Słówka z maili - hiszpański

 0    270 fiszek    IzaMej
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rozważać, uważać
Wasza propozycja wydaje się bardzo korzystna, tak więc weźmiemy ją pod uwagę.
rozpocznij naukę
considerar
Vuestra propuesta parece muy provechosa así que vamos a considerarla.
farmer, rolnik
Farmerzy przyjechali do stolicy, by protestować przeciwko niskim cenom zboża.
rozpocznij naukę
el granjero
Los granjeros han llegado a la capital para protestar contra los bajos precios de los cereales.
psotny
Mój siostrzeniec Nicolás jest bardzo psotnym dzieckiem. Ciągle wymyśla nowe dowcipy.
rozpocznij naukę
travieso
Mi sobrino Nicolás es un niño muy travieso. Todo el tiempo inventa travesuras nuevas.
szkoła średnia
Szkoła średnia mojego syna znajduje się w centrum Madrytu.
rozpocznij naukę
el colegio
El colegio de mi hijo está en el centro de Madrid.
niezwłocznie, natychmiast
Moja mama powiedziała mi, żebym natychmiast posprzątał pokój.
rozpocznij naukę
inmediatamente
Mi madre me ha dicho que recoja mi habitación inmediatamente.
miara, rozmiar, jednostka
Kilogram to jednostka wagi.
rozpocznij naukę
la medida
El kilogramo es una medida de peso.
język
Noam Chomsky rozwinął nowe teorie dotyczące języka.
rozpocznij naukę
el lenguaje
Noam Chomsky ha desarrollado nuevas teorías sobre el lenguaje.
śpiew
Cygańskie dzieci zaczynają ćwiczyć śpiew, gdy są bardzo małe.
rozpocznij naukę
el cante
Los niños gitanos empiezan a practicar el cante muy jóvenes.
afrykański
PKB w państwach afrykańskich jest o wiele niższy niż w europejskich.
rozpocznij naukę
africano
El PIB en los países africanos es muchísimo más bajo que en los europeos.
Cygan; cygański
Cygańskie dzieci zaczynają ćwiczyć śpiew, gdy są bardzo małe.
rozpocznij naukę
el gitano
Los niños gitanos empiezan a practicar el cante muy jóvenes.
obserwować, zauważać
Gdy jestem w mojej ulubionej kawiarni, lubię obserwować ludzi przechodzących ulicą.
rozpocznij naukę
observar
Cuando estoy en mi café preferido, me gusta observar a la gente que pasa por la calle.
chyba, być może
Być może rodzice kupią mi samochód na urodziny.
rozpocznij naukę
quizás
Quizás mis padres me compren un coche para mi cumpleanos.
gatunek
Komedia jest gatunkiem, który pochodzi z antyku.
rozpocznij naukę
el género
La comedia es un género que proviene de la antigüedad.
gust, smak (dosł. podniebienie)
Esther to dziewczyna o dobrym guście, zawsze jest ubrana stylowo.
rozpocznij naukę
el paladar
Esther es una chica de buen paladar, siempre se viste con estilo.
software
Potrzebuję oprogramowania do mojego nowego komputera.
rozpocznij naukę
el software
Necesito el software para mi nuevo ordenador.
dysk komputerowy
Muszę wymienić dysk w moim komputerze.
rozpocznij naukę
el disco
Tengo que cambiar el disco de mi ordenador.
program (komputerowy)
Aby móc pisać, musisz zainstalować ten program.
rozpocznij naukę
el programa
Para poder escribir tienes que instalar este programa.
plik
Plik, którego szukasz, jest zatytułowany "Praca".
rozpocznij naukę
el archivo
El archivo que estás buscando se titula Trabajo.
strona internetowa
Możesz znaleźć wszystkie informacje na naszej stronie internetowej.
rozpocznij naukę
la página web
Puedes encontrar toda la información en nuestra página web.
program (np. w telewizji)
Sobotni program telewizyjny jest bardzo przyjemny.
rozpocznij naukę
el programa
El programa de televisión de los sábados por la noche es muy ameno.
informacja
Czy może mi pan wskazać informację turystyczną?
rozpocznij naukę
la información
?Podría decirme dónde está el mostrador de información turística?
komputer przenośny, laptop
Laptopy są niezbędne w wielu dziedzinach życia.
rozpocznij naukę
el ordenador portátil
Los ordenadores portátiles son indispensables en muchas esferas de la vida.
karta graficzna
Muszę kupić nową kartę graficzną.
rozpocznij naukę
la tarjeta gráfica
Tengo que comprar una tarjeta gráfica nueva.
rozpoczynać pracę
Zaczynam pracę w banku.
rozpocznij naukę
empezar un trabajo
Empiezo el trabajo en el banco.
perfumować się, używać perfum
Nie wiem, których perfum użyć.
rozpocznij naukę
ponerse colonia
No sé qué colonia ponerme.
wypełniać druk
Żeby zrobić przekaz pocztowy, najpierw musi pan wypełnić druk.
rozpocznij naukę
rellenar un formulario
Para hacer un giro postal primero tiene que rellenar el formulario.
podpisać
Proszę podpisać ten formularz.
rozpocznij naukę
firmar
Firme este formulario, por favor.
uczyć (kogoś)
Moja ciocia uczy w liceum.
rozpocznij naukę
enseñar
Mi tía enseña en un instituto.
uprzątnąć pokój
Sprzątnij pokój, bo goście już tu są!
rozpocznij naukę
recoger el cuarto
¡Recoge el cuarto porque ya están aquí los invitados!
prosić do telefonu
Czy mógłby pan poprosić Elenę do telefonu?
rozpocznij naukę
pasar el teléfono
?Me puede pasar a Elena, por favor?
saldo, stan rachunku
Każdego miesiąca otrzyma pan saldo swojego bieżącego rachunku bankowego.
rozpocznij naukę
el saldo
Todos los meses va a recibir el saldo de su cuenta corriente.
odkurzać (odkurzaczem)
Odkurz, bo mieszkanie jest strasznie brudne!
