Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25

5  1    14 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sympatyczny
Czy twoja nowa szefowa jest sympatyczna?
rozpocznij naukę
simpático
¿Tu nueva jefa es simpática?
antypatyczny, niesympatyczny
Brat twojego narzeczonego jest sympatyczny czy niesympatyczny?
rozpocznij naukę
antipático
¿El hermano de tu novio es simpático o antipático?
inteligentny
Czy jej rodzice też są inteligentni?
rozpocznij naukę
inteligente
¿Sus padres son inteligentes también?
optymista, optymistyczny
Jacy są pracownicy: pesymistyczni czy optymistyczni?
rozpocznij naukę
optimista
¿Cómo son los empleados: pesimistas u optimistas?
pesymista, pesymistyczny
Kto jest pesymistą: twoja matka czy twój ojciec?
rozpocznij naukę
pesimista
¿Quién es pesimista: tu madre o tu padre?
ładny, przystojny
Czy narzeczony twojej siostry jest przystojny?
rozpocznij naukę
guapo
¿Es guapo el novio de tu hermana?
brzydki
Czy dziecko twojego brata jest brzydkie?
rozpocznij naukę
feo
¿Es feo el hijo de tu hermano?
poważny
Jaki jest twój ojciec? Czy jest trochę poważny?
rozpocznij naukę
serio
¿Cómo es tu padre? ¿Es un poco serio?
wesoły
Wasza matka jest wesoła czy poważna?
rozpocznij naukę
alegre
¿Vuestra madre es alegre o seria?
nieśmiały
Czy stewardessa w samolocie jest nieśmiała?
rozpocznij naukę
tímido
¿La azafata del avión es tímida?
pracowity
Czy wasi rodzice są pracowici?
rozpocznij naukę
trabajador
¿Son trabajadores vuestros padres?
głupi
Kto z twojej rodziny jest trochę głupi?
rozpocznij naukę
tonto
¿Quién de tu familia es un poco tonto?
leniwy
Czy twoi dziadkowie są leniwi?
rozpocznij naukę
perezoso
¿Son perezosos tus abuelos?
próżny, leniwy
Czy twój syn jest inteligentny, ale trochę leniwy?
rozpocznij naukę
vago
¿Tu hijo es inteligente pero un poco vago?

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.