skrótowce PP

5  1    42 fiszki    staki777
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

śRODKOWOEUROPEJSKIE POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU

PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI UKŁAD WOLNEGO HANDLU

ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU

ORGANIZACJA KRAJÓW EKSPORTUJĄCYCH ROPĘ NAFTOWĄ

RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI

ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU

KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU I ROZWOJU

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

NARODOWY BANK POLSKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY

WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY 20 NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WARSZAWSKI INDEKS RYNKU RÓWNOLEGŁEGO

WIG LICZONY DLA ŚREDNICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

WIG LICZONY DLA SPÓŁEK ZALICZONYCH DO SEGMENTU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POMOCY DZIECIOM

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ANALIZA EKONOMICZNA OKREŚLAJĄCA SILNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA

ZAKODOWANY SYSTEM INFORMACYJNY O NAZWIE, ADRESIE I RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. WYŻYWIENIA I ROLNICTWA

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. OŚWIATY, NAUKI I KULTURY

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ

PRÓG RENTOWNOŚCI

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.