Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51

5  1    23 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zwrot służący do podkreślenia, że jest pełna godzina
Jest siódma wieczorem w Madrycie. Czy w Nowym Jorku jest druga po południu?
rozpocznij naukę
en punto
Son las siete en punto de la tarde en Madrid, ¿son las dos de la tarde en Nueva York?

pięć po
Która jest godzina: jest pięć po trzeciej czy czwarta?
rozpocznij naukę
y cinco
¿Qué hora es: son las tres y cinco o las cuatro en punto?

dziesięć po
Czy jest dziesięć po ósmej wieczorem?
rozpocznij naukę
y diez
¿Son las ocho y diez de la tarde?

kwadrans po
Czy kwadrans po dziewiątej słuchasz muzyki w swojej sypialni?
rozpocznij naukę
y cuarto
¿A las nueve y cuarto escuchas música en tu dormitorio?

dwadzieścia po
Czy twój szef czyta gazetę dwadzieścia po siódmej rano?
rozpocznij naukę
y veinte
¿Tu jefe lee el periódico a las siete y veinte de la mañana?

dwadzieścia pięć po
Co robisz dwadzieścia pięć po dziewiątej wieczorem?
rozpocznij naukę
y veinticinco
¿Qué haces a las nueve y veinticinco de la tarde?

wpół do
Kiedy jesteś w domu: o wpół do siódmej czy o wpół do ósmej?
rozpocznij naukę
y media
¿Cuándo estás en casa: a las seis y media o a las siete y media?

za dwadzieścia pięć
Czy za dwadzieścia pięć dziesiąta masz małą przerwę?
rozpocznij naukę
menos veinticinco
¿A las diez menos veinticinco tienes una pequeña pausa?

za dwadzieścia
Czy jest za dwadzieścia trzecia?
rozpocznij naukę
menos veinte
¿Son las tres menos veinte?

za kwadrans
Czy pijemy kawę za kwadrans piąta w kawiarni?
rozpocznij naukę
menos cuarto
¿Tomamos un café a las cinco menos cuarto en la cafetería?

za dziesięć
Jest za dziesięć czy za kwadrans dziewiąta w nocy?
rozpocznij naukę
menos diez
¿Son las nueve menos diez o menos cuarto de la noche?

za pięć
Czy za pięć dziewiąta twoi bracia są w szkole?
rozpocznij naukę
menos cinco
¿A las nueve menos cinco tus hermanos están en la escuela?

rano
Czy o siódmej rano uczycie się hiszpańskiego?
rozpocznij naukę
de la mañana
¿A las siete de la mañana estudiáis español?

wieczorem, popołudniu
Czy sprzedawczyni jest w sklepie zabawkowym o czwartej po południu?
rozpocznij naukę
de la tarde
¿Está la dependienta en la juguetería a las cuatro de la tarde?

w nocy
Czy o jedenastej w nocy jeździ dużo samochodów w mieście?
rozpocznij naukę
de la noche
¿A las once de la noche circulan muchos coches en la ciudad?

nad ranem, przed świtem
Co robisz w kuchni o drugiej rano?
rozpocznij naukę
de la madrugada
¿Qué haces en la cocina a las dos de la madrugada?

rano
Co robisz rano: uczysz się czy pracujesz?
rozpocznij naukę
por la mañana
¿Qué haces por la mañana: estudias o trabajas?

w nocy
Czy pracujecie też w nocy?
rozpocznij naukę
por la noche
¿Trabajáis también por la noche?

wieczorem
Czy twój ojciec jest w domu wieczorem?
rozpocznij naukę
por la tarde
¿Está tu padre en casa por la tarde?

południe
Czy kiedy jesteś w pracy, robisz przerwę w południe, żeby zjeść obiad?
rozpocznij naukę
mediodía
Cuando estás en el trabajo, ¿haces una pausa a mediodía para comer?

północ
O północy masz w zwyczaju spać czy oglądać telewizję?
rozpocznij naukę
medianoche
¿A medianoche sueles dormir o ver la televisión?

godzina
Przepraszam, masz godzinę? Którą masz godzinę?
rozpocznij naukę
la hora
Perdona, ¿tienes hora? ¿Qué hora tienes?

zegar, zegarek
Czy masz zegarek? Która jest godzina?
rozpocznij naukę
el reloj
¿Tienes reloj? ¿Qué hora es?


Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.