Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40

4.5  1    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dzielnica
W której dzielnicy miasta mieszka wasza rodzina?
rozpocznij naukę
barrio
¿En qué barrio de la ciudad vive vuestra familia?
blok mieszkalny
Czy jest dużo bloków mieszkalnych na twojej ulicy?
rozpocznij naukę
bloque de pisos
¿Hay muchos bloques de pisos en tu calle?
hałaśliwy
Czy sąsiedzi z twojego budynku są hałaśliwi?
rozpocznij naukę
ruidoso
¿Son ruidosos los vecinos de tu edificio?
peryferyjny
Czy w dzielnicach peryferyjnych miasta są ładne budynki?
rozpocznij naukę
periférico
¿Hay edificios bonitos en los barrios periféricos de la ciudad?
dobrze skomunikowany
Czy lotnisko jest dobrze skomunikowane z centrum miasta?
rozpocznij naukę
bien comunicado
¿El aeropuerto está bien comunicado con el centro de la ciudad?
autobus
Czy autobusy z twojego miasta są szybkie?
rozpocznij naukę
el autobús
¿Son rápidos los autobuses de tu ciudad?
linia metra
Jaka linia metra jest blisko twojego domu?
rozpocznij naukę
la línea de metro
¿Qué línea de metro está cerca de tu casa?
szkoła
Czy są dobre szkoły w twojej dzielnicy?
rozpocznij naukę
el colegio
¿Hay buenos colegios en tu barrio?
centrum sportowe
Jakie są centra sportowe z dzielnicy: nowe czy stare?
rozpocznij naukę
el polideportivo
¿Cómo son los polideportivos del barrio: nuevos o viejos?
Niestety
Niestety jest hałas nie do wytrzymania na twojej ulicy.
rozpocznij naukę
Desgraciadamente
Desgraciadamente hay un ruido insoportable en vuestra calle.
centralny
Jakie zalety ma mieszkanie w dzielnicy centralnej?
rozpocznij naukę
central
¿Qué ventajas tiene vivir en un barrio céntrico?
widok
Czy sąsiedzi z twojego budynku są hałaśliwi?
rozpocznij naukę
la vista
¿Son ruidosos los vecinos de tu edificio?
niesamowity
Czy twoim zdaniem widoki z wieżowca są niesamowite?
rozpocznij naukę
increíble
En tu opinión, ¿las vistas desde el rascacielos son increíbles?
centrum handlowe
Czy centrum handlowe znajdujące się w centrum miasta jest bardzo duże?
rozpocznij naukę
el centro comercial
¿Es muy grande el centro comercial que está en el centro de la ciudad?
wszystko
Czy cała twoja rodzina mieszka w mieście?
rozpocznij naukę
todo
¿Toda tu familia vive en la ciudad?
przewaga, zaleta, korzyść,
Jaka jest zaleta życia na wsi?
rozpocznij naukę
la ventaja
¿Cuál es la ventaja de vivir en un pueblo?
zła strona, niekorzyść
Czy życie w dzielnicy peryferyjnej ma dużo złych stron?
rozpocznij naukę
la desventaja
¿Vivir en un barrio periférico tiene muchas desventajas?
park
Ile jest parków w centrum miasta?
rozpocznij naukę
el parque
¿Cuántos parques hay en el centro de la ciudad?
staw
Staw parkowy jest duży czy mały?
rozpocznij naukę
el estanque
¿El estanque del parque es grande o pequeño?
ruch
Czy jest dużo ruchu na ulicach centrum miasta?
rozpocznij naukę
el tráfico
¿Hay mucho tráfico en las calles del centro de la ciudad?
hałas
Czy jest dużo hałasu na wsiach?
rozpocznij naukę
el ruido
¿Hay mucho ruido en los pueblos?
nieznośny, nie do wytrzymania
Czy twoi sąsiedzi są nieznośni?
rozpocznij naukę
insoportable
¿Tus vecinos son insoportables?
dzielnica willowa
Dzielnica willowa jest w centrum czy w dzielnicy peryferyjnej miasta?
rozpocznij naukę
la zona residencial
¿La zona residencial está en el centro o en un barrio periférico de la ciudad?
luksusowy
Restauracje luksusowe są drogie czy tanie?
rozpocznij naukę
de lujo
¿Los restaurantes de lujo son caros o baratos?
las
Czy są lasy w mieście?
rozpocznij naukę
el bosque
¿Hay bosques en la ciudad?
basen
Czy domy w luksusowej dzielnicy willowej mają basen?
rozpocznij naukę
la piscina
¿Las casas en la zona residencial de lujo tienen piscina?
zanieczyszczenie
Czy w twoim mieście jest duże zanieczyszczenie?
rozpocznij naukę
la contaminación
¿Hay mucha contaminación en tu ciudad?
źle skomunikowany
Dzielnica peryferyjna jest dobrze czy źle skomunikowana z centrum miasta?
rozpocznij naukę
mal comunicado
¿El barrio periférico está bien comunicado o mal comunicado con el centro de la ciudad?
wioska
Czy na wsi jest teatr?
rozpocznij naukę
el pueblo
¿Hay un teatro en el pueblo?
Niestety
Nie ma niestety autobusów w pobliżu twojego domu?
rozpocznij naukę
Por desgracia
¿Por desgracia no hay autobuses cerca de tu casa?

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.