Leki p/psychotyczne

 0    39 fiszek    vandraven
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Wymień objawy pozytywne schizofrenii
rozpocznij naukę
-urojenia -omamy -zniekształcenie funkcji językowych i komunikacyjnych -zdezorganizowana mowa -zdezorganizowane zachowanie -zachowania katatoniczne -pobudzenie

Wymień objawy negatywne schizofrenii
rozpocznij naukę
-bladość afektywna -wycofanie emocjonalne -wycofanie socjalne -pasywność, apatia -zaburzenia myślenia abstrakcyjnego -brak spontaniczności -myślenie stereotypowe -alogia -awolicja -anhedonia -upośledzenie uwagi

Omów koncepcję dopaminergiczno-glutaminergiczną powstawania schizofrenii Arvida Carlssona
rozpocznij naukę
Wg tej koncepcji schizofrenia powodowana jest obniżeniem filtrowania informacji sensorycznej przez wzgórze, przy czym hamowanie neuronów wzgórza przez GABA-ergiczne neurony prążkowia zwiększa filtrowanie, a osłabienie pulsacji GABA-ergicznej - osłabia ten filtr (ergo prowadzi do schizofrenii). Na Prążkowie działają 2 układy: glutaminergiczny (z kory, pobudzający neurony GABA-ergiczne) oraz dopaminergiczny (z substantia nigra, hamujący te neurony). Jeśli zablokuje się układ Glu => osłabienie hamo

Leki neuroleptyczne - spektrum receptorowe
rozpocznij naukę
Najważniejszy: D2-antagonizm, Ważne: 5-HT2A - pomaga w atypowości, M - hamuje EPSy, nasila obowodowe dznp. alfa1, H1 - uspokajająco, wzrost wagi ciała, alfa2 - efekt preciwdepresyjny, 5-HT2C - wzost masy ciała, p/depresyjny

Leki neurleptyczne - neurologiczne działania niepożądane
rozpocznij naukę
EPS (zespoły pozapiramidowe), wtórne obj. negatywne, złośliwy zespół neuroleptyczny, obniżenie progu drgawkowego, sedacja, zaburzenia poznawcze

Leki neurleptyczne - dznp z CVS
rozpocznij naukę
Tachykardia, Hipotonia orotostatyczna, kardiotoksyczność (niektóre to CCB)

Leki neurleptyczne - dznp z układu endokrynnego
rozpocznij naukę
↓ACTH, ↓GH, ↓FSH/LH, ↑PRL => zaburzenia miesiączkowania, imotencja, mlekotok etc.

Leki neurleptyczne - inne dznp
rozpocznij naukę
Objawy cholonolityczne, zmiany barwnikowe siatkówki, fotowrażliwość. chloropromazynya jest teratogenna

EPS - rodzaje
rozpocznij naukę
parkinsonizm, akatyzja (przymus ruchu, zespół niespokojnych nóg), dystonie, dyskinezy późne (wynikają z sensytyzacji receptrów D2 po długim stosowaniu neuroleptyków)

złośliwy zespół neuroleptyczny
rozpocznij naukę
Stan zagrożenia życia, zahamowanie ruchowe, stan osłupienia ze zwiększeniem napięcia mięśni szkieletowych (katalepsja), pojedyncze ruchy mimowolne, drżenia, hipertermia, częstoskurcz, tachypnoë, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia ze strony układu autonomicznego:(zaczerwienienie twarzy, poty, ślinotok) zaburzenia świadomości włącznie ze śpiączką, zwiększenie liczby leukocytów, zaburzenia elektrolitowe

Czym różnią się leki atypowe od typowych
rozpocznij naukę
atypowe mają szersze spektrum receptorowe (typowe działają praktycznie tylko na D2), mają słabsze powinowactwo do D2, zajmują mniejszą pulę rec. D2 w mózgu, poza objawami wytwórczymi działają też na objawy negatywne, powodują mniej dznp z układu nigrostriatalnego

Hipotetyczne mechanizmy działania neuroleptykw atypowych
rozpocznij naukę
1) są częściowymi agonistami D2, łatwo dysocjującymi od tych receptorów 2) blokują D4 i 5HT2 w korze i obszarach limbicznych, 3) blok d2 5HT2A (risperidon)

Chloropromazyna - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny

Tioridazyna - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny

Flufenazyna - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny

Tiotisen - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna tioksanteny

Haloperidol - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna butyrofenonu