rozpocznij naukę
pasar la aspiradora
¡Pasa la aspiradora porque la casa está muy sucia!
pomylić numer
Przepraszam! Pomyliłem numer.
rozpocznij naukę
equivocarse de número
!Perdóneme! Me he equivocado de número.
zbyt
To zbyt sztywny materiał na tę sukienkę.
rozpocznij naukę
demasiado
Es una tela demasiado rígida para este vestido.
włączać zmywarkę
Możesz włączyć zmywarkę? Już nie ma czystych talerzy.
rozpocznij naukę
poner el lavavajillas
¿Puedes poner el lavavajillas? Ya no hay platos limpios.
zajęty (numer)
Musi pan poczekać. Numer jest chwilowo zajęty.
rozpocznij naukę
comunicar (el número)
Tiene que esperar. El número está comunicando.
dzwonić do kogoś
Przedwczoraj zadzwonił do mnie mój kuzyn, żeby zaprosić naszą rodzinę na swój ślub.
rozpocznij naukę
llamar por teléfono a alguien
Anteayer me llamó por teléfono mi primo para invitar a nuestra familia a su boda.
odkładać słuchawkę
Jak tylko odłożyła słuchawkę, zaczęła płakać.
rozpocznij naukę
colgar el teléfono
Apenas colgó el teléfono, se puso a llorar.
uprawiać jogging
Alvaro prowadzi bardzo aktywny tryb życia: dużo pracuje, uprawia jogging, jeździ na rowerze, a na dodatek nigdy się nie spóźnia.
rozpocznij naukę
hacer jogging
Álvaro lleva una vida muy activa: trabaja mucho, hace jogging, monta en bicicleta, y encima nunca llega tarde.
odbierać telefon
Dzwoni telefon! Odbierz!
rozpocznij naukę
coger el teléfono
¡El teléfono suena! ¡Cógelo!
być widnym (np. o pomieszczeniu)
Salon jest widny, ale kuchnia jest zacieniona.
rozpocznij naukę
tener luz
El salón tiene mucha luz, pero la cocina es oscura.
adresować list
Zaadresuj dobrze list, bo w przeciwnym razie nie dojdzie!
rozpocznij naukę
poner la dirección
¡Pon bien la dirección porque si no la carta no llega!
przeprowadzać się
Ewa już ma klucze od mieszkania i robi przeprowadzkę w tym tygodniu.
rozpocznij naukę
hacer la mudanza
Eva ya tiene las llaves del piso y hace la mudanza esta semana.
zestaw głośnomówiący
W samochodzie używam zawsze zestawu głośnomówiącego.
rozpocznij naukę
el manos libres
En el coche siempre uso el manos libres.
kremowy, w kolorze kremowym
Meble do salonu będą kremowe.
rozpocznij naukę
de color crema
Los muebles del salón serán de color crema.
ograniczenie prędkości
Bądź ostrożny! Tu jest ograniczenie prędkości.
rozpocznij naukę
el límite de velocidad
¡Ten cuidado! Aquí hay límite de velocidad.
kolor
Jego skóra jest koloru oliwkowego.
rozpocznij naukę
el color
Su piel es de color de aceituna.
parkometr
Przepraszam, czy ma pan drobne na parkometr?
rozpocznij naukę
el parquímetro
¡Perdone!? Tiene suelto para el parquímetro?
porwać
Oni porwali syna ministra.
rozpocznij naukę
secuestrar
Ellos han secuestrado al hijo del ministro.
parkować
Czy można tu parkować?
rozpocznij naukę
aparcar
¿Se puede aparcar aquí?
zabójstwo
Sądzili go za zabójstwo.
rozpocznij naukę
el homicidio
Le han juzgado por homicidio.
szkoda, krzywda
Poniosłem wiele szkód.
rozpocznij naukę
el daño
He sufrido muchos daños.
dowód rejestracyjny pojazdu
Czy ma pan dowód rejestracyjny pojazdu?
rozpocznij naukę
la documentación del vehículo
?Tiene la documentación del vehículo?
niewinny
Twierdzi, że jest niewinny.
rozpocznij naukę
inocente
Se declara inocente.
prawo
Masz prawo wyrazić swoją opinię.
rozpocznij naukę
el derecho
Tienes derecho a expresar tu opinión.
prawo jazdy
Nareszcie zdobyłam prawo jazdy!
rozpocznij naukę
el carné de conducir
¡Por fin he conseguido el carné de conducir!
naoczny świadek
On jest naocznym świadkiem przestępstwa.
rozpocznij naukę
el testigo ocular
Él es el testigo ocular del delito.
burza
Zanosi się na burzę.
rozpocznij naukę
la tormenta
Amenaza tormenta.
przyczepa
Czy można zostawić tu przyczepę?
rozpocznij naukę
el remolque
?Se puede dejar el remolque aquí?
biegły, ekspert
Sąd zwraca się do biegłego, żeby poznać terminologię medyczną.
rozpocznij naukę
el experto
El tribunal se dirige al experto para conocer la terminología médica.
traktat pokojowy
Obydwa kraje podpisały traktat pokojowy po pięciu latach wojny.
rozpocznij naukę
el tratado de paz
Los dos países firmaron el tratado de paz después de cinco años de guerra.
płetwy (nurka)
Płetwy pomagają w pływaniu.
rozpocznij naukę
las aletas
Las aletas ayudan a nadar.
bezołowiowa (benzyna)
Musimy znaleźć benzynę bezołowiową.
rozpocznij naukę
sin plomo
Tenemos que encontrar gasolina sin plomo.
mistrz
Mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów jest niskim, ale muskularnym mężczyzną.
rozpocznij naukę
el campeón
El campeón de Polonia en levantamiento de pesas es un hombre bajo, pero musculoso.
wojna
Jest wiele książek o wojnach narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej.
rozpocznij naukę
la guerra
Hay muchos libros sobre las guerras de liberación en América Latina.
basen
Basen jest w piwnicy.
rozpocznij naukę
la piscina
La piscina está en el sótano.
