Państwo – podstawy

Zestaw zawiera hasła dotyczące państwa – teorii jego pochodzenia oraz typów istniejących obecnie państw. Przeznaczony jest głównie dla zdających maturę z WOS-u na poziomie podstawowym.

 0    21 fiszek    lenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

suwerenna organizacja polityczno-społeczna, ukształtowana historycznie, zajmująca określone terytorium wyznaczone przez granicę, dysponująca ośrodkami władzy, w tym aparatem przymusu

Trzy elementy niezbędne dla zaistnienia państwa
rozpocznij naukę
społeczeństwo, władza, terytorium

Społeczeństwo w państwie
rozpocznij naukę
wszystkie formy życia zbiorowego połączone wspólnymi warunkami (określone warunki geopolityczne, kultura narodowa, instytucje państwowe)

Władza w państwie
rozpocznij naukę
dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych, bez względu na sprzeciw

Terytorium w państwie
rozpocznij naukę
obszar państwa wyznaczony poprzez granice, potwierdzone i ratyfikowane umowami międzynarodowymi z państwami sąsiednimi + obszar ambasad, konsulatów, przedstawicielstw handlowych, pokłady okrętów pływających pod banderą danego państwa, pokłady samolotów i promów kosmicznych

Funkcje państwa
rozpocznij naukę
wewnętrzne: prawodawcza, porządkowa, administracyjna, organizacyjna, socjalna, kulturalna, oświatowa; zewnętrzne: obronna, dyplomatyczna

Teorie genezy państwa
rozpocznij naukę
teistyczna, umowy społecznej, klasowa, psychologiczna, patriarchalna, normatywistyczna, solidarystyczna

Teoria teistyczna
rozpocznij naukę
państwo jako twór istoty nadprzyrodzonej (władza pochodzi od Boga)

Teoria umowy społecznej
rozpocznij naukę
państwo wynikiem umowy zawartej między przedstawicielami różnych grup społecznych (John Locke, Jean Jacques Rousseau)

Teoria klasowa
rozpocznij naukę
państwo powstałe w wyniku konfliktu klas (Karol Marks)

Teoria psychologiczna
rozpocznij naukę
powstanie państwa wynika z potrzeb psychicznych człowieka

Teoria patriarchalna
rozpocznij naukę
państwo powstało w wyniku ewolucji pozycji naczelnika rodu, który zostaje monarchą (Robert Filmer)

Teoria normatywistyczna
rozpocznij naukę
istnienie państwa wynika z przestrzegania norm prawnych

Teoria solidarystyczna
rozpocznij naukę
państwo efektem naturalnej wspólnoty interesów wszystkich ludzi

Formy rządów w państwie
rozpocznij naukę
monarchia (władza dożywotnia i dziedziczną); republika (władza wyłaniana w wyborach na określoną kadencję)

Formy reżimu politycznego w państwie
rozpocznij naukę
państwo demokratyczne (trójpodział władzy); państwo autorytarne (władza wykonawcza skupiona w rękach jednostki sprawującej rządy dzięki swojemu autorytetowi); państwo totalitarne (państwo kontroluje wszystkie elementy życia społecznego za pomocą aparatu przymusu i represji)

Formy ustroju terytorialnego państwa
rozpocznij naukę
państwo unitarne (skonsolidowane wewnętrznie, z jednym ośrodkiem władzy); państwo złożone (części składowe posiadają pełną lub częściową suwerenność)

Typy państw złożonych
rozpocznij naukę
unia; federacja; konfederacja

związek minimum dwóch państw mających co najmniej jeden wspólny element; unia personalna (elementem spajającym jest głowa państwa) lub unia realna (poza głową państwa wspólny jest min. Jeden organ państwowy

państwo będące zbiorem samodzielnych jednostek składowych, które łączy wspólna polityka zagraniczna i finanse; poszczególne jednostki składowe prowadzą też całkowicie odrębną politykę w swoim zakresie

Konfederacja
rozpocznij naukę
państwa pozostają w związku dla osiągnięcia wspólnego celu politycznego, gospodarczego i tylko w tym zakresie prowadzą wspólne działania


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.