Dodatkowe wskazania do stosowania typowych neuroleptyków
rozpocznij naukę
Ostre epizody manii, z. Tourette'a, polekowe obj. psychotyczne, Fenotiazyny: mają efekt p/wymiotny, w migrenie

Klozapina - profil receptorowy
rozpocznij naukę
D1-4, alfa1-2, M1, 5-HT: 1A, 2A, 2C, 3, 6, 7, H1

Klozapina - zastosowania
rozpocznij naukę
oporne psychozy, osłabianie późnych dyskinez, skuteczna również w BD

Klozapina - ogólna charakterystyka
rozpocznij naukę
archetyp leków atypowych, pochodna dibenzepiny, nie jest lekiem pierwszego wyboru.

Klozapina - dznp
rozpocznij naukę
Agranulocytoza Drgawki Sedacja Ortostatyczne spadki ciśnienia Działanie cholinoltyczne Nadmierne ślinienie Wzrost masy ciała Zawroty głowy Tachykardia

Risoperidon - profil receptorowy
rozpocznij naukę
D2, alfa1-2. 5-HT2A, 5-HT7

Risoperidon - charakterystyka
rozpocznij naukę
atypowy lek neuroleptyczny. Pożyteczny do terapii pobudzenia u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową i pacjentów z demencją, posiada formę depot Risoperidon - dznp | pobudzenie/lęk/bezsenność Nadmierna senność/ort. spadki ciś./zawroty Odruchowa tachykardia zaburzenia miesiączkowania/ mlekotok Zaburzenia seksualne Low anticholinergic load Dawko-zależnie wywołuje EPS

Olanzapina a klozapina
rozpocznij naukę
"Olanzapina jest klozapiną bez ryzyka agranulocytozy"

Olanzapina - profil receptorowy
rozpocznij naukę
D1-4, alfa1, M1, 5-HT: 2A, 3, 6, H1

Olanzapina - działanie
rozpocznij naukę
siła p/psychotyczna porównywalna do leków typowych, redukuje obj negatywne, wpływa pozytywnie na zaburzenia nastroju

Olanzapina a ukł endokrynny
rozpocznij naukę
powoduje, krótkie, przejściowe podwyższenie PRL

Olanzapina a biochemia
rozpocznij naukę
może powodować podwyższenie transaminaz, glikemii i dyslipidemię

Olanzapina - dznp
rozpocznij naukę
dawko-zależna: senność wzrost apetytu, wzrost wagi ciała ortostatyczne spadki ciśnienia działania cholinolityczne akatyzja

Kwrtiapina a olanzapina
rozpocznij naukę
"Kwetiapina jest olanzapiną bez działania antycholinergicznego"

Kwetiapina - profil receptorowy
rozpocznij naukę
D2, alfa1-2, 5-HT: 2A, 6, 7, H1

Kwetiapina - dznp
rozpocznij naukę
Przejściowe ortostat. spadki ciśnienia Sedacja/ zawroty głowy Wzrost masy ciała Może zmieniać glikemii Niski potencjał w wywoływaniu EPS Niski potencjał w wywoływaniu wzrostu prolaktyny, Wysokie dawki mogą powodować zaćmę, Niski potencjał drgawkotwórczy

Ziprasidon - profil receptorowy
rozpocznij naukę
D2-3, alfa1, 5-HT: 1A, 1D, 2A, 2C, 3, 6, NRI, SRI

Ziprasidon - stosunek D2, 5-HT2
rozpocznij naukę
przewaga blokwania tych drugich

Ziprasidon - działanie
rozpocznij naukę
Działanie p/psychotyczne porównywalne do klasycznych neuroleptyków Działa silnie p/lękowo, poprawia nastrój i aktywność Redukuje objawy pozapiramidowe Poprawia funkcje kognitywne Nie powoduje przrostu masy ciała

Ziprasidon - dznp
rozpocznij naukę
Sedacja, zawroty głowy Niepokój/akatyzja Ortostatyczne spadki ciśnienia Wydłużenie odcinak QT

Ziprasidon - p/wskazania
rozpocznij naukę
Zaburzenia przewodnictwa w m. sercowym Świeży zawał serca Zastoinowa niewydolność krążenia Zaburzenia elektrolitowe Jednoczesne podawanie innych leków wydłużających QT

Neuroleptyki atypowe a śmiertelność
rozpocznij naukę
wszystkie neuroleptyki atypowe zwiększają śmiertelność z powodu krążeniowych, udarów etc.;


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.