Osie ciała, powierzchnie i określenia

 0    38 fiszek    loviee1
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

axis verticalis

axis longitudinalis

oś strzałkowa
rozpocznij naukę
axis sagittalis

axis horizontalis

oś poprzeczna
rozpocznij naukę
axis transversalis

płaszczyzna czołowa
rozpocznij naukę
plana frontalia

płaszczyzna strzałkowa
rozpocznij naukę
plana sagittalia

płaszczyzna poprzeczna
rozpocznij naukę
plana transversalia

płaszczyzna pozioma
rozpocznij naukę
plana horizontalia

płaszczyzna pośrodkowa
rozpocznij naukę
planum medianum

płaszczyzna przyśrodkowa
rozpocznij naukę
planum paramedianum

superior

cranialis

apicalis

inferior

basalis

caudalis

anterior

posterior

intermedius

medius

transversalis

longitudinalis

axialis

internus

profundus

externus

powierzchowny
rozpocznij naukę
superficialis

centralis

peripheralis

proximalis

distalis

ulnaris

radialis

palmaris / volaris

fibularis

tibialis

plantaris


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.