Czasowniki nieregularne

 0    58 fiszek    ansk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

saber
yo sé, tú sabes, él/ella sabe, nosotros/nosotras sabemos, vosotros/vosotras sabéis, ellos/ellas saben,
rozpocznij naukę
wiedzieć

ser
soy, eres, es, somos, sois, son
rozpocznij naukę
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stałych cechach osób lub przedmiotów

pochodzić

estar
estoy, estás, está, estamos, estáis, están
rozpocznij naukę
znajdować się, być
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stanach przejściowych osób lub przedmiotów lub o tym, gdzie sie dana osoba/przedmiot zmajduje

dar
doy, das, da, damos, dais, dan
rozpocznij naukę
dawać

decir
digo, dices, dice, decimos, decìs, dicen
rozpocznij naukę
powiedzieć

hacer
hago haces hace hacemos hacéis hacen
rozpocznij naukę
robić

hacer los deberes
rozpocznij naukę
odrabiać pracę domową

hacer maletas
rozpocznij naukę
pakować walizki

ir
voy, vas, va, vamos, vais, van
rozpocznij naukę
iść / chodzić

oír
oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen
rozpocznij naukę
słyszeć

poner
pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
rozpocznij naukę
kłaść

saber
sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
rozpocznij naukę
wiedzieć, znać

salir
salgo, sales, sale, salimos, salís, salen
rozpocznij naukę
wychodzić

tener
tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
rozpocznij naukę
mieć

traer
traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen
rozpocznij naukę
przynieść / przynosić

venir
vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
rozpocznij naukę
przychodzić

ver
veo, ves, ve, vemos, veís, ven
rozpocznij naukę
oglądać, patrzeć

acordarse
(o/ue); acuerdo, acuerdas, acuerda, acordamos, acordáis, acuerdan
rozpocznij naukę
przypominać sobie

acostarse
(o/ue); me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan
rozpocznij naukę
kłaść się spać

almorzar
(o/ue)
rozpocznij naukę
lunch, jeść drugie śniadanie

opowiadać

kosztować

spać

boleć

encontrar
(o/ue); encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontráis, encuentran
rozpocznij naukę
znajdować / spotykać

llover
(o/ue), lluevo, llueves, llueve, llovemos, llovéis, llueven
rozpocznij naukę
padać (deszcz)

umrzeć / umierać

móc

recordar
(o/ue)
rozpocznij naukę
pamiętać

volar
(o/ue); vuelo, vuelas, vuela, volamos, voláis, vuelan
rozpocznij naukę
latać

wracać

cerrar
(e/ie); cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran
rozpocznij naukę
zamykać

comenzar, empezar
(e/ie),
rozpocznij naukę
zaczynać

despertarse
(e/ie); me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan
rozpocznij naukę
budzić się

encender
(e/ie)
rozpocznij naukę
włączyć, zapalać

entender
(e/ie)
rozpocznij naukę
rozumieć

myć, szorować

merendar
(e/ie)
rozpocznij naukę
jeść podwieczorek

padać (śnieg)

myśleć

preferir
(e/ie); prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren
rozpocznij naukę
woleć / preferować

Sentarse
(e/ie); me siento, te sientas, se sienta, nos sentamos, os sentáis, se sientan
rozpocznij naukę
Siadać

Sentirse
(e/ie); siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten
rozpocznij naukę
czuć się

querer
(e/ie); quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren
rozpocznij naukę
kochać, chcieć

recomendar
(e/ie)
rozpocznij naukę
polecić

jugar a
(u/ue); juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan
rozpocznij naukę
grać w

pedir
(e/i); pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden
rozpocznij naukę
prosić

mierzyć

reírse
(e/i); me reo, te rees, se ree, nos reimos, os reís, se reen
rozpocznij naukę
śmiać się

naśladować, śledzić, podążać

podawać, służyć

sonreír
(e/i)
rozpocznij naukę
uśmiechać się

vestirse
(e/i)
rozpocznij naukę
ubierać się

conocer
(c/zc), conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen
rozpocznij naukę
znać

nacer
(c/zc); nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen
rozpocznij naukę
rodzić się / urodzić się

ofrecer
(c/zc)
rozpocznij naukę
oferować

traducir
(c/zc)
rozpocznij naukę
przetłumaczyć / tłumaczyć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.