynie.
rozpocznij naukę
japonés
Vosotras sois japonesas pero ahora vivís en Londres.
Szwed, szwedzki
Słowo szwedzkie "bok" pisze się przez b.
rozpocznij naukę
sueco
La palabra sueca "bok" se escribe con b.
Niemiec, niemiecki
Ana i Alina są koleżankami z klasy, uczą się języków w Berlinie i są Niemkami.
rozpocznij naukę
alemán
Ana y Alina son compañeras de clase, estudian idiomas extranjeros en Berlín y son alemanas.
Europejczyk, europejski
Oxford to uniwersytet europejski, gdzie studiujemy.
rozpocznij naukę
europeo
El Oxford es la universidad europea donde estudiamos.
obywatel Ameryki Północnej, dotyczący Ameryki Północnej
Mieszkańcy Ameryki Północnej są dobrymi lekarzami, pilotami i inżynierami.
rozpocznij naukę
norteamericano
Los norteamericanos son buenos médicos, pilotos e ingenieros.
obywatel Ameryki Południowej, dotyczący Ameryki Południowej
Boliwia jest krajem południowo-amerykańskim,
rozpocznij naukę
suramericano
Bolivia es el país suramericano.
Afrykanin, afrykański
Mam afrykańską koleżankę, która pracuje jako stewardessa.
rozpocznij naukę
africano
Tengo una amiga africana que trabaja como azafata.
Azjata, azjatycki
Chiny są krajem azjatyckim.
rozpocznij naukę
asiático
La China es el país asiático.
antarktydzki, antarktyczny
W strefie antarktycznej żyją pingwiny.
rozpocznij naukę
antártico
En la zona antártica viven los pingüinos.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.