participio passato + avere irregolari

 0    50 fiszek    enfluran
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zapalać, włączać (avere)
rozpocznij naukę
accendere - acceso

dopuścić; pozwolić na coś (avere)
rozpocznij naukę
ammettere - ammesso

wieszać; zawieszać (avere)
rozpocznij naukę
appendere - appeso

otwierać (avere)
rozpocznij naukę
aprire - aperto

pić (avere)
rozpocznij naukę
bere - bevuto

prosić (avere)
rozpocznij naukę
chiedere - chiesto

zamykać (avere)
rozpocznij naukę
chiudere - chiuso

udzielać (czegoś); przyznać (komuś) (avere)
rozpocznij naukę
concedere - concesso

finalizować, zakończyć (avere)
rozpocznij naukę
concludere - concluso

znać (avere)
rozpocznij naukę
conoscere - conosciuto

poprawiać, sprostować (avere)
rozpocznij naukę
corregere - corretto

decydować (avere)
rozpocznij naukę
decidere - deciso

rozczarować; zawieść (avere)
rozpocznij naukę
deludere - deluso

bronić (avere)
rozpocznij naukę
difendere - difeso

mówić; powiedzieć (avere)
rozpocznij naukę
dire - detto

kierować; skierować (avere)
rozpocznij naukę
dirigere - diretto

rozmawiać (o czymś); omawiać; dyskutować (avere)
rozpocznij naukę
discutere - discusso

rozróżnić; odróżnić (avere)
rozpocznij naukę
distinguere - distinto

zniszczyć (avere)
rozpocznij naukę
distruggere - distrutto

dzielić (avere)
rozpocznij naukę
dividere - diviso

wykluczyć (avere)
rozpocznij naukę
escludere - escluso

wyrazić; wypowiedzieć (avere)
rozpocznij naukę
esprimere - espresso

zrobić; robić; czynić; (avere)
rozpocznij naukę
fare - fatto

nalegać na coś; (avere)
rozpocznij naukę
insistere - insistito

czytać (avere)
rozpocznij naukę
leggere - letto

wkładać; kłaść; położyć (avere)
rozpocznij naukę
mettere - messo

chować, zasłaniać (avere)
rozpocznij naukę
nascondere - nascosto

obrażać; zranić (avere)
rozpocznij naukę
offendere - offeso

ofiarować; zaproponować (avere)
rozpocznij naukę
offrire - offerto

przegrać; marnować; stracić (avere)
rozpocznij naukę
perdere - perso/perduto

pozwolić; zezwolić; umożliwić (avere)
rozpocznij naukę
permettere - permesso

płakać; opłakiwać (avere)
rozpocznij naukę
piangere - pianto

wziąć; złapać; chwycić (avere)
rozpocznij naukę
prendere - preso

obiecywać (avere)
rozpocznij naukę
promettere - promesso

zaproponować, przedstawić (avere)
rozpocznij naukę
proporre - proposto

śmiać się (avere)
rozpocznij naukę
ridere - riso

rozwiązać (problem) (avere)
rozpocznij naukę
risolvere - risolto

odpowiadać; być odpowiedzialnym (avere)
rozpocznij naukę
rispondere - risposto

zepsuć; złamać; zniszczyć (avere)
rozpocznij naukę
rompere - rotto

wybierać; dokonywać wyboru (avere)
rozpocznij naukę
scegliere - scelto

pisać (avere)
rozpocznij naukę
scrivere - scritto

cierpieć; tolerować (avere)
rozpocznij naukę
soffrire - sofferto

wydawać (avere)
rozpocznij naukę
spendere - speso

wyłączyć (avere)
rozpocznij naukę
spegnere - spento

pchać (avere)
rozpocznij naukę
spingere - spinto

tłumaczyć (avere)
rozpocznij naukę
tradurre - tradotto

westchnąć (avere)
rozpocznij naukę
trarre - tratto

zabijać (avere)
rozpocznij naukę
uccidere - ucciso

widzieć (avere)
rozpocznij naukę
vedere - visto/veduto

wygrywać (avere)
rozpocznij naukę
vincere - vinto


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.