kartkowka u Pani z panstwa i sluzb panstwowych

 0    218 fiszek    fiszkifrancuski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
une relation sans ambiguite
rozpocznij naukę
relacja bez dwuznacznosci
etat et société
rozpocznij naukę
państwo i społeczeństwo
l'état
rozpocznij naukę
państwo
la partie
rozpocznij naukę
ojczyzna
le pays
rozpocznij naukę
kraj
la frontière
rozpocznij naukę
granica
être frontalier de
rozpocznij naukę
graniczyc z 1
avoir des frontières communes avec
rozpocznij naukę
miec wspólne granice z
être limitrophe de
rozpocznij naukę
graniczyc z 2
la superficie
rozpocznij naukę
powierzchnia
la société
rozpocznij naukę
społeczeństwo
la nation
rozpocznij naukę
naród
le président
rozpocznij naukę
prezydent
le gouvernement
rozpocznij naukę
rząd
le Sénat
rozpocznij naukę
Senat
le parlement
rozpocznij naukę
parlament
l'Assemblée Nationale
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe
le premier ministre
rozpocznij naukę
Premier
un ministre
rozpocznij naukę
minister
un député
rozpocznij naukę
posel
la constitution
rozpocznij naukę
konstytucja
une loi
rozpocznij naukę
ustawa
un arrêté
rozpocznij naukę
zarzadzenie
un décret
rozpocznij naukę
uchwala
une directive
rozpocznij naukę
dyrektywa
gouverner
rozpocznij naukę
rządzić
diriger
rozpocznij naukę
kierowac
la population
rozpocznij naukę
ludność
un citoyen
rozpocznij naukę
obywatel
le drapeau
rozpocznij naukę
flaga
l'hymne national
rozpocznij naukę
hymn
la marseillaise
rozpocznij naukę
Marsylia
l'emblème
rozpocznij naukę
godło
la fête nationale du 14 juillet
rozpocznij naukę
Narodowy Dzień 14 lipca
faire de la politique
rozpocznij naukę
zajmowac sie polityka
la politique interne
rozpocznij naukę
Polityka wewnętrzna
la politique externe
rozpocznij naukę
Polityka zewnętrzna
la politique étrangère
rozpocznij naukę
Polityka zagraniczna
un politicien
rozpocznij naukę
polityk
un homme politique
rozpocznij naukę
pan polityk
une femme politique
rozpocznij naukę
pani polityk
la démocratie
rozpocznij naukę
demokracja
un démocrate
rozpocznij naukę
demokrata
les élections
rozpocznij naukę
wybory
voter pour
rozpocznij naukę
głosowac na
une élection présidentielle
rozpocznij naukę
wybory prezydenckie
une élection municipale
rozpocznij naukę
wybory samorzadowe
décider ensemble de
rozpocznij naukę
wspóldecydowac
activement participer à
rozpocznij naukę
aktywnie uczestniczyć w 1
vivement participer à
rozpocznij naukę
aktywnie uczestniczyc w 2
prendre le responsabilité de
rozpocznij naukę
brac odpowiedzialność
concerner directement
rozpocznij naukę
bezpośrednio dotyczyc
s'engager à
rozpocznij naukę
angazowac sie do
une initiative citoyenne
rozpocznij naukę
inicjatywa obywatelska
droits et devoirs civiques
rozpocznij naukę
prawa i obowiązki obywatelskie
avoir droit à
rozpocznij naukę
miec prawo do 1
avoir le droit de
rozpocznij naukę
miec prawo do 2
avoir le devoir de
rozpocznij naukę
miec obowiązek
le devoir de payer des impôts
rozpocznij naukę
obowiązek płacenia podatków
le devoir de service militaire
rozpocznij naukę
Obowiązek służby wojskowej
faire son service militaire
rozpocznij naukę
odbyc sluzbe wojskowa
faire son servie civil
rozpocznij naukę
odbyc sluzbe cywilna
le devoir de scolarisation
rozpocznij naukę
Obowiązek edukacji
inscrire son enfant à l'école
rozpocznij naukę
zapisać swoje dziecko do szkoly
la protection de l'environnement
rozpocznij naukę
ochrona środowiska
payer une amende pour la pollution de l'eau
rozpocznij naukę
placic kare za zanieczyszczenie wody
payer une amende pour la pollution de l'environnement
rozpocznij naukę
placic kare za zanieczyszczenie środowiska
le droit de vote
rozpocznij naukę
prao wyborcze
élire les représentants au parlament
rozpocznij naukę
wybierac przedstawicieli do parlamentu
la liberté d'expression
rozpocznij naukę
wolność słowa
pouvoir s'exprimer liberement
rozpocznij naukę
moc wypowiadac sie swobodnie
l'égalite en droit
rozpocznij naukę
