Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ważne pojęcia

 0    25 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

incydencja ceł
rozpocznij naukę
występuje np. gdy polscy eksporterzy krasnali do Niemiec obniżają ich ceny z obawy na spadek popytu na nie w wyniku wprowadzenia przez Niemcy ceł

specjalne prawa ciągnienia (special drawing rights)
rozpocznij naukę
prawa do zaciągania przez dany kraj członkowski specjalnego kredytu na swoim rachunku w MFW

cło naukowe
rozpocznij naukę
nakładane na towary importowane do takiej wysokości, by zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i krajowych

klauzula największego uprzywilejowania
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą obniżenie taryfy celnej dla jednego kraju wymaga podobnej obniżki wobec innych

prawo jednej ceny
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą przy braku barier handlowych i kosztów transportu, identyczne dobra powinny kosztować tyle samona całym świecie

kontrakty wielostronne
rozpocznij naukę
wspólne wyznaczanie przez eksporterów i importerów przedziału cen. Eksporterzy wyznaczają najwyższą cenę sprzedaży, a importerzy- zakupu.

efekt terms of trade cła
rozpocznij naukę
efekt powodujący polepszenie się relacji eksportu i importu w kraju poprzez spadek cen towarów importowanych (wyniku wprowadzenia ceł) i zachowanie cen towarów eksportowanych na niezmiennym poziomie.

Big Mac Index
rozpocznij naukę
indeks zawierający zestawienie przeliczonych na dolary cen hamburgera sprzedawanego w sieciach McDonalds na całym świecie. Różnica tego indeksu między poszczególnym krajami a USA wskazuje na przewartościowanie lub niedowartościowanie waluty w danym kraju.

bilans płatniczy kraju
rozpocznij naukę
relacja wartości eksportu do wartości importu

transakcje autonomiaczne
rozpocznij naukę
zawierane niezależnie od bilansu płatniczego kraju

transakcje wyrównawcze
rozpocznij naukę
dochodzą do skutku z myślą o wyrównaniu bilansu płatniczego

równowaga bilansu płatniczego
rozpocznij naukę
występuje gdy transakcje autonomiczne równoważą się, a transakcje wyrównawcze nie występują

redystrybucyjny efekt cła
rozpocznij naukę
korzyści uzyskiwane przez krajowych producentów w wyniku wprowazenia cła

strefa wolnego handlu
rozpocznij naukę
zdjęcie ceł i ograniczeń pozataryfowych między krajami

klauuzula narodowa
rozpocznij naukę
zasada, zgodnie z którą towary na danym rynku nie powinny być traktowane gorzej niż towary krajowe

transakcje debetowe
rozpocznij naukę
transakcje, w wyniku których kapitał upływa za granicę (np. gdy kupujemy wyprodukowany za granicą samochód)

transakcje kredytowe
rozpocznij naukę
transakcje, które pociągają za sobą przypływ kapitału z zagranicy (gdy ktoś kupuje produkt polski)

transakcje arbitrażu procentowego
rozpocznij naukę
transakcje zakupu i sprzedaży aktywów z zamiarem osiągnięcia zysku z różnic w stopie procentowej, występujących między różnymi krajami

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
rozpocznij naukę
stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie

hipoteza Lindera
rozpocznij naukę
hipoteza, zgodnie z którą eksport ma miejsce wtedy, gdy popyt w dwóch krajach pokrywa się

choroba holenderska (deindustralizacja)
rozpocznij naukę
zjawisko, w którym odkrycie zasobów naturalnych powoduje spadek dynamiki rozwoju przemysłu w danym kraju (gdyż rozwija się głównie rolnictwo)

porozumienie handlowe w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową

zjawisko kreacji handlu
rozpocznij naukę
zjawisko, gdy kraj A zmniejsza produkcję np. żywności, gdyż w wyniku wstąpienia w Unię Celną z krajem B woli tę żywność importować z kraju B.

straty puste
rozpocznij naukę
straty ponoszone przez konsumentów w wyniku wprowadzenia cła, którym nie towarzyszą korzyści uzyskiwane przez inne grupy podmiotów

koncepcja dynamicznej przewagi komparatywnej
rozpocznij naukę
koncepcja, zgodnie z którą państwo, dokonując wyboru gałęzi przemysłu, które chce rozwijać, posługuje się kryterium ich nowoczesności, a nie zapotrzebowania na czynniki produkcji dostępne w państwie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.