Państwo – podstawy

 0    21 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Państwo
rozpocznij naukę
suwerenna organizacja polityczno-społeczna, ukształtowana historycznie, zajmująca określone terytorium wyznaczone przez granicę, dysponująca ośrodkami władzy, w tym aparatem przymusu
Trzy elementy niezbędne dla zaistnienia państwa
rozpocznij naukę
społeczeństwo, władza, terytorium
Społeczeństwo w państwie
rozpocznij naukę
wszystkie formy życia zbiorowego połączone wspólnymi warunkami (określone warunki geopolityczne, kultura narodowa, instytucje państwowe)
Władza w państwie
rozpocznij naukę
dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych, bez względu na sprzeciw
Terytorium w państwie
rozpocznij naukę
obszar państwa wyznaczony poprzez granice, potwierdzone i ratyfikowane umowami międzynarodowymi z państwami sąsiednimi + obszar ambasad, konsulatów, przedstawicielstw handlowych, pokłady okrętów pływających pod banderą danego państwa, pokłady samolotów i promów kosmicznych
Funkcje państwa
rozpocznij naukę
wewnętrzne: prawodawcza, porządkowa, administracyjna, organizacyjna, socjalna, kulturalna, oświatowa; zewnętrzne: obronna, dyplomatyczna
Teorie genezy państwa
rozpocznij naukę
teistyczna, umowy społecznej, klasowa, psychologiczna, patriarchalna, normatywistyczna, solidarystyczna
Teoria teistyczna
rozpocznij naukę
państwo jako twór istoty nadprzyrodzonej (władza pochodzi od Boga)
Teoria umowy społecznej
rozpocznij naukę
państwo wynikiem umowy zawartej między przedstawicielami różnych grup społecznych (John Locke, Jean Jacques Rousseau)
Teoria klasowa
rozpocznij naukę
państwo powstałe w wyniku konfliktu klas (Karol Marks)
Teoria psychologiczna
rozpocznij naukę
powstanie państwa wynika z potrzeb psychicznych człowieka
Teoria patriarchalna
rozpocznij naukę
państwo powstało w wyniku ewolucji pozycji naczelnika rodu, który zostaje monarchą (Robert Filmer)
Teoria normatywistyczna
rozpocznij naukę
istnienie państwa wynika z przestrzegania norm prawnych
Teoria solidarystyczna
rozpocznij naukę
państwo efektem naturalnej wspólnoty interesów wszystkich ludzi
Formy rządów w państwie
rozpocznij naukę
monarchia (władza dożywotnia i dziedziczną); republika (władza wyłaniana w wyborach na określoną kadencję)
Formy reżimu politycznego w państwie
rozpocznij naukę
państwo demokratyczne (trójpodział władzy); państwo autorytarne (władza wykonawcza skupiona w rękach jednostki sprawującej rządy dzięki swojemu autorytetowi); państwo totalitarne (państwo kontroluje wszystkie elementy życia społecznego za pomocą aparatu przymusu i represji)
Formy ustroju terytorialnego państwa
rozpocznij naukę
państwo unitarne (skonsolidowane wewnętrznie, z jednym ośrodkiem władzy); państwo złożone (części składowe posiadają pełną lub częściową suwerenność)
Typy państw złożonych
rozpocznij naukę
unia; federacja; konfederacja
Unia
rozpocznij naukę
związek minimum dwóch państw mających co najmniej jeden wspólny element; unia personalna (elementem spajającym jest głowa państwa) lub unia realna (poza głową państwa wspólny jest min. Jeden organ państwowy
Federacja
rozpocznij naukę
państwo będące zbiorem samodzielnych jednostek składowych, które łączy wspólna polityka zagraniczna i finanse; poszczególne jednostki składowe prowadzą też całkowicie odrębną politykę w swoim zakresie
Konfederacja
rozpocznij naukę
państwa pozostają w związku dla osiągnięcia wspólnego celu politycznego, gospodarczego i tylko w tym zakresie prowadzą wspólne działania

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.