Makroekonomia-pojęcia bezrobocia

 0    8 fiszek    serbinka5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest bezrobocie?
rozpocznij naukę
To zjawisko społeczno – ekonomiczne, które polega na tym, że część osób, które są zdolne do podjęcia i chcące pracować na typowych warunkach nie może znaleźć pracy.
Wyjaśnij pojęcie - bezrobotni
rozpocznij naukę
osoby w wieku produkcyjnym, które są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań pracy.
Zasoby siły roboczej, in. aktywni zawodowo -wyjaśnij pojęcie
rozpocznij naukę
Wszyscy ludzie, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie pracować.
Jaki są rodzaje bezrobocia?
rozpocznij naukę
* bezrobocie krótkookresowe – bezrobocie średniookresowe – bezrobocie długookresowe – bezrobocie chroniczne * bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte * bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne * bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe * bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne * bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru
Jakie są koszta bezrobocia?
rozpocznij naukę
1. Prywatny koszt bezrobocia – bieda, brak rozwoju rodziny (edukacja) 2. Społeczny koszt bezrobocia – dysproporcje między regionami, ubożenie całych regionów, budżet – zasiłki
Wyjaśnij pojęcie- równowaga na rynku pracy.
rozpocznij naukę
- popyt na pracę – pracodawcy płacący wynagrodzenie - podaż pracy – zgłaszający chęć do pracy w określonych warunkach Równowaga: Popyt = Podaż Wszystkie osoby chcące pracować w danych warunkach znajdują zatrudnienie. Wszyscy pracodawcy znajdują pracownika na oferowane miejsca pracy.
Co to jest bezrobocie dobrowolne?
rozpocznij naukę
gdy chcemy pracować, ale warunki nam nie odpowiadają
PRZYCZYNY BEZROBOCIA WG KEYNESA
rozpocznij naukę
ktywna ingerencja państwa w procesy gospodarcze nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia. Natomiast konieczna jest likwidacja ograniczeń swobodnego działania mechanizmu rynkowego. Chodzi o osłabienie pozycji związków zawodowych oraz o zwiększenie elastyczności płac.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.