Mikroekonomia: ekonomia a gospodarka

 0    13 fiszek    Agatka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Zasób rzadki (ograniczony)
rozpocznij naukę
cechuje się tym że przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępną podaż
podział dochodu
rozpocznij naukę
pokazuje proporcje w jakich dochód jest dzielony między różne grupy lub jednostki
prawo malejących przychodów
rozpocznij naukę
stanowi że każdy następny zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik
krzywa możliwości produkcyjnych
rozpocznij naukę
przedstawia- przy każdej wielkości produkcji jednego dobra- maksymalną możliwą produkcję dobra drugiego
koszt alternatywny
rozpocznij naukę
jest to ilość dobra z której trzeba zrezygnować aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki pierwszego dobra
produkcja efektywna
rozpocznij naukę
ma miejsce wtedy kiedy zwiększenie produkcji jednego dobra jest możliwe tylko pod warunkiem zmniejszenia produkcji innego
rynek
rozpocznij naukę
zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji, przedsiębiorców o ty co i jak wytwarzać oraz pracowników jak wiele i dla kogo pracować zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen
gospodarka nakazowa
rozpocznij naukę
taka w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji sąpodejmowane przez państwo. państwowy urząd planowania decyduje o tym co jak i dla kogo się produkuje. szczegółowe nakazy są kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników.
wolne rynki
rozpocznij naukę
takie w których działanie nie ingeruje państwo
niewidzialna ręka rynku
rozpocznij naukę
jednostka kierująca się własnym interesem, działająca w warunkach wolnego rynku jest zdolna dokonywać społecznie efektywnej alokacji zasobów
Produkt krajowy brutto
rozpocznij naukę
wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie
Wskaźnik cen
rozpocznij naukę
miernik zmian przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce
Stopa bezrobocia
rozpocznij naukę
odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy, ale jej poszukującej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.