Makroekonomia bezrobocie

 0    23 fiszki    duljo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Pracujący
rozpocznij naukę
Osoby ktore za swoja pracę są wynagradzane w pieniężnej lub w innej formie
Aktywni zawodowo
rozpocznij naukę
osoby pracujące lub osoby bezrobotne
Bierni zawodowo
rozpocznij naukę
ta część ludności (w wieku 15 lat i więcej) w której skład nie wchodzą aktywni zawodowo
Stopa bezrobocia
rozpocznij naukę
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
Przepływ na rynku pracy
rozpocznij naukę
przepływ między zbiorami pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo
Zniechęceni pracownicy
rozpocznij naukę
bezrobotni którzy długo szukali pracy stracili nadzieję na jej znalezienie i zaprzestali wysiłków
Bezrobocie dobrowolne(naturalne)
rozpocznij naukę
bezrobotni którzy należą do zasobu pracy lecz nie chcą podjąć pracy za ustaloną na rynku płacę
Bezrobocie przymusowe
rozpocznij naukę
bezrobotni którzy nie mogą znależć pracy za obowiazującą na rynku płacę
Bezrobocie frykcyjne
rozpocznij naukę
z natury rzeczy krótkookresowe bezrobocie spowodowane mobilnością pracowników którzy szukają jak najlepszej pracy
Bezrobocie struktrualne
rozpocznij naukę
bezrobocie które powstaje wtedy kiedy struktura zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę nie odpowiada podaży pracy
Bezrobocie cykliczne
rozpocznij naukę
bezrobocie spowodowane brakiem popytu na dobra w gospodarce
Naturalna stopa bezrobocia
rozpocznij naukę
stosunek wielkości bezrobocia dobrowolnego (naturalnego) do wielkości zasobu pracy
Bezrobocie Keynesistowskie jest rezultatem
rozpocznij naukę
niedostatecznego popytu globalnego na dobra
Strumień napływu do zasobu bezrobocia
rozpocznij naukę
to liczba osób przechodzących do tego zasobu w określonym czasie
Przykłady bezrobocia naturalnego
rozpocznij naukę
to bezrobocie frykcyjne i struktrualne
Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem
rozpocznij naukę
niedoskonale funkcjonującego rynku pracy
Według teori Keynesa co jest głównym narzędziem walki z bezrobociem
rozpocznij naukę
głównym narzędziem walki z bezrobociem jest aktywna polityka państwa polegająca na stymulowaniu efektywnego popytu na dobra
Stopa bezrobocia pokazuje
rozpocznij naukę
jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni
Współczynnik aktywności zawodowej
rozpocznij naukę
to stosunek zasobów siły roboczej do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Zasoby siły roboczej (aktywni zawodow) to
rozpocznij naukę
bezrobotni jak i zatrudnieni
Zgodnie z założeniem podejscia neoklasycznego obnizka płac realnych powoduje
rozpocznij naukę
spadek bezrobocia
Podaż pracy
rozpocznij naukę
liczba osób które chcą w danym okresie pracowac za określoną stawkę płacy
Popyt na pracę
rozpocznij naukę
jest to zapotrzebowanie na pracę zglaszane przez pracodawców (przedziębiorstwa)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.