Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25

4.5  1    35 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rodzina
Jaka jest twoja rodzina? Gdzie mieszka twoja rodzina?
rozpocznij naukę
La familia
¿Cómo es tu familia? ¿Dónde vive tu familia?
ojciec
Jak się nazywa twój ojciec?
rozpocznij naukę
el padre
¿Cómo se llama tu padre?
matka
Gdzie pracuje twoja matka?
rozpocznij naukę
la madre
¿Dónde trabaja tu madre?
rodzice
Ile lat mają twoi rodzice?
rozpocznij naukę
los padres
¿Cuántos años tienen tus padres?
brat
Co robi twój brat: uczy się czy pracuje?
rozpocznij naukę
el hermano
¿Qué hace tu hermano: estudia o trabaja?
siostra
Wasza siostra jest zamężna czy panną?
rozpocznij naukę
la hermana
¿Vuestra hermana está casada o es soltera?
rodzeństwo
A ty, masz rodzeństwo czy jesteś jedynakiem?
rozpocznij naukę
los hermanos
Y tú, ¿tienes hermanos o eres hijo único?
wujek
Ilu masz wujków?
rozpocznij naukę
el tío
¿Cuántos tíos tienes?
ciotka
Czy twoja ciotka mieszka blisko twojego domu?
rozpocznij naukę
la tía
¿Tu tía vive cerca de tu casa?
dziadek
Czy twoi dziadkowie żyją? Ile lat mają twoi dziadkowie?
rozpocznij naukę
el abuelo
¿Viven tus abuelos? ¿Cuántos años tienen tus abuelos?
babcia
Jaka jest twoja babcia? Twoja babcia jest wesoła czy poważna?
rozpocznij naukę
la abuela
¿Cómo es tu abuela? ¿Tu abuela es alegre o seria?
kuzyn
Czy masz wielu kuzynów?
rozpocznij naukę
el primo
¿Tienes muchos primos?
kuzynka
Czym się zajmuje twoja kuzynka?
rozpocznij naukę
la prima
¿A qué se dedica tu prima?
żonaty, zamężna
Jesteś żonaty?
rozpocznij naukę
casado
¿Estás casado?
kawaler, panna
Czy twój brat jest kawalerem?
rozpocznij naukę
soltero
¿Tu hermano está soltero?
w separacji
Czy Rosa i Miguel są w separacji?
rozpocznij naukę
separado
¿Rosa y Miguel están separados?
rozwiedziony
Czy twoi rodzice są rozwiedzeni?
rozpocznij naukę
divorciado
¿Tus padres están divorciados?
wdowiec, wdowa
Czy twoja babcia jest wdową?
rozpocznij naukę
viudo
¿Tu abuela es viuda?
emeryt, emerytka
Czy twoi rodzice już są emerytami?
rozpocznij naukę
jubilado
¿Tus padres ya están jubilados?
starszy
Masz starszego czy młodszego brata?
rozpocznij naukę
mayor
¿Tienes un hermano mayor o menor?
mąż
Gdzie pracuje twój mąż?
rozpocznij naukę
el marido
¿Dónde trabaja tu marido?
żona
Skąd jest jego żona?
rozpocznij naukę
la mujer
¿De dónde es su mujer?
narzeczony
Czy masz narzeczonego?
rozpocznij naukę
el novio
¿Tienes novio?
narzeczona
Czy twoja narzeczona jest sympatyczna?
rozpocznij naukę
la novia
¿Es simpática tu novia?
syn, dziecko
Czy masz dzieci? Ile lat mają twoje dzieci?
rozpocznij naukę
el hijo
¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen tus hijos?
córka
Gdzie się uczy twoja córka: w szkole czy na uniwersytecie?
rozpocznij naukę
la hija
¿Dónde estudia tu hija: en la escuela o en la universidad?
wnuk
Gdzie żyje jego wnuk?
rozpocznij naukę
el nieto
¿Dónde vive su nieto?
wnuczka
Czy wnuczka jest w domu ze swoją babcią?
rozpocznij naukę
la nieta
¿Está la nieta en casa con su abuela?
nasz
Czy nasze miasto jest ładne?
rozpocznij naukę
nuestro
¿Es bonita nuestra ciudad?
mój
Czy mój brat jest chory?
rozpocznij naukę
mi
¿Mi hermano está enfermo?
twój
Jaki jest twój numer telefonu? Jak się pisze twój e-mail?
rozpocznij naukę
tu
¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo se escribe tu email?
jego, jej, ich
Ile lat ma twoja córka?
rozpocznij naukę
su
¿Cuántos años tiene tu hija?
wasz
Jak się nazywają wasi rodzice?
rozpocznij naukę
vuestro
¿Cómo se llaman vuestros padres?
para
Czy Rosa i Juan są parą?
rozpocznij naukę
pareja
¿Rosa y Juan son pareja?
liczna rodzina
Czy twoja rodzina jest liczna?
rozpocznij naukę
la familia numerosa
¿Tu familia es muy numerosa?

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.