świat
Zwiedził cały świat.
rozpocznij naukę
el mundo
Ha viajado por el mundo entero.
benzyna
Benzyna się skończyła.
rozpocznij naukę
la gasolina
La gasolina se ha terminado.
skazywać na śmierć
Sędzia skazał go na śmierć.
rozpocznij naukę
condenar a muerte
El juez lo ha condenado a muerte.
rezerwować
Żeby zjeść kolację w tej restauracji, trzeba zarezerwować stolik miesiąc wcześniej.
rozpocznij naukę
reservar
Para cenar en este restaurante hay que reservar mesa un mes antes.
stacja benzynowa
Gdzie jest stacja benzynowa?
rozpocznij naukę
la gasolinera
¿Dónde está la gasolinera?
łamać prawo
Nie należy łamać prawa.
rozpocznij naukę
infringir la ley
No conviene infringir la ley.
krzyżówki
Nie umiem rozwiązywać krzyżówek.
rozpocznij naukę
los crucigramas
No sé hacer crucigramas.
nagrać, wypalić
Możesz mi wypalić CD z twoją ulubioną muzyką?
rozpocznij naukę
grabar
?Me puedes grabar un CD con tu música preferida?
zakwaterowanie, mieszkanie
Znalazłam tanie zakwaterowanie w Berlinie.
rozpocznij naukę
el alojamiento
He encontrado un alojamiento barato en Berlín.
podejrzany
Ten mężczyzna jest podejrzanym o to przestępstwo.
rozpocznij naukę
el sospechoso
Este hombre es el sospechoso de dicho delito.
nielegalny
Sprzedaż narkotyków jest nielegalna.
rozpocznij naukę
ilegal
Es ilegal vender droga.
podróż
Ile czasu trwała podróż?
rozpocznij naukę
el viaje
¿Cuánto tiempo ha durado el viaje?
dowód
Było wiele dowodów jego zbrodni.
rozpocznij naukę
la prueba
Había muchas pruebas de su crimen.
przesiadać się
Mam przesiadkę w Sienie.
rozpocznij naukę
hacer transbordo
Hago transbordo en Siena.
prefumy
Nie wiem, których perfum użyć.
rozpocznij naukę
la colonia
No sé qué colonia ponerme.
iść pieszo
Zawsze chodzę pieszo do pracy.
rozpocznij naukę
ir a pie
Siempre voy a pie al trabajo.
w dodatku, nawet
Kupił mi nowy dom, w dodatku z ogrodem.
rozpocznij naukę
incluso
Me ha comprado una casa nueva, incluso con jardín.
klasa turystyczna
Czy są jeszcze bilety w klasie turystycznej?
rozpocznij naukę
la clase turista
?Hay todavía billetes en clase turista?
z drugiej strony
Z drugiej strony, już mnie nie obchodzi, co on mówi.
rozpocznij naukę
por otra parte
Por otra parte, ya no me importa lo que dice él.
tak więc
Spalił mi się obiad, więc dziś jemy na mieście.
rozpocznij naukę
así que
Se me ha quemado la comida, así que hoy comemos fuera.
dlatego
Bardzo się kłócili i dlatego się rozstali.
rozpocznij naukę
por eso
Discutían mucho y por eso se separaron.
republiki bałtyckie
Republiki bałtyckie leżą na wybrzeżu bałtyckim.
rozpocznij naukę
las repúblicas bálticas
Las repúblicas bálticas están situadas en la costa báltica.
sądzić, wierzyć
Myślę, że Juan wierzy w Boga. Jestem katolikiem i wierzę w Boga.
rozpocznij naukę
creer
Creo que Juan cree en Dios. Soy católico y creo en Dios.
tak więc; w taki sposób, że,
Tak więc nie zostajesz w kraju?
rozpocznij naukę
de modo que
?De modo que no te quedas en el país?
Czechy
W Czechach zimą jest bardzo zimno.
rozpocznij naukę
la República Checa
En la República Checa hace mucho frío en invierno.
twój
Ten samochód jest twój.
rozpocznij naukę
tuyo
Este coche es tuyo.
kult, religia, obrzęd
Kult Matki Boskiej jest bardzo popularny w Hiszpanii.
rozpocznij naukę
el culto
El culto a la Virgen María es muy popular en España.
teatr
Widzowie w teatrze skrytykowali sztukę.
rozpocznij naukę
el teatro
El público del teatro criticó la obra.
film z dubbingiem
Wszystkie filmy hiszpańskie są dubbingowane.
rozpocznij naukę
la película doblada
Todas las películas españolas están dobladas.
pielęgnować ogród, zajmować się ogrodem
Kiedy się nudzi, jej rozrywką jest pielęgnowanie ogrodu.
rozpocznij naukę
cuidar el jardín
Cuando se aburre, se entretiene cuidando el jardín.
uprawiać sport
Zawsze staram się uprawiać jakiś sport. Teraz mnie naszło, żeby jeździć na rowerze.
rozpocznij naukę
practicar deportes
Siempre intento practicar algún deporte. Ahora me ha dado por montar en bicicleta.
iść na drinka
Dawaj ślicznotko! Chodźmy na drinka.
rozpocznij naukę
ir de copas
¡Venga guapa! Vamónos de copas.
imprezować
W ten piątek będę imprezować z moimi przyjaciółkami.
rozpocznij naukę
ir de juerga
Este viernes me voy de juerga con mis amigas.
nieogolony
Mężczyźni z zarostem (nieogoleni) są w modzie.
rozpocznij naukę
que no se afeita
Los hombres que no se afeitan están de moda.
