1 - Nos Conocemos - wstęp

 0    88 fiszek    ansk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
znać
rozpocznij naukę
conocer
witać się
rozpocznij naukę
saludar
odpowiedzieć / odpowiadać
rozpocznij naukę
responder
powitanie
rozpocznij naukę
saludo
żegnać się
rozpocznij naukę
despedirse
przedstawić się
rozpocznij naukę
presentarse
ktoś
rozpocznij naukę
alguien
prosić
rozpocznij naukę
pedir
dawać
rozpocznij naukę
dar
na, ponad
rozpocznij naukę
sobre
powód, motyw
rozpocznij naukę
motivo
powód, rozum
rozpocznij naukę
razón
nauka, uczenie się
rozpocznij naukę
aprendizaje
uczyć się
rozpocznij naukę
aprender
rekomendacja, zalecenie
rozpocznij naukę
recomendación
poszanowanie
rozpocznij naukę
respecto
pytać
rozpocznij naukę
Preguntar
preferencja
rozpocznij naukę
preferencia
wyrażać
rozpocznij naukę
expresar
oszacować, wyceniać
rozpocznij naukę
valorar
osobisty
rozpocznij naukę
personal
organizować
rozpocznij naukę
organizar
przemówienie, wypowiedź
rozpocznij naukę
discurso
współdziałanie, interakcja
rozpocznij naukę
interaccion
nieznany, obcy
rozpocznij naukę
desconocido
prezentacja
rozpocznij naukę
presentación
publiczny
rozpocznij naukę
público
rozmowa
rozpocznij naukę
conversación
twarz
rozpocznij naukę
cara
nieformalny
rozpocznij naukę
informal
Aktywność
rozpocznij naukę
actividad
codzienny
rozpocznij naukę
cotidiano
czas wolny
rozpocznij naukę
tiempo libre, tiempo de ocio
gust, smak
rozpocznij naukę
gusto
interesować
rozpocznij naukę
interesar
wywiad
rozpocznij naukę
entrevista
Rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
entrevista de trabajo
artykuł w gazecie
rozpocznij naukę
artículo de prensa
prasa, druk
rozpocznij naukę
prensa
słownictwo
rozpocznij naukę
léxico, vocabulario
porównywać
rozpocznij naukę
relacionar
rodzaj
rozpocznij naukę
tipo
składnik
rozpocznij naukę
componente
strategiczny
rozpocznij naukę
estratégico
związek, relacja
rozpocznij naukę
relación
zadanie
rozpocznij naukę
tarea
własny
rozpocznij naukę
propia
potrzeba
rozpocznij naukę
necesidad
komunikacja
rozpocznij naukę
comunicación
motywacja
rozpocznij naukę
motivación
przez
rozpocznij naukę
través
identyfikacja
rozpocznij naukę
identificación
opis
rozpocznij naukę
descripción
sytuacja
rozpocznij naukę
situacion
zatrudnić / zatrudniać
rozpocznij naukę
emplear
zatrudniony, Pracownik
rozpocznij naukę
empleado, empleo
pojazd
rozpocznij naukę
vehículo
świat
rozpocznij naukę
mundo
obserwacja
rozpocznij naukę
observación
systematyczny
rozpocznij naukę
sistemático
sposób
rozpocznij naukę
modo
zmierzyć się, stawić czoło
rozpocznij naukę
afrontar
zastosowanie
rozpocznij naukę
aplicación
inni, różne
rozpocznij naukę
diversas, diversos
strategia
rozpocznij naukę
estrategia
sposób
rozpocznij naukę
manera
skuteczny
rozpocznij naukę
eficaz
przegląd
rozpocznij naukę
revisión
Czas teraźniejszy
do wyrażania chwili obecnej lub czynności zwyczajowej
rozpocznij naukę
presente de indicativo
regularne czasowniki
rozpocznij naukę
verbos regulares
czasowniki nieregularne
rozpocznij naukę
verbos irregulares
dla
rozpocznij naukę
para
ponieważ
rozpocznij naukę
porque
musieć
rozpocznij naukę
tener que
móc
rozpocznij naukę
poder
budynek, budowa
rozpocznij naukę
construccion
wycena
rozpocznij naukę
valorativa
lubić
rozpocznij naukę
gustar
martwić
rozpocznij naukę
preocupar
przeszkadzać, utrudniać
rozpocznij naukę
molestar
związek
rozpocznij naukę
nexo
spójność, spoistość
rozpocznij naukę
coherencia, cohesión
tekstowy
rozpocznij naukę
textual
młodzież
rozpocznij naukę
los jóvenes
dorosłych, dla dorosłych
rozpocznij naukę
adult, adulto
zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
contaminación
ortografia, pisownia
rozpocznij naukę
ortografía
fonetyka
rozpocznij naukę
fonética

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.