Wskaźniki analiza finansowa

 0    37 fiszek    marsury
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
wskaznik biezacej plynnosci
rozpocznij naukę
aktywa biezace/pasywa biezace [(min. 1,2), optymalna wielkosc 1,2-2,0 (wg. niektórych standardów 1,5-2,0)]
Aktywa biezace
rozpocznij naukę
aktywa obrotowe – naleznosci z tytulu dostaw i uslug powyzej 12 mies.
Pasywa biezace
rozpocznij naukę
zobowiazania krótkoterminowe – zobowiazania z tyt. dostaw i uslug pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia miedzyokresowe krótkoterminowe.
wskaznik szybki (wysokiej plynnosci)
rozpocznij naukę
(aktywa biezace – zapasy-rozliczenia miedzyokresowe czynne) / biezace pasywa [min. 0,9-1,0]
Wskaznik srodków pienieznych/gotówkowy
rozpocznij naukę
inwestycje krótkoterminowe / pasywa biezace
Wskaznik rotacji naleznosci w dniach
rozpocznij naukę
Przecietny stan naleznosci x t / Przychody ze sprzedazy netto [okresla, srednio, po ilu dniach od momentu wystawienia faktury firma otrzymuje zaplate]
Wskaznik rotacji zapasami w dniach
rozpocznij naukę
przecietny stan zapasów x t / koszty operacyjne
RZiS wariant kalk.-koszty operacyjne
rozpocznij naukę
suma kosztów sprzed. produktów, tow. i mater oraz kosztów sprzedazy i kosztów ogólnego zarzadu
Wskaznik rotacji zobowiazan w dniach
rozpocznij naukę
przecietny stan zobowiazan z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalnosci do 12 mies. x t / koszty operacyjne
Cykl operacyjny
rozpocznij naukę
liczba dni cyklu rotacji zapasów + liczba dni cyklu rotacji naleznosci
Cykl konwersji gotówki
rozpocznij naukę
liczba dni cyklu operacyjnego - liczba dni cyklu rotacji zobowiazan [jakie jest zapotrzebowanie na kapital obrotowy netto liczone w dniach
Aktywa stałe
rozpocznij naukę
Aktywa trwałe + należności z tyt. dostaw pow. 12 mies.
Pasywa stałe
rozpocznij naukę
Kapitał własny +rezerwy długoterminowe +zobowiązania długoterminowe +zobowiązania z tyt. dostaw pow. 12 mies + rozliczenia długoterminowe
Kapital obrotowy netto [podejscie bilansowe]
rozpocznij naukę
aktywa biezace – pasywa biezace
Kapital obrotowy netto [ujecie kapitalowe]
rozpocznij naukę
pasywa stale – aktywa stale
Cykl kapitalu obrotowego netto
rozpocznij naukę
(sredni poziom kapitalu obrotowego netto / przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów) x liczba dni w badanym okresie
Kapital obrotowy netto: ogólem roczne obroty
rozpocznij naukę
Wielkosc kapitalu obrotowego netto powinna rosnac proporcjonalnie do wzrostu sprzedazy przedsiebiorstwa
Kapital obrotowy netto: przecietne miesieczne obroty
rozpocznij naukę
Wartosc tego wskaznika powinna wynosic 1-3
Kapital obrotowy netto: (zapasy + naleznosci)
rozpocznij naukę
Wartosc tego wskaznika powinna dla przedsiebiorstw produkcyjnych wynosic co najmniej 0,5
Kapital obrotowy netto: aktywa ogólem
rozpocznij naukę
Kapital obrotowy netto powinien stanowic min. 5-10% aktywów ogólem
Kapital obrotowy netto: aktywa obrotowe
rozpocznij naukę
Wskaznik ten pokazuje, w jakim stopniu kapital obrotowy netto finansuje majatek obrotowy przedsiebiorstwa
Przyrost kapitalu obrotowego netto: zysk netto
rozpocznij naukę
pokazuje o ile zlotych przyrósl kapital obrotowy netto na 1 zlotego wypracowanego zysku netto.
Przyrost kapitalu obrotowego netto: zobowiazania ogólem
rozpocznij naukę
Im wyzsza wartosc, tym w wiekszym stopniu przedsiebiorstwo moze wywiazywac sie ze swoich zobowiazan dzieki wzrostowi kapitalu obrotowego netto.
Wskaznik ogólnego zadluzenia
rozpocznij naukę
(zobowiazania + rezerwy na zobowiazania): aktywa ogólem [Zgodnie ze zlota regula finansowania max. 0,5
Wskaznik zadluzenia kapitalu wlasnego
rozpocznij naukę
(Zobowiazania + rezerwy na zobowiazania): kapital wlasny [Dla malych przedsiebiorstw w USA przyjmuje sie proporcje 3:1, czyli 25% kap. wlasne i 75% zadluzenie]
Wskaznik udzialu zobowiazan powyzej 1 roku w zobowiazaniach ogólem
rozpocznij naukę
Zobowiazania powyzej 1 roku: zobowiazania ogólem
Wskaznik zadluzenia dlugoterminowego [wsk. długu]
rozpocznij naukę
Zobowiazania dlugoterminowe: kapital wlasny [powinien miescic sie w przedziale 0,5-1,0 - powyżej nadmierne zadluzenie]
Wskaznik poziomu zadluzenia rzeczowych aktywów trwalych
rozpocznij naukę
Rzeczowe aktywa trwale: zobowiazania dlugoterminowe [moze wynosic od 1,5 do 6- krotnej wartosci zaciaganych kredytów]
wskaznik wiarygodnosci kredytowej [(wskaznik pokrycia obslugi dlugu I]
rozpocznij naukę
(zysk brutto + odsetki): (rata splaty kredytu + odsetki) [Bank Swiatowy za min. przyjmuje 1,3, a poziom optymalny = 2,5]
Wskaznik pokrycia obslugi dlugu (II)
rozpocznij naukę
[(zysk netto + odsetki (1-Pd)]: (raty kapitalowe +odsetki) [powinien byc co najmniej równy, a najlepiej wyzszy niz 1]
Wskaznik pokrycia zobowiazan odsetkowych
rozpocznij naukę
(zysk brutto + odsetki): odsetki [jeśli = 1, to sfinansowane z kredytu przedsiebiorstwo przynosi zysk pokrywajacy tylko koszty obslugi kredytu, śr.= 4-5]
Wskaznik pokrycia obslugi dlugu z nadwyzki finansowej
rozpocznij naukę
(zysk netto + amortyzacja): (raty kapitalowe +odsetki) [wartość normatywna 1,5]
Wskaznik pokrycia zobowiazan ogólem nadwyzka finansowa
rozpocznij naukę
(zysk netto +amortyzacja): Przecietny stan zobowiaza nogólem x 100%
Stopa marzy brutto
rozpocznij naukę
zysk brutto ze sprzedazy: przychody ze sprzedazy produktów, towarów i materialów
Rentownosc sprzedazy
rozpocznij naukę
zysk ze sprzedazy: przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów
Rentownosc operacyjna sprzedazy
rozpocznij naukę
zysk z dzialalnosci operacyjnej: (przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów + pozostale przychody operacyjnej)
Rentownosc sprzedazy brutto
rozpocznij naukę
Zysk brutto: (przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów + pozostale przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.