łyk
Daj mi łyk twojego drinka.
rozpocznij naukę
el trago
Dame un trago de tu copa.
wysłać list (korespondencję)
Poczekaj na mnie! Muszę tylko wysłać pocztę i już jedziemy.
rozpocznij naukę
enviar el correo
¡Espérame! Sólo tengo que enviar el correo y ya nos vamos.
słuchać radia
Zawsze słucham radia przed zaśnięciem.
rozpocznij naukę
escuchar la radio
Siempre escucho la radio antes de dormir.
nudzić się
Bardzo ich nudzi ten film.
rozpocznij naukę
aburrirse
Les aburre mucho esta película.
prowadzić aktywny tryb życia
Alvaro prowadzi bardzo aktywny tryb życia: dużo pracuje, uprawia jogging, jeździ na rowerze, a na dodatek nigdy się nie spóźnia.
rozpocznij naukę
llevar una vida activa
Álvaro lleva una vida muy activa: trabaja mucho, hace jogging, monta en bicicleta, y encima nunca llega tarde.
jeździć samochodem
Boję się prowadzić, więc nie jeżdżę dużo samochodem.
rozpocznij naukę
ir en coche
Tengo miedo de conducir, así que no voy mucho en coche.
karmić psa
Kiedy wrócę do domu, nakarmię psa.
rozpocznij naukę
dar de comer al perro
Cuando vuelva a casa, le voy a dar de comer al perro.
dane
Dane nie są zgodne z wykresami, które nam przesłałeś.
rozpocznij naukę
los datos
Los datos no están conformes con los diagramas que nos has mandado.
nazwisko
Czy może pani przeliterować swoje nazwisko, bo go nie zrozumiałem?
rozpocznij naukę
el apellido
?Puede deletrear su apellido, porque no le he entendido bien?
kobieta
Ta kobieta jest prawdziwym cudem, potrafi wszystko zrobić.
rozpocznij naukę
la mujer
¡Esta mujer es una verdadera maravilla, lo sabe hacer todo!
pani
Miło mi panią poznać.
rozpocznij naukę
la señora
Encantado de conocerla, señora.
wrzesień
Mam urodziny we wrześniu.
rozpocznij naukę
el septiembre
Cumplo años en septiembre.
kwiecień
Twoje urodziny są w kwietniu.
rozpocznij naukę
el abril
Tu cumpleaños es en abril.
miesiąc
Spotykam się z Francisco od dwóch miesięcy.
rozpocznij naukę
el mes
Salgo con Francisco desde hace dos meses.
poniedziałek
Dziś jest poniedziałek.
rozpocznij naukę
el lunes
Hoy es lunes.
tydzień
Chodzę do kościoła raz w tygodniu.
rozpocznij naukę
la semana
Voy a la iglesia una vez a la semana.
dzień
Cały dzień świeciło słońce.
rozpocznij naukę
el día
Todo el día hacía sol.
rok
Picasso mieszkał przez wiele lat w Barcelonie.
rozpocznij naukę
el año
Picasso vivió muchos anos en Barcelona.
noc
Całą noc grzmi.
rozpocznij naukę
la noche
Truena toda la noche.
godzina
Która jest godzina?
rozpocznij naukę
la hora
¿Qué hora es?
minuta
Zawsze przyjeżdżam do szkoły z pięciominutowym opóźnieniem, ale to nigdy nie jest moja wina.
rozpocznij naukę
el minuto
Siempre llego a la escuela con cinco minutos de retraso, pero nunca es mi culpa.
kolejny, następny tydzień
W następnym tygodniu wyjechał za granicę.
rozpocznij naukę
la semana siguiente
A la semana siguiente se fue al extranjero.
pół godziny
Jest dwunasta trzydzieści.
rozpocznij naukę
la media hora
Son las doce y media.
niedługo
Niedługo jedziemy na plażę.
rozpocznij naukę
dentro de poco tiempo
Dentro de poco tiempo vamos a la playa.
w przyszłym tygodniu
W przyszłym tygodniu robimy nowy remont w domu.
rozpocznij naukę
la semana que viene
La semana que viene hacemos una obra nueva en la casa.
tydzień temu
Tydzień temu byłem na wybrzeżu.
rozpocznij naukę
hace una semana
Hace una semana estuve en la costa.
zmrok
Pracowaliśmy aż do zmroku.
rozpocznij naukę
atardecer
Trabajamos hasta el atardecer.
świt
Impreza trwała do świtu.
rozpocznij naukę
amanecer
La fiesta duró hasta el amanecer.
wczoraj
Wyszedł wczoraj i jeszcze nie wrócił.
rozpocznij naukę
ayer
Salió ayer y todavía no ha vuelto.
odkurzacz
Odkurz, bo mieszkanie jest strasznie brudne!
rozpocznij naukę
la aspiradora
¡Pasa la aspiradora porque la casa está muy sucia!
nakładać krem
Po umyciu twarzy, zawsze nakładam sobie krem.
rozpocznij naukę
ponerse crema
Después de lavarme la cara, siempre me pongo crema.
ciemny
Szukam ciemnoniebieskiego długopisu.
rozpocznij naukę
oscuro
Busco un bolígrafo azul oscuro.
stonowany, delikatny, łagodny
Wolę stonowane kolory.
rozpocznij naukę
suave
Me gustan más los colores suaves.
czysty
Możesz włączyć zmywarkę? Już nie ma czystych talerzy.
rozpocznij naukę
limpio
?Puedes poner el lavavajillas? Ya no hay platos limpios.
plastikowy, z plastiku
Pudełko jest plastikowe.
rozpocznij naukę
de plástico
La caja es de plástico.
skomplikowany
To, co mówisz, jest bardzo skomplikowane. Nic nie rozumiem.
rozpocznij naukę
complicado
Lo que dices es muy complicado. No entiendo nada.
krótki
Ten płaszcz jest dla ciebie za krótki.
rozpocznij naukę
corto
Este abrigo te queda corto.
iść na zakupy
Żeby iść na zakupy, najpierw muszę wybrać pieniądze z bankomatu.
rozpocznij naukę
ir a comprar
Para ir a comprar primero tengo que sacar dinero del cajero automático.
wyprowadzać psa na spacer
Wyprowadzam mojego psa cztery razy dziennie.
rozpocznij naukę
sacar al perro de paseo
Saco a mi perro cuatro veces al día.