równosc prawna
l'égalite devant la loi
rozpocznij naukę
równość wobec prawa
problèmes d'état
rozpocznij naukę
problemy w panstwie
le chômage
rozpocznij naukę
bezrobocie
être au chômage
rozpocznij naukę
być bezrobotnym
être un chômeur
rozpocznij naukę
być bezrobotnym
le phénomène des sans-abris
rozpocznij naukę
bezdomnosc
un SDF sans domicile fixe
rozpocznij naukę
bezdomny 1
un sans-toit
rozpocznij naukę
bezdomny 2
un sans-logis
rozpocznij naukę
bezdomny 3
un sans-abris
rozpocznij naukę
bezdomny 4
un clochard
rozpocznij naukę
włóczęga, kloszard
la pauvreté
rozpocznij naukę
ubóstwo bieda
vivre dans la pauvreté
rozpocznij naukę
życ w ubóstwie
la misère
rozpocznij naukę
nędza
la violence
rozpocznij naukę
przemoc
un acte de violence
rozpocznij naukę
akt przemocy
le problème de violence familiale
rozpocznij naukę
problem przemocy w rodzinnnej
le problème violence dans la famille
rozpocznij naukę
problem przemocy w rodzinie
le problème de violence faite aux femmes
rozpocznij naukę
problem przemocy wobec kobiet 1
le problème de violence contre les femmes
rozpocznij naukę
problem przemocy wobec kobiet 2
l'addiction à la drogue
rozpocznij naukę
uzależnienie od narkotykow
les problèmes du troisième âge
rozpocznij naukę
problemy osob starszych
un centre contre la violence faite aux femmes
rozpocznij naukę
Centrum pomocy kobietom wobec ktorych uzyto przemocy
un centre anti-drogue
rozpocznij naukę
centrum dla uzaleznionych od narkotykow
un centre de traitement public
rozpocznij naukę
centrum pomocy spolecznej
le service d'aide aux toxicomanes
rozpocznij naukę
poradnia dla osob uzależnionych od narkotykow
aide dans les cas urgents
rozpocznij naukę
pomoc w nagłych wypadkach
les urgences
rozpocznij naukę
pogotowie
le service des urgences
rozpocznij naukę
oddział ratunkowy, ostry dyzur
les sapeurs-pompiers
rozpocznij naukę
strażacy
la police
rozpocznij naukę
policja
le service de secours en montagne
rozpocznij naukę
górskie pogotowie ratunkowe
appeler le SAMU
rozpocznij naukę
wezwac karetke
appeler le service d'ambulance
rozpocznij naukę
wezwać pogotowie
le secours aux sans-abris
rozpocznij naukę
pomoc bezdomnym
faire les premiers secours
rozpocznij naukę
udzielić pierwszej pomocy
le secours aquatique
rozpocznij naukę
wodne pogotowie ratunkowe
le numéro d'urgence
rozpocznij naukę
numer alarmowy
sauver la vie de qqn
rozpocznij naukę
uratować czyjeś życie
un conflit
rozpocznij naukę
konflikt
une action de protestation
rozpocznij naukę
akcji protestacyjnej
une manifestation
rozpocznij naukę
manifestacja demonstracja
opter pour
rozpocznij naukę
opowiadac sie za
opter contre
rozpocznij naukę
opowiadac sie przeciw
protester
rozpocznij naukę
protestowac
manifester
rozpocznij naukę
manifestowac
faire une protestation
rozpocznij naukę
zrobic protest
une grève
rozpocznij naukę
strajk
se mettre en grève
rozpocznij naukę
strajkowac
faire une grève
rozpocznij naukę
strajkowac
la délinquance des jeunes
rozpocznij naukę
przestępczość nieletnich
commettre un crime
rozpocznij naukę
popełnić przestepstwo
commettre un délit
rozpocznij naukę
popelnic wykroczenie
une menace
rozpocznij naukę
grozba
menacer qqn
rozpocznij naukę
grozić komus
un chantage
rozpocznij naukę
szantaż
faire chanter qqn
rozpocznij naukę
szantażowac kogos
une extorsion
rozpocznij naukę
wymuszenie
extorquer qqch q qqn
rozpocznij naukę
wymusic cos od kogos
une escroquerie
rozpocznij naukę
wyludzenie
escroquer qqch a qqn
rozpocznij naukę
wyłudzic cos od kogos
une bagarre
rozpocznij naukę
bojka
se bagarrer
rozpocznij naukę
bic sie
faire de la contrebande
rozpocznij naukę
handlowac nielegalnie
le trafic de drogue
rozpocznij naukę
handel narkotykami
un trafiquant de drogue
rozpocznij naukę
handlarz narkotyków
un arnaqueur
rozpocznij naukę
oszust
un malfaiteur
rozpocznij naukę
złoczyńca
un criminel
rozpocznij naukę
kryminalista
un délinquant
rozpocznij naukę
przestepca
arrêter qqn pour
rozpocznij naukę
zatrzymać kogoś za
