Pierwsza połowa XIX w.

 0    38 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Początek obrad kongresu wiedeńskiego.
Podaj miesiąc i rok.
rozpocznij naukę
wrzesień 1814 r.

Koniec obrad kongresu wiedeńskiego.
Podaj miesiąc i rok.
rozpocznij naukę
czerwiec 1815 r.

Zasada polegająca na przywróceniu panowania dynastii.
rozpocznij naukę
restauracja

Zasada, według której nie wolno nikogo zdetronizować.
rozpocznij naukę
legitymizm

Zasada, według której żadne państwo europejskie nie może dominować nad innymi.
rozpocznij naukę
zasada równowagi europejskiej

Podpisanie Świętego Przymierza.
Podaj dokładną datę.
rozpocznij naukę
26 września 1815 r.

rewolucja lipcowa we Francji
Podaj rok.
rozpocznij naukę
1830 r.

Prąd ideowy, literacki i artystyczny od końca XVIII w. do połowy XIX w.
rozpocznij naukę
romantyzm

Najsłynniejszy angielski pota i dramaturg epoki romantyzmu.
rozpocznij naukę
George Byron

Niemiecki poeta, filozof, historyk i dramatopisarz. Napiał słowa "Ody do radości".
rozpocznij naukę
Fryderyk Schiller

Francuski pisarz, dramaturg, poeta i polityk, twórca "Nędzników".
rozpocznij naukę
Victor Hugo

Niemiecki dramaturg, uczony, polityk i prozaik. Napisał "Cierpienia młodego Wertera".
rozpocznij naukę
Wolfgang Goethe

Najwybitniejszy przedtawiciel rosyjskiego romantyzmu, pisarz i dramaturg.
rozpocznij naukę
Aleksander Puszkin

Malarz francuski, romantyk.
rozpocznij naukę
Eugene Delacroix

Hiszpański malarz, grafik i rysownik, przedstawiciel romantyzmu.
rozpocznij naukę
Francisco Goya

Ostatni z klasyków wiedeńskich.
rozpocznij naukę
Ludwik van Beethoven

Austriacki kompozytor, prekursor romantyzmu w muzyce.
rozpocznij naukę
Franz Schubert

Wybitny włoski twórca oper romantycznych.
Napisał, Cyrulika sewilskiego" i, Srokę złodziejkę".
rozpocznij naukę
Gioacchino Rossini

Włoski kompozytor, twórca "Otella".
rozpocznij naukę
Giuseppe Verdi

Utworzenie Królestwa Polskiego.
Podaj rok.
rozpocznij naukę
1815 r.

Inna nazwa Królestwa Polskiego.
rozpocznij naukę
Kongresówka

Założenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Podaj rok.
rozpocznij naukę
1816 r.

Oktrojował Królestwu Polskiemu Konstytucję.
rozpocznij naukę
car Aleksander I

Organ władzy wykonawczej Królestwa Polskiego.
rozpocznij naukę
Rada Administracyjna

Głównodowodzący armii Królestwa Polskiego, brat cara Aleksandra I.
rozpocznij naukę
Wielki Książe Konstanty

Wstąpienie na tron cara Mikołaja I.
Podaj rok.
rozpocznij naukę
1825 r.

Zawiązanie Sprzysiężenia Wysockiego.
Podaj rok.
rozpocznij naukę
1828 r.

Założył Sprzysiężenie Podchorążych.
rozpocznij naukę
Piotr Wysocki

Dowodził Tajnej Policji.
rozpocznij naukę
Mikołaj Nowosilcow

Dwóch głównych przedstawicieli kaliszan.
rozpocznij naukę
Wincenty i Bonawentura Niemojowscy

Założył Towarzystwo Patriotyczne.
rozpocznij naukę
Walerian Łukasiński

Urzędowa kontrola publikacji i widowisk w celu usunięci treści politycznie niebezpiecznych dla władzy.
rozpocznij naukę
Urzędowa kontrola publikacji i widowisk  po polsku
cenzura

Doktryna społeczna i polityczna głosząca wolność i nieskrępowaną działalność jednostek.
rozpocznij naukę
liberalizm

Doktryna społeczna i polityczna broniąc tradycyjneo ładu społecznego.
rozpocznij naukę
konserwatyzm

Nadanie chłopom na własność uprawianej przez nich ziemi.
rozpocznij naukę
uwłaszczenie

Ograniczenie praw wyborczych do grupy osób posiadających majątek o określonej wartości lub płacącej podatki o określonej wysokości.
rozpocznij naukę
cenzus majątkowy

Noc Listopadowa
Podaj dokładną datę.
rozpocznij naukę
29 listopada 1830 r.

Detronizacja cara Mikołaja I i początek wojny.
rozpocznij naukę
25 stycznia 1831 r.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.