zmywać naczynia
Po jedzeniu ktoś musi pozmywać naczynia.
rozpocznij naukę
fregar los platos
Después de la comida alguien tiene que fregar los platos.
sprzątać dom
W ten weekend wszyscy sprzątamy dom.
rozpocznij naukę
limpiar la casa
Este fin de semana todos limpiamos la casa.
wychodzić do pracy
Wychodzę do pracy zawsze o ósmej trzydzieści.
rozpocznij naukę
salir al trabajo
Salgo al trabajo siempre a las ocho y media.
robić sobie sjestę
Wybacz spóźnienie, ale zrobiliśmy sobie długą sjestę po obiedzie.
rozpocznij naukę
echarse la siesta
Perdona por el retraso, pero nos hemos echado una siesta larguísima después de comer.
kąpać się
No dalej! Wykąpiemy się w morzu.
rozpocznij naukę
bañarse
¡Venga! Vamos a bañarnos en el mar.
bezbarwny
Woda to substancja bezbarwna.
rozpocznij naukę
incoloro
El agua es una sustancia incolora.
rozmawiać, gawędzić z kimś
Pogawędziliśmy przez chwilę i się pożegnaliśmy.
rozpocznij naukę
charlar con alguien
Hemos charlado un ratito y nos hemos despedido.
przestarzały
To bardzo przestarzałe słowo i nikt go już nie używa.
rozpocznij naukę
anticuado
Es una palabra muy anticuada y nadie la usa ya.
nowoczesny
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
rozpocznij naukę
moderno
El edificio de la plaza del centro es muy moderno.
gigantyczny, ogromny
Dom był ogromny i mieściło się w nim jakieś dwadzieścia osób.
rozpocznij naukę
gigante
La casa era gigante y cabían en ella unas veinte personas.
stary
Ta książka jest bardzo stara. Ma ze sto lat.
rozpocznij naukę
antiguo
Este libro es muy antiguo. Tendrá unos cien años.
mały
Dziecko było wtedy bardzo małe i nic nie rozumiało.
rozpocznij naukę
pequeño
El niño era muy pequeño en aquel entonces y no entendía nada.
lepszy
Ta książka jest dobra, ale ta, którą ci dałam wczoraj, jest lepsza.
rozpocznij naukę
mejor
Este libro es bueno, pero el que te di ayer es mejor.
kręty, wijący się (np. droga)
Szlak ode mnie z domu do lasu jest bardzo kręty.
rozpocznij naukę
sinuoso
El sendero de mi casa al bosque es muy sinuoso.
codzienny
Jose lubi książki, które opisują życie codzienne.
rozpocznij naukę
cotidiano
A José le gustan los libros que describen la vida cotidiana.
prosić
Szef poprosił swoich podwładnych, by się nie spóźniali rano.
rozpocznij naukę
rogar
El jefe ha rogado a sus empleados que no lleguen tarde por la mañana.
pot. znakomity, świetny
To świetny film! Idź na niego do kina.
rozpocznij naukę
guay
¡Es una peli guay! Vete al cine para verla.
zamieszany (w coś)
Policja mówi, że w kradzież był zamieszany dyrektor banku.
rozpocznij naukę
involucrado
La policía dice que en el robo estaba involucrado el director del banco.
smukły
Żeby być modelem, trzeba być szczupłym i wysokim.
rozpocznij naukę
esbelto
Para ser modelo hay que ser esbelto y alto.
mieszany
Moja grupa jest mieszana i na zajęcia uczęszczają chłopcy i dziewczęta.
rozpocznij naukę
mixto
Mi grupo es mixto y a las clases acuden chicos y chicas.
obejmować
Skrzynia jest tak duża, że nie mogę jej objąć.
rozpocznij naukę
abarcar
La caja es tan grande que no puedo abarcarla con mis brazos.
uczęszczać
Jacinto nie uczęszczał na zajęcia przez trzy tygodnie, ponieważ był chory.
rozpocznij naukę
acudir
Jacinto no acudió a las clases durante tres semanas porque estaba enfermo.
sprzyjać, popierać, faworyzować
Przegraliśmy, ponieważ sędziowie faworyzowali drużynę przeciwną.
rozpocznij naukę
favorecer
Hemos perdido porque los árbitros han favorecido al equipo contrario.
wnosić wkład
Przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy, wnoszą wkład w rozwój gospodarczy tego regionu.
rozpocznij naukę
contribuir
Los empresarios que crean nuevos puestos de trabajo contribuyen al desarrollo económico de esta región.
składnik
Tylko trzy osoby znają składniki tego napoju.
rozpocznij naukę
componente
Solo tres personas conocen los componentes de este refresco.
tłusty
Hamburgery, które zjedliśmy wczoraj, były bardzo tłuste.
rozpocznij naukę
graso
Las hamburguesas que comimos ayer eran muy grasas.
składnik
Moja babcia nigdy nie chce nam zdradzić składników swoich ciasteczek.
rozpocznij naukę
el ingrediente
Mi abuela nunca quiere decirnos los ingredientes de sus galletas.
doprawiać
Marta nie doprawiła kurczaka przed włożeniem go do piekarnika.
rozpocznij naukę
sazonar
Marta no ha sazonado el pollo antes de meterlo al horno.
doceniać
Uczniowie nie potrafią docenić pomocy nauczycielki.
rozpocznij naukę
apreciar
Los alumnos no saben apreciar la ayuda de la profesora.
wręczać
Pedro Almodóvarowi wręczono Oskara za jego ostatni film.
rozpocznij naukę
otorgar
Han otorgado un Oscar a Pedro Almodóvar por su última película.
dziedziczyć
Irene odziedziczyła posiadłość swojego dziadka.
rozpocznij naukę
heredar
Irene ha heredado la mansión de su abuelo.
niedobry, zły
To zła odpowiedź. Musisz rozwiązać test jeszcze raz. Co za niedobre dziecko!
rozpocznij naukę
malo
Es una respuesta mala. Tienes que volver a hacer este test.! Qué nino más malo!