accuser qqn de
rozpocznij naukę
oskarżyć kogoś o
punir qqn pour
rozpocznij naukę
karać kogoś za
condamner qqn à la prison
rozpocznij naukę
skazac kogoś na więzienie
condamner qqn à une amende
rozpocznij naukę
skazac kogoś na grzywne
amener qqn devant le tribunal
rozpocznij naukę
postawic kogoś do sadem
amener qqn devant la justice
rozpocznij naukę
doprowadzić kogoś do wymiaru sprawiedliwości
la peine de prison
rozpocznij naukę
wyrok więzienia
un procureur
rozpocznij naukę
prokurator
un avocat
rozpocznij naukę
prawnik adwokat
un juge
rozpocznij naukę
sędzia
un policier
rozpocznij naukę
policjant
un flic
rozpocznij naukę
glina
le tribunal
rozpocznij naukę
sąd 1
la justice
rozpocznij naukę
sad 2
la cour
rozpocznij naukę
sąd 3
un conflit militaire
rozpocznij naukę
konflikt zbrojny
une guerre
rozpocznij naukę
wojna
un attentat
rozpocznij naukę
zamach
un coup d'état
rozpocznij naukę
zamach stanu
faire une attaque terroriste
rozpocznij naukę
dokonac ataku terrorystycznego
faire un attentat terroriste
rozpocznij naukę
dokonac zamachu terrorystycznego
faire face au terrorisme
rozpocznij naukę
do konfrontacji z terroryzmem
un otage
rozpocznij naukę
zakładnik
prendre un otage
rozpocznij naukę
wziąć zakładnika
la discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja
discriminer
rozpocznij naukę
dyskryminowac
violer les droits de l'homme
rozpocznij naukę
naruszają prawa człowieka
souffrir de faim
rozpocznij naukę
głodować
organisations humanitaires internationales
rozpocznij naukę
międzynarodowe organizacje humanitarne
une association internationale
rozpocznij naukę
stowarzyszenie międzynarodowe
assurer qqch à qqn
rozpocznij naukę
zapewnić coś komuś
fournir qqch à qqn
rozpocznij naukę
dostarczyć sth to sb
la liberté
rozpocznij naukę
wolność
le manque de liberté
rozpocznij naukę
brak wolności
le paix
rozpocznij naukę
pokój
les émeutes
rozpocznij naukę
zamieszki
la justice
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość
l'injustice
rozpocznij naukę
niesprawiedliwość
la sécurité
rozpocznij naukę
Bezpieczeństwo
le danger
rozpocznij naukę
zagrożenie
la prospérité
rozpocznij naukę
dobrobyt
institutions et offices
rozpocznij naukę
Instytucje i urzędy
une démarche
rozpocznij naukę
postepowanie
faire la démarche auprès de
rozpocznij naukę
usilowac cos zalatwic w
l'ambassade
rozpocznij naukę
Ambasada
le consulat
rozpocznij naukę
Konsulat
l'office de travail
rozpocznij naukę
urzad pracy
l'office de l'emploi
rozpocznij naukę
Urząd zatrudnienia
l'office de l'immigration
rozpocznij naukę
Urząd Imigracyjny
l'office des affaires sociales
rozpocznij naukę
urzad Spraw socjalnych
le bureau des affaires sociales
rozpocznij naukę
biuro Spraw socjalnych
la déclaration de séjour
rozpocznij naukę
deklaracja zamieszkania, meldunek
une renseignement
rozpocznij naukę
informacja
se renseigner sur
rozpocznij naukę
pozyskiwac informacje
informer qqn sur
rozpocznij naukę
informować kogos o czyms
demander qqn a qqch
rozpocznij naukę
pytac kogos o coś
solliciter qqch de qqn
rozpocznij naukę
prosic o cos kogos
la carte d'identite
rozpocznij naukę
dowód tożsamości
le passeport
rozpocznij naukę
paszport
la carte d'étudiant
rozpocznij naukę
legitymacja studencka
la carte d'éleve
rozpocznij naukę
legitymacja szkolna
le permis de conduire
rozpocznij naukę
prawo jazdy
la carte grise
rozpocznij naukę
dowod rejestracyjny
le visa
rozpocznij naukę
wiza
l'assurance
rozpocznij naukę
Ubezpieczenie 1
la mutuelle
rozpocznij naukę
ubezpieczenie 2
être valide
rozpocznij naukę
byc waznym
être en règle
rozpocznij naukę
obowiazywac
être périmé
rozpocznij naukę
być niewaznym
dans un office
rozpocznij naukę
w urzedzie
donnés personnelles
rozpocznij naukę
dane osobowe
papiers
rozpocznij naukę
Dokumenty
remplir un formulaire
rozpocznij naukę
wypełnić formularz
signer
rozpocznij naukę
podpisac się
carte de séjour
rozpocznij naukę
zezwolenie na pobyt

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.