skrótowce PP

5  1    42 fiszki    staki777
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
CEFTA
rozpocznij naukę
śRODKOWOEUROPEJSKIE POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU
EFTA
rozpocznij naukę
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU
NAFTA
rozpocznij naukę
PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI UKŁAD WOLNEGO HANDLU
WTO
rozpocznij naukę
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
OPEC
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA KRAJÓW EKSPORTUJĄCYCH ROPĘ NAFTOWĄ
RWPG
rozpocznij naukę
RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ
EWG
rozpocznij naukę
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA
EWEA
rozpocznij naukę
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ
EWWIS
rozpocznij naukę
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI
NATO
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
OECD
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
UNCTAD
rozpocznij naukę
KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU I ROZWOJU
OBWE
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE
EBOR
rozpocznij naukę
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
NBP
rozpocznij naukę
NARODOWY BANK POLSKI
ZUS
rozpocznij naukę
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
KRUS
rozpocznij naukę
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
IKZE
rozpocznij naukę
INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
WIG
rozpocznij naukę
WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY
WIG20
rozpocznij naukę
WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY 20 NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GPW
rozpocznij naukę
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
WIRR
rozpocznij naukę
WARSZAWSKI INDEKS RYNKU RÓWNOLEGŁEGO
MIDWIG
rozpocznij naukę
WIG LICZONY DLA ŚREDNICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
TECHWIG
rozpocznij naukę
WIG LICZONY DLA SPÓŁEK ZALICZONYCH DO SEGMENTU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
CBOS
rozpocznij naukę
CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
OBOP
rozpocznij naukę
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
PAN
rozpocznij naukę
POLSKA AKADEMIA NAUK
UNICEF
rozpocznij naukę
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POMOCY DZIECIOM
EWUŚ
rozpocznij naukę
ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW
PARP
rozpocznij naukę
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SWOT
rozpocznij naukę
ANALIZA EKONOMICZNA OKREŚLAJĄCA SILNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA
REGON
rozpocznij naukę
ZAKODOWANY SYSTEM INFORMACYJNY O NAZWIE, ADRESIE I RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
FAO
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. WYŻYWIENIA I ROLNICTWA
UNESCO
rozpocznij naukę
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. OŚWIATY, NAUKI I KULTURY
ROR
rozpocznij naukę
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
CPM
rozpocznij naukę
METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ
BEP
rozpocznij naukę
PRÓG RENTOWNOŚCI
PIP
rozpocznij naukę
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
TU
rozpocznij naukę
TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE
OFE
rozpocznij naukę
OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE
PPE
rozpocznij naukę
PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE
PTE
rozpocznij naukę
POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.