miękki
Ten koc dla dzieci jest bardzo miękki i delikatny.
rozpocznij naukę
blando
Esta manta para los niños es muy blanda y delicada.
prosty (nieskomplikowany)
To bardzo prosty wzór, z małą ilością ozdób.
rozpocznij naukę
simple
Es un estampado muy simple, con poco adorno.
pochodzenie
Oni są z pochodzenia Niemcami.
rozpocznij naukę
el origen
Ellos son alemanes de origen.
postać
Postacie z filmu? Shrek? są bardzo zabawne.
rozpocznij naukę
el personaje
Los personajes de la película Shrek son muy divertidos.
osiągnąć, zdobyć
Alpinistom udało się dotrzeć na szczyt pomimo zmiany pogody.
rozpocznij naukę
lograr
Los montañeros han logrado llegar a la cima a pesar del cambio del tiempo.
stosować
Marta codziennie stosuje krem nawilżający o zapachu pomarańczy.
rozpocznij naukę
aplicar
Todos los días Marta se aplica crema hidratante que huele a naranjas.
natychmiastowy
Nauczyciel angielskiego zawsze udziela natychmiastowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
rozpocznij naukę
inmediato
El profesor de inglés siempre da respuestas inmediatas a todas las preguntas.
mieszkanie
Moi przyjaciele kupili przestronne mieszkanie na piątym piętrze.
rozpocznij naukę
la vivienda
Mis amigos han comprado una vivienda espaciosa en la quinta planta.
ważny
To bardzo ważne, żeby chronić środowisko, które nas otacza.
rozpocznij naukę
importante
Es muy importante defender el entorno que nos rodea.
kontrola, sprawdzenie
W fabryce została przeprowadzona kontrola działania nowej maszyny.
rozpocznij naukę
la comprobación
En la fábrica han realizado la comprobación del funcionamiento de una nueva máquina.
rozejm, zawieszenie broni
Terroryści organizacji separatystycznej ogłosili zawieszenie broni.
rozpocznij naukę
la tregua
Los terroristas de una organización separatista han declarado una tregua.
królestwo
Przed wiekami Królestwo Nawarry było bardzo potężne.
rozpocznij naukę
el reino
Hace siglos el Reino de Navarra fue muy poderoso.
zatrudniać
Firma zatrudniła pięćdziesięciu pracowników przy budowie budynku.
rozpocznij naukę
emplear
La empresa ha empleado a cincuenta trabajadores para construir el edificio.
szanować, respektować
Część młodzieży nie szanuje osób starszych.
rozpocznij naukę
respetar
Algunos jóvenes no respetan a los ancianos.
wymagać
Profesor dużo wymaga, ale studenci nic nie robią.
rozpocznij naukę
exigir
El profesor exige mucho pero los estudiantes no hacen nada.
momentalny, natychmiastowy
Jedzenie słodyczy to tylko chwilowa przyjemność.
rozpocznij naukę
instantáneo
Comer dulces es sólo un placer instantáneo.
nieść ze sobą, pociągać za sobą
To oczywiste, że twoje czyny pociągną za sobą pewne konsekwencje.
rozpocznij naukę
conllevar
Es obvio que tus actos conllevarán unas consecuencias.
zmniejszać
Rząd podjął decyzję, by zmniejszyć stopy procentowe w państwowych bankach.
rozpocznij naukę
disminuir
El gobierno ha tomado la decisión de disminuir los tipos de interés en los bancos nacionales.
migdał
Blanca bardzo lubi lody czekoladowe z migdałami.
rozpocznij naukę
la almendra
A Blanca le gusta mucho el helado de chocolate y almendras.
naciskać
Musisz nacisnąć guzik, żeby ekspres do kawy zaczął działać.
rozpocznij naukę
pulsar
Tienes que pulsar un botón para que la cafetera funcione.
mieszkaniec, rezydent, cudzoziemiec z prawami stałego pobytu
Tylko rezydenci Wysp Kanaryjskich mają zniżki na bilety lotnicze na półwysep.
rozpocznij naukę
el residente
Sólo los residentes canarios tienen descuentos en los billetes de avión para la península.
wygląd
Wygląd okazuje się być bardzo ważny na niektórych stanowiskach.
rozpocznij naukę
la presencia
La presencia resulta ser muy importante en algunos puestos.
osobiście
Do naszego miasteczka przyjechał osobiście sam prezydent.
rozpocznij naukę
personalmente
A nuestro pueblo ha venido el presidente personalmente.
trwonić, marnować
Mój brat roztrwonił wszystkie swoje pieniądze w kasynie.
rozpocznij naukę
malgastar
Mi hermano ha malgastado todo su dinero en el casino.
wylewać, rozlewać
Pedro rozlał kawę na swój komputer.
rozpocznij naukę
derramar
Pedro ha derramado el café sobre su ordenador.
rozlewać, rozsypywać
Kelnerka rozlała zupę na moje nowe spodnie.
rozpocznij naukę
verter
La camarera ha vertido la sopa sobre mis pantalones nuevos.
bezużyteczny
Nie kupuj tego samochodu, ponieważ jest bezużyteczny.
rozpocznij naukę
inservible
No compres este coche porque está inservible.
szukać zakwaterowania
Szukałam zakwaterowania przez miesiąc.
rozpocznij naukę
buscar alojamiento
Estuve buscando alojamiento durante un mes.
znaleźć zakwaterowanie
Znaleźliśmy odpowiednie zakwaterowanie.
rozpocznij naukę
encontrar alojamiento
Hemos encontrado un alojamiento conveniente.
spędzać wakacje za granicą
Nasi przyjaciele spędzają wszystkie wakacje za granicą.
rozpocznij naukę
pasar las vacaciones en el extranjero
Nuestros amigos pasan todas las vacaciones en el extranjero.
podróżować pieszo
Oni nie mają pieniędzy i podróżują pieszo.
rozpocznij naukę
viajar a pie
Ellos no tienen dinero y viajan a pie.
