Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ważne pojęcia

 0    25 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
incydencja ceł
rozpocznij naukę
występuje np. gdy polscy eksporterzy krasnali do Niemiec obniżają ich ceny z obawy na spadek popytu na nie w wyniku wprowadzenia przez Niemcy ceł
specjalne prawa ciągnienia (special drawing rights)
rozpocznij naukę
prawa do zaciągania przez dany kraj członkowski specjalnego kredytu na swoim rachunku w MFW
cło naukowe
rozpocznij naukę
nakładane na towary importowane do takiej wysokości, by zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i krajowych
klauzula największego uprzywilejowania
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą obniżenie taryfy celnej dla jednego kraju wymaga podobnej obniżki wobec innych
prawo jednej ceny
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą przy braku barier handlowych i kosztów transportu, identyczne dobra powinny kosztować tyle samona całym świecie
kontrakty wielostronne
rozpocznij naukę
wspólne wyznaczanie przez eksporterów i importerów przedziału cen. Eksporterzy wyznaczają najwyższą cenę sprzedaży, a importerzy- zakupu.
efekt terms of trade cła
rozpocznij naukę
efekt powodujący polepszenie się relacji eksportu i importu w kraju poprzez spadek cen towarów importowanych (wyniku wprowadzenia ceł) i zachowanie cen towarów eksportowanych na niezmiennym poziomie.
Big Mac Index
rozpocznij naukę
indeks zawierający zestawienie przeliczonych na dolary cen hamburgera sprzedawanego w sieciach McDonalds na całym świecie. Różnica tego indeksu między poszczególnym krajami a USA wskazuje na przewartościowanie lub niedowartościowanie waluty w danym kraju.
bilans płatniczy kraju
rozpocznij naukę
relacja wartości eksportu do wartości importu
transakcje autonomiaczne
rozpocznij naukę
zawierane niezależnie od bilansu płatniczego kraju
transakcje wyrównawcze
rozpocznij naukę
dochodzą do skutku z myślą o wyrównaniu bilansu płatniczego
równowaga bilansu płatniczego
rozpocznij naukę
występuje gdy transakcje autonomiczne równoważą się, a transakcje wyrównawcze nie występują
redystrybucyjny efekt cła
rozpocznij naukę
korzyści uzyskiwane przez krajowych producentów w wyniku wprowazenia cła
strefa wolnego handlu
rozpocznij naukę
zdjęcie ceł i ograniczeń pozataryfowych między krajami
klauuzula narodowa
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą towary na danym rynku nie powinny być traktowane gorzej niż towary krajowe
transakcje debetowe
rozpocznij naukę
transakcje, w wyniku których kapitał upływa za granicę (np. gdy kupujemy wyprodukowany za granicą samochód)
transakcje kredytowe
rozpocznij naukę
transakcje, które pociągają za sobą przypływ kapitału z zagranicy (gdy ktoś kupuje produkt polski)
transakcje arbitrażu procentowego
rozpocznij naukę
transakcje zakupu i sprzedaży aktywów z zamiarem osiągnięcia zysku z różnic w stopie procentowej, występujących między różnymi krajami
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
rozpocznij naukę
stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie
hipoteza Lindera
rozpocznij naukę
hipoteza, zgodnie z którą eksport ma miejsce wtedy, gdy popyt w dwóch krajach pokrywa się
choroba holenderska (deindustralizacja)
rozpocznij naukę
zjawisko, w którym odkrycie zasobów naturalnych powoduje spadek dynamiki rozwoju przemysłu w danym kraju (gdyż rozwija się głównie rolnictwo)
unia celna
rozpocznij naukę
porozumienie handlowe w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową
zjawisko kreacji handlu
rozpocznij naukę
zjawisko, gdy kraj A zmniejsza produkcję np. żywności, gdyż w wyniku wstąpienia w Unię Celną z krajem B woli tę żywność importować z kraju B.
straty puste
rozpocznij naukę
straty ponoszone przez konsumentów w wyniku wprowadzenia cła, którym nie towarzyszą korzyści uzyskiwane przez inne grupy podmiotów
koncepcja dynamicznej przewagi komparatywnej
rozpocznij naukę
koncepcja, zgodnie z którą państwo, dokonując wyboru gałęzi przemysłu, które chce rozwijać, posługuje się kryterium ich nowoczesności, a nie zapotrzebowania na czynniki produkcji dostępne w państwie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.