sprzęt kempingowy
Zgromadziliśmy sprzęt kempingowy przed wakacjami.
rozpocznij naukę
el equipo de campamento
Hemos completado el equipo de campamento antes de las vacaciones.
wziąć dwa tygodnie urlopu
Luisa wzięła dwa tygodnie urlopu.
rozpocznij naukę
coger dos semanas de vacaciones
Luisa ha cogido dos semanas de vacaciones.
program telewizyjny (rozkład)
Czy jest coś ciekawego w programie telewizyjnym?
rozpocznij naukę
el programa televisivo
?Hay algo interesante en el programa televisivo?
korespondent
Ta dziennikarka jest korespondentem dziennika w Anglii.
rozpocznij naukę
el corresponsal
Esta periodista es la corresponsal del diario en Inglaterra.
spiker
Chodź tu szybko! Spiker już zapowiada audycję.
rozpocznij naukę
el locutor
¡Ven aquí rápidamente! El locutor ya anuncia la emisión.
prezenter
Chodź tu szybko! Prezenter już zapowiada film.
rozpocznij naukę
el presentador
¡Ven aquí rápidamente! El presentador ya anuncia la película.
kanał (np. radiowy, telewizyjny)
Jest interesujący film na kanale 2.
rozpocznij naukę
el canal
Hay una película interesante en el segundo canal.
częstotliwość, pasmo częstotliwości
Jaka jest częstotliwość Radia Pin?
rozpocznij naukę
la frecuencia
?Cuál es la frecuencia de Radio Pin?
morze
Wolę pływać w rzece niż w morzu.
rozpocznij naukę
el mar
Prefiero nadar en un río que en el mar.
osiągać, zdobyć
By spełnić własne marzenia, trzeba odważyć się podjąć ryzyko.
rozpocznij naukę
alcanzar
Para alcanzar los sueños hay que atreverse a correr el riesgo.
zarabiać na życie
Antonio musi dużo pracować, żeby zarobić na życie.
rozpocznij naukę
ganarse la vida
Antonio tiene que trabajar mucho para ganarse la vida.
radio
Zawsze słucham radia przed zaśnięciem.
rozpocznij naukę
la radio
Siempre escucho la radio antes de dormir.
zasiłek chorobowy
Sergio pobiera zasiłek chorobowy.
rozpocznij naukę
el subsidio de enfermedad
Sergio cobra el subsidio de enfermedad.
bezrobocie
Od trzech miesięcy jest bez pracy.
rozpocznij naukę
el paro
Está en paro desde hace tres meses.
awansować
Awansowali Luisa.
rozpocznij naukę
ascender
Han ascendido a Luís.
przejść na emeryturę
Jego dziadek przeszedł na emeryturę.
rozpocznij naukę
jubilarse
Su abuelo se ha jubilado.
otrzymać stypendium
Otrzymałem stypendium do Rzymu.
rozpocznij naukę
obtener una beca
He obtenido una beca para Roma.
robić notatki
Podczas lekcji zawsze robimy notatki.
rozpocznij naukę
tomar apuntes
Durante la clase siempre tomamos apuntes.
mieć objaw (choroby)
Ma pan niepokojące objawy.
rozpocznij naukę
tener un síntoma
Tiene unos síntomas muy preocupantes.
nauczyć się na pamięć
Muszę nauczyć się tego wiersza na pamięć.
rozpocznij naukę
aprender de memoria
Tengo que aprender esta poesía de memoria.
być chorym
Luis jest bardzo chory.
rozpocznij naukę
estar enfermo
Luís está muy enfermo.
lek przeciwbólowy
Weź środek przeciwbólowy.
rozpocznij naukę
la pastilla contra el dolor
Toma una pastilla contra el dolor.
deszcz
Uroczystości zostały odwołane z powodu deszczu.
rozpocznij naukę
la lluvia
El festejo fue anulado por la lluvia.
witaminy
Żeby mieć siłę, trzeba jeść pokarmy bogate w witaminy i białko.
rozpocznij naukę
las vitaminas
Para tener fuerza hay que comer alimentos ricos en vitaminas y proteínas.
huragan
Uderzenie huraganu Katrina spowodowało niezliczone szkody w Nowym Orleanie.
rozpocznij naukę
el huracán
El impacto de huracán Katrina produjo innumerables daños en Nueva Orleans.
rodzić (w odniesieniu do zwierząt)
Moja suczka urodziła trzy szczeniaki.
rozpocznij naukę
parir
Mi perra ha parido tres cachorros.
chmura
Chmury się rozproszyły i wyjrzało słońce.
rozpocznij naukę
la nube
Las nubes se han dispersado y ha salido el sol.
ból głowy
Wczoraj wypiłem za dużo drinków i wszystko skończyło się gigantycznym bólem głowy.
rozpocznij naukę
el dolor de cabeza
Anoche tomé demasiadas copas y todo terminó con un dolor de cabeza gigante.
klimat
Ten klimat jest zdrowy.
rozpocznij naukę
el clima
Este clima es sano.
spadać (o temperaturze)
W zimie temperatura bardzo spada.
rozpocznij naukę
bajar (la temperatura)
La temperatura baja mucho en invierno.
południe (kierunek)
Musimy jechać na południe.
rozpocznij naukę
el sur
Tenemos que ir hacia el sur.
kraj, państwo
Gwatemala to kraj hiszpańskojęzyczny położony w Ameryce Centralnej.
rozpocznij naukę
el país
Guatemala es un país hispanohablante situado en América Central.
chrzcić
Ana i Carlos Fernandez ochrzcili swoje dziecko w zeszłym miesiącu.
rozpocznij naukę
bautizar
Ana y Carlos Fernández bautizaron a su hijo el mes pasado.
zmniejszyć
Konieczne jest zmniejszenie zużycia wody.
rozpocznij naukę
reducir
Es imprescindible reducir el consumo de agua.
przedwczesny, wczesny; utalentowany
Był nad wiek rozwiniętym dzieckiem i umiał czytać już w wieku 3 lat.
rozpocznij naukę
precoz
Era un niño precoz y ya sabía leer con 3 años.
ujmować lat, odmładzać
Ta fryzura ujmuje ci lat.
rozpocznij naukę
quitar anos de encima
Este peinado te quita unos años de encima.
szczęśliwy
Fakt, że przyszłaś na moją imprezę sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy.
rozpocznij naukę
feliz
El hecho de que hayas venido a mi fiesta me hace muy feliz.
grubiański
Obraziłam się na niego, bo czasem jest bardzo grubiański i nie umie się zachować.
rozpocznij naukę
bruto
Me he enfadado con él mucho porque es muy bruto a veces y no sabe comportarse.
spodnie
Trzeba skrócić spodnie, by lepiej na tobie leżały.
rozpocznij naukę
los pantalones
Hay que recortar los pantalones para que te queden mejor.
dobry, dobroduszny
Jaki ty jesteś dla mnie dobry!
rozpocznij naukę
bueno
?Qué bueno eres conmigo!
skóra
Jego skóra jest koloru oliwkowego.
rozpocznij naukę
la piel
Su piel es de color de aceituna.
spodnie
Te obcisłe spodnie bardzo dobrze na tobie leżą.
rozpocznij naukę
el pantalón
Este pantalón tan ajustado te queda muy bien.
zamsz
Ta kurtka jest z zamszu.
rozpocznij naukę
el ante
Esta chaqueta es de ante.
styl
Co za styl!
rozpocznij naukę
el estilo
¡Vaya estilo que tiene!
nosić spódnicę
Claudia ma dziś na sobie spódnicę i koszulkę na ramiączkach.
rozpocznij naukę
llevar falda
Claudia lleva hoy una falda y camiseta de tirantes.
dobrze leżeć
Te dżinsy bardzo dobrze na tobie leżą.
rozpocznij naukę
sentar bien
Estos vaqueros te sientan muy bien.
przygotowywać jedzenie
Zajęło mu dwadzieścia minut przygotowanie jedzenia.
rozpocznij naukę
preparar la comida
Ha tardado veinte minutos en preparar la comida.
wychodzić z domu
Wychodzę z domu za piętnaście dziewiąta, żeby iść do pracy.
rozpocznij naukę
salir de casa
Salgo de casa a las nueve menos cuarto para ir a trabajar.
wydanie, ogłoszenie aktu prawnego
Prawnicy czekają na ogłoszenie nowego aktu prawnego w zakresie prawa karnego.
rozpocznij naukę
la promulgación
Los juristas esperan la promulgación de un nuevo estatuto sobre el derecho penal.
okupacja
Ziemie pod okupacją niemiecką były bardzo biedne.
rozpocznij naukę
la ocupación
Las tierras bajo la ocupación alemana eran muy pobres.
spokój
Marta lubi czytać, zwłaszcza gdy w domu jest spokój.
rozpocznij naukę
la tranquilidad
A Marta le gusta leer especialmente cuando hay tranquilidad en casa.
utrzymać się
Zarabiam zbyt mało, żeby się utrzymać i spłacić kredyt.
rozpocznij naukę
mantenerse
Gano demasiado poco para mantenerme y pagar el crédito.
wtorek
We wtorek jedziemy na plażę.
rozpocznij naukę
el martes
El martes vamos a la playa.
styczeń
Urodził się trzydziestego pierwszego stycznia 1980 roku.
rozpocznij naukę
el enero
Nació el treinta y uno de enero de 1980.
wybory (np. prezydenckie)
Po wyborach otrzymał mandat poselski. W przyszłym miesiącu odbędą się wybory do urzędu miasta.
rozpocznij naukę
las elecciones
Después de las elecciones recibió el mandato de diputado. El próximo mes se celebrarán las elecciones para el ayuntamiento.
głos (wyborczy)
Już wrzuciłem mój głos do urny wyborczej.
rozpocznij naukę
el voto
Ya he puesto mi voto en la urna.
premier
Prezydent zaakceptował nominację Zapatero na premiera.
rozpocznij naukę
el primer ministro
El presidente ha aceptado la nominación de Zapatero como primer ministro.
urzędnik
Pensja tego urzędnika jest bardzo wysoka.
rozpocznij naukę
el funcionario
El sueldo de este funcionario es muy alto.
partia
Rozmawialiśmy o jego przystąpieniu do partii komunistycznej.
rozpocznij naukę
el partido
Hemos hablado de su acceso al partido comunista.
kandydat (w wyborach)
Rajoy jest kandydatem tej partii.
rozpocznij naukę
el candidato
Rajoy es el candidato de este partido.
pokazywać, wskazywać
María chce pokazać swoim rodzicom, że się mylą. Dane wskazują wyraźnie, że zanieczyszczenie wód Bałtyku osiągnęło stan alarmowy.
rozpocznij naukę
demostrar
María quiere demostrar a sus padres que están equivocados. Los datos demuestran claramente que la contaminación en las aguas del Báltico ha alcanzado un nivel alarmante.
usprawiedliwiać
Rodzice usprawiedliwili nieobecność syna w szkole w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
justificar
Los padres han justificado la ausencia de su hijo en la escuela de la semana pasada.
jutro
Jutro idę do kina.
rozpocznij naukę
mañana
Mañana voy al cine.
ranek
Następnego ranka wyjechali.
rozpocznij naukę
la mañana
A la mañana siguiente se marcharon.
czas
Czas leci, a my jeszcze nie skończyliśmy pracy.
rozpocznij naukę
el tiempo
El tiempo corre y nosotros todavía no hemos terminado el trabajo.
dziś
Jaki jest dziś dzień?
rozpocznij naukę
hoy
¿Qué día es hoy?
poprzedni
Szkoła była przy poprzedniej stacji metra.
rozpocznij naukę
anterior
La escuela estaba en la parada anterior del metro.
ostatni
To mój ostatni egzamin.
rozpocznij naukę
último
Este es mi